Ulga na złe długi – warunki skorzystania z ulgi na podatek od niezapłaconych faktur dla PIT, CIT i VAT

Ulga na złe długi to sposób na odzyskanie podatku od niezapłaconych faktur przychodowych. Jest instrumentem, który ma chronić wierzycieli. Spójrzmy, na czym polega i jak ją stosować.

Ulga na złe długi – kiedy można z niej skorzystać?

Ulga na złe długi jest prawem do pomniejszenia podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie dostają pieniędzy w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

Z ulgi można skorzystać, jeżeli jest się podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego PIT lub CIT. Warunki i terminy jej stosowania różnią się w zależności od rodzaju podatku.

Ulga na złe długi w VAT

W przypadku ulgi na złe długi VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie, lub na fakturze. 

Podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje korekty. Nie mogą również upłynąć 3 lata od końca roku, w którym wystawiono fakturę. 

Jeżeli kontrahentem jest podmiot niebędący podatnikiem VAT czynnym, to dodatkowo konieczne jest potwierdzenie nieściągalności wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu, wpisem do rejestru długów lub ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi – CIT

Podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. 

Aby skorzystać z ulgi na złe długi, wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami CIT podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Dodatkowo dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wierzyciel składa zeznanie podatkowe) oraz nie upłynęły 24 miesiące od końca roku kalendarzowego, w którym wierzyciel wystawił fakturę/zawarł umowę. 

Wierzytelność nie może być zbyta ani zabezpieczona na rzecz innego podmiotu. Należy ją udokumentować fakturą wystawioną w terminie określonym w ustawie o VAT. Należy pamiętać, że nie mogą upłynąć 3 lata od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Zmniejszenie podstawy opodatkowania dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. Zmniejszenie to ma również wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na złe długi – PIT

Ulga na złe długi w podatku dochodowym ma zastosowanie do transakcji handlowych, dla których termin zapłaty upłynął po 31 grudnia 2019 roku. Podatnik może stosować ulgę na złe długi także przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel, jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej.

Jakie są zasady ulgi na złe długi w PIT? Wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami PIT podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji. Na koniec, od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub została zawarta umowa.

Ulga na złe długi w PIT może być zastosowana tylko po spełnieniu tych warunków.

Wierzytelność musi być udokumentowana fakturą, wystawioną w terminie określonym w ustawie o VAT (nie mogą upłynąć 3 lata od końca roku, w którym wystawiono fakturę).

Zmniejszenie podstawy opodatkowania dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. Zmniejszenie to ma również wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli dłużnik ureguluje należność po dokonaniu korekty, wierzyciel dokonuje korekty powrotnej, czyli zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zapłata.

Ulga na złe długi – jakie są obowiązki dłużnika?

Spójrzmy teraz na obowiązki dłużnika, który nie zapłacił za fakturę, związane z ulgą na złe długi w podatku VAT i podatku dochodowym. 

W przypadku podatku VAT dłużnik musi skorygować odliczoną kwotę podatku, wynikającej z niezapłaconej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. 

W podatku dochodowym dłużnik musi zwiększyć podstawę opodatkowania o wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Ulga na złe długi – co po spłacie długów?

Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel, jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej. Korekta powrotna polega na przywróceniu stanu sprzed zastosowania ulgi na złe długi, czyli zwiększeniu podatku należnego u wierzyciela i podatku odliczonego u dłużnika w podatku VAT oraz zwiększeniu podstawy opodatkowania u wierzyciela i zmniejszeniu podstawy opodatkowania u dłużnika w podatku dochodowym. Korekty powrotnej dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zapłata.

Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym

Ulgę na złe długi wykazuje się w załączniku PIT/WZ (w przypadku PIT-36, PIT-36L) wraz z opisaniem rodzaju wierzytelności. Dane dłużnika i wierzytelności (część B) wypełnia wierzyciel. Dane wierzyciela i zobowiązania (część C) wypełnia dłużnik, który dolicza do swojego zobowiązania płatności, których nie uregulował.

PIT/WZ zawiera nazwę dłużnika/nazwę wierzyciela, identyfikator podatkowy NIP, numer faktury/rachunku/umowy, datę wystawienia takiego dokumentu lub zawarcia umowy, datę upływu terminu zapłaty oraz wartość zobowiązania.

Uwaga! Jeżeli w grę wchodzi wiele wierzytelności/długów nierozliczonych, to nie należy ich sumować. Ta zasada obowiązuje również w przypadku długów dotyczących tej samej osoby czy podmiotu. Każdą wierzytelność lub dług trzeba wypełnić w innej części.

Przeczytaj więcej w kategorii Rozliczanie podatku.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!