Brak środków na zapłatę podatku? Złóż wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Niemożność zapłaty podatku nie musi oznaczać komornika, brania kredytów na zapłatę należności, czy końca działalności. Polski ustawodawca przewidział, że firmom może czasami iść gorzej i dał możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Żeby z nich skorzystać, trzeba złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o odroczenie terminu zapłaty podatku. Sprawdź, jak to zrobić.

Brak pieniędzy na zapłatę podatku – i co dalej?

Przedsiębiorca ma kilka możliwości przewidzianych w ustawie. Może m.in.:

 1. odroczyć termin zapłaty lub rozłożyć podatek na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W celu skorzystanie z wymienionych możliwości należy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego.

Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie podatku na raty wraz z odsetkami

Skorzystanie z opcji odroczenia terminu zapłaty pozwoli nam na spłatę należności w bardziej dogodnym terminie dla naszej firmy. Samo odroczenie ma zastosowanie zarówno do podatku, odsetek za zwłokę jak również odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Natomiast opcja rozłożenia na raty pozwala nam na rozbicie należności podatkowej, na co najmniej dwie płatności (ilość, wysokość oraz termin rat wskazujemy we wniosku). Złożenie wniosku o odroczenie zapłaty wcale nie wyklucza możliwości rozłożenia należności na raty. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby na przykład należność w wysokości 2 tysięcy złotych odroczyć o 4 miesiące z możliwością spłaty ratalnej po 500 złotych miesięcznie.

Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 259 Ordynacji Podatkowej niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat spowoduje wygaśnięcie decyzji. Nie ma również możliwości „przywrócenia” rat, więc trzeba liczyć się z tym, że w przypadku niespłacania rat w terminie będziemy musieli zapłacić cały zaległy podatek na raz.

Umorzenie zaległości podatkowej w części lub całości

W przeciwieństwie do odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej. Oznacza to, że nie możesz ubiegać się umorzenie, jeśli płatność podatku wymagalna jest 1 lipca 2023 r., a mamy 26 czerwca 2023 r. Dopiero po 1 lipca będziesz mógł złożyć wniosek o umorzenie części albo całości zaległości podatkowej.

Umorzenie w części skutkuje umorzeniem w takiej samej części odsetek – nie ma bowiem prawnej możliwości umorzenia samej kwoty zaległości z pozostawieniem kwoty odsetek za zwłokę.

Należy jednak pamiętać, że umorzenie części albo całości podatkowej jest ulgą nadzwyczajną, ponieważ zwalnia Cię z powszechnego ciężaru ponoszenia podatków. Szanse, że zostanie zastosowana, są naprawdę bardzo małe.

Kiedy przysługują nam omawiane ulgi podatkowe?

Aby uzyskać pozytywną decyzję, Urząd Skarbowy musi stwierdzić, że występuje jedna z dwóch przesłanek, czyli ważny interes podatnika lub interes publiczny. Co to znaczy?

 1. Interes publiczny – to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych. Pomocne również może być wykazanie, że przedsiębiorstwo działa w interesie europejskim, promowania kultury lub ochrony środowiska.
 1. Ważny interes podatnika – to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych w terminie np. katastrofa naturalna, pandemia, rosnąca inflacja.

Ważne: ciężar dowodu i wykazania faktów spoczywa na nas, jako wnioskodawcach, ponieważ to nam znane są fakty, które uzasadniać mogą zachodzenie wyżej wymienionych przesłanek.

Jak złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odroczenie terminu zapłaty podatku?

 1. Przygotuj do złożenia wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o odroczenie terminu płatności podatku.

Przygotuj sobie dane firmy, informację dotyczące podatku (rodzaj podatku np. VAT i okres np. VAT za lipiec 2023 r.), Do wniosku załącz również dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę np.

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej;
 • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat);
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

Jeśli działasz przez pełnomocnika, dołącz do wniosku pełnomocnictwo (Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1).

 1. Złóż wniosek do Urzędu Skarbowego.

Wniosek możesz złożyć osobiście, ale też przez pełnomocnika (dodatkowa opłata w wysokości 17 złotych). W sytuacji kiedy nie miałbyś czasu pójść do Urzędu Skarbowego, taki wniosek można złożyć za pomocą poczty lub też elektronicznie za pośrednictwem strony gov.pl.

Nie musisz się też martwić, jeśli wniosek złożyłeś do złego Urzędu Skarbowego, ponieważ w takiej sytuacji urząd sam przekaże go do odpowiedniego organu podatkowego, a Ty otrzymasz jedynie powiadomienie, że wniosek został przekazany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj!

 • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku złóż przed upływem tego terminu. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie zaległość podatkowa. W takim przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę. Przykładowo, jeśli termin zapłaty przypada na dzień 1 lipca, to złóż wniosek przed tym dniem;
 • Urząd Skarbowy jest związany tym, co znajduje się we wniosku podatnika, a co za tym idzie, jeśli wnosisz o odroczenie zobowiązań podatkowych, to urząd nie może postanowić o ich umorzeniu i vice verse.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Samo złożenie wniosku jest bezpłatne. Ewentualną dodatkową opłatą jest opłata za pełnomocnika w wysokości 17 złotych. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na pełnomocnika, to musisz do wniosku dołączyć potwierdzenie zapłaty za pełnomocnika.

Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziesz musiał również zapłacić opłatę prolongacyjną. Niezapłacenie jej może skutkować nieważnością decyzji. Jedynym wyjątkiem, kiedy urząd może nie zastosować opłaty, są klęski żywiołowe i wypadki losowe.

Wysokość opłaty możesz wyliczyć tutaj kalkulatora od zaległości podatkowych.

Ile będziesz czekać?

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia (z twojej przyczyny lub niezależne od urzędu).

Jak możesz się odwołać?

Gdyby Urząd Skarbowy wydał negatywną decyzję, masz 14 dni, od daty jej otrzymania, na to, aby się od niej odwołać. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej również będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Negatywna decyzja Urzędu Skarbowego nie zamyka również drogi do ponownego złożenia wniosku w sprawie tej samej należności podatkowej, zwłaszcza jeśli po złożeniu wniosku zaszły nowe okoliczności, które w sposób znaczący utrudniają nam uregulowanie należności. Wówczas wszystkie te okoliczności należy przedstawić w nowym wniosku.

Przeczytaj więcej o rozliczaniu podatku.

Autorem tekstu jest Kacper Piekarczyk

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!