Czym jest CEIDG? Jak sprawdzić przedsiębiorcę w CEIDG? Jak uzyskać wpis do CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej pomaga sprawdzić firmę, z którą chcemy współpracować. Do CEIDG musimy się również zgłosić, kiedy sami zaczynamy działalność gospodarczą. Jak dokonać wpisu do CEIDG?

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to spis wszystkich przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i działają na terenie Polski. W CEIDG można sprawdzić, czy firma, z którą przedsiębiorca chce współpracować, w ogóle istnieje, lub czy nie ma zawieszonej działalności gospodarczej.

W rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajdują się:

 • dane podstawowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON,
 • data rozpoczęcia działalności, ewentualnie data jej zawieszenia i wznowienia,
 • status (przedsiębiorca aktywny, zawieszony),
 • adres,
 • rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dane kontaktowe (numer telefonu i email), jeśli nie zostały zastrzeżone,
 • dane pełnomocników firmy,
 • informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, czy postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak sprawdzić przedsiębiorcę w CEIDG?

Jeśli  kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, można sprawdź jego dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie trzeba znać wszystkich danych. Do wyszukiwania wystarczy wpisać imię i nazwisko albo numer NIP czy REGON. W CEIDG warto zwrócić uwagę na, to jak długo firma działa, czy jej działalność jest stabilna lub, czy ma charakter sezonowy oraz informacje o upadłości, czy postępowaniu naprawczym. Te wszystkie informacje można znaleźć w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeśli ktoś szuka danych spółki cywilnej, może znaleźć wspólników spółki, wypełniając w wyszukiwarce Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rubrykę „NIP spółki cywilnej”.

Wyszukiwanie przyniesie rezultaty, pod warunkiem że wspólnicy mają aktualne wpisy, które uwzględniają tę spółkę. Jeżeli wyszukiwanie nie daje wyników, oznacza to, że we wpisach wspólników brakuje informacji o tej spółce. W takiej sytuacji odnalezienie informacji dotyczących tej spółki jest możliwe w rejestrze REGON.

Jeśli kontrahentem określonego przedsiębiorcy jest spółka prawa handlowego, czyli:

 • spółka jawna,
 • partnerska,
 • komandytowa,
 • komandytowo-akcyjna,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjna,

informacje na jej temat znaleźć można online w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje na temat przedsiębiorców można znaleźć także w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), prowadzonego przez GUS. Dany podmiot można znaleźć po jego numerze NIP, REGON, KRS oraz po adresie.
W rejestrze REGON można znaleźć między innymi dane spółek cywilnych, których nie znajdzie się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie są tylko dane wspólników.

Rejestracja w CEIDG – jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Jeśli ktoś zamierza prowadzić taką działalność, musi się zarejestrować firmę w CEIDG. 

We wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej trzeba podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL,
 • wszystkie posiadane obywatelstwa,
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane,
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą,
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać imię i nazwisko osoby zakładającej działalność gospodarczą,
 • nazwę skróconą,
 • kody PKD – dopasowany do rodzaju działalności. Trzeba wybrać tzw. kod przeważający,
 • liczbę pracowników, jeśli będą zatrudniani,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania. Składając wniosek o wpis działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego oraz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT.

Przedsiębiorca musi też zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony. Robi się, to zaznaczając na wniosku CEIDG odpowiednie pola. Dodatkowo można zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny oraz pracowników firmy i członków ich rodzin.

We wniosku o wpis do rejestru CEIDG można także podać informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli ktoś, jako przedsiębiorca, chce załatwiać sprawy przez pełnomocnika, może wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, złożyć wniosek o opublikowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o pełnomocniku. Opublikowanie takiej informacji jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Pełnomocnictwo ustanowione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć przez internet. Można to też załatwić w urzędzie, miasta lub gminy.
Wypełniony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można wysłać listem poleconym. Ale jest to kłopotliwe, bo w takim przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Od kiedy można prowadzić biznes?

Wpis z danymi firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prześle dane nowo zarejestrowanego przedsiębiorcy do urzędu skarbowego, który nada tej firmie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

Wprowadzanie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą CEIDG-1

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć, najlepiej elektronicznie, wniosek o zawieszenie, wznowienie albo wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG.

Ponadto przy rejestracji działalności gospodarczej, dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mogą zmieniać w ciągu trwania twojej działalności gospodarczej.

Może zmienić się przedmiot działalności lub może się ona rozszerzyć, zmienić się mogą dane kontaktowe. Może się też zmienić adres prowadzonej działalności gospodarczej. W takich przypadkach należy zaktualizować dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie. Jednym wnioskiem można zgłosić kilka zmian, jeśli zaszły tego samego dnia.

Wniosek o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej trzeba złożyć, gdy zaszły zmiany w zakresie:

 • danych osobowych lub obywatelstwa,
 • nazwy działalności gospodarczej,
 • adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania,
 • danych kontaktowych firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu),
 • adresu skrzynki ePUAP,
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • danych zarządcy sukcesyjnego,
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym – o ile są wymagane,
 • małżeńskiej wspólności majątkowej,

Korzystając z wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można też zgłosić:

 • rachunki bankowe związane z firmą,
 • wpis albo zmianę wpisu w bazie REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP,
 • zawiadomienie o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,
 • pełnomocnika do CEIDG,
 • zarządcę sukcesyjnego do CEIDG,
 • informacje dotyczące spółki cywilnej,
 • dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową i adres jej przechowywania.

Jeżeli zmienią się dane wspólnika spółki cywilnej, również trzeba aktualizować wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Tak jak przy wniosku o rejestracje działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć elektronicznie, w urzędzie miasta lub gminy albo wysłać pocztą, ale w tym przypadku wniosek należy opatrzeć własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym przez notariusza.

Autorem tekstu jest Marek Kobylański

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!