Odsetki od zaległości podatkowych. Jak je obliczyć?

Odsetki od zaległości podatkowych będą naliczane, jeśli spóźnimy się z płatnością. Kiedy trzeba zapłacić odsetki od zaległości podatkowych i kiedy ich unikniemy?

Podatki, niezależnie od tego, czy jest to podatek VAT, czy podatek dochodowy to tak zwana należność budżetowa. Zgodnie z ordynacją podatkową, każda sytuacja, gdy podatek nie jest opłacony w terminie to zaległość podatkowa. Zaległość podatkowa występuje również w sytuacji, gdy zapłaciliśmy podatek w terminie, ale w niepełnej wysokości. Dotyczy to również zaliczki na podatek dochodowy.

Odsetki podatkowe

W przypadku gdy rozliczamy zaległość podatkową, musimy obliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Ich wysokość zależy od stopy lombardowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. To, że RPP podnosi stopy, nie oznacza, że tylko kredytobiorcy płacą wyższe raty. Wzrastają też odsetki, również te od zaległości podatkowych. Odsetki od zaległości podatkowych, jak już wspomnieliśmy, zależą od wysokości stopy lombardowej.

Podstawowa stawka odsetek od zaległości podatkowych to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% z zastrzeżeniem, że nie może to być mniej niż 8%. Dokładnie opisuje to art. 56 ust. 1 Ordynacji podatkowej:

„Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%”.

Powiązanie wysokości odsetek od zaległości podatkowych ze stopą lombardową powoduje, że w różnym czasie mogą być one niższe lub wyższe. Odsetki od zaległości oblicza się zgodnie ze stawką obowiązującą w momencie, kiedy należność powinna być uregulowana. Jeśli więc zaległość powstała w maju 2021, to sprawdzamy, jaka była wysokość stopy lombardowej w każdym miesiącu od 2021 roku, aż do daty rozliczenia zaległości.

Zaokrąglenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z podstawowymi zasadami zaokrąglania. Jeśli końcówka kwoty jest niższa niż 50 groszy, to ją pomijamy, jeśli wyższa, zaokrąglamy do pełnego złotego.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

CZYTAJ TAKŻE: 9 pomysłów na marketing internetowy małej firmy

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 września 2022 r. wynosi 16,50% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,25 x 200% + 2% = 16,50%.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8%,
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,5%,
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10%,
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12%,
  • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. – 13,5%,
  • od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. – 15%,
  • od 8 lipca 2022 r. do 7 września 2022 r. – 16%,
  • od 8 września 2022 r. – 16,5%

Obniżona stawka odsetek

W określonych przypadkach można obniżyć odsetki od zaległości podatkowej. Połowę odsetek płacimy np. wtedy gdy złożymy korektę deklaracji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od właściwego terminu, a zaległość podatkową rozliczymy w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której korekta została złożona w ramach kontroli podatkowej, albo też po tym, gdy urzędnicy dokonali czynności sprawdzających.

Podwyższone odsetki

Trzeba też pamiętać, że jeśli zobowiązanie podatkowe będzie zaniżone albo zawyżona kwota nadpłaty, to po wykryciu takiej sytuacji w toku kontroli trzeba będzie od zaległości zapłacić 150% wartości normalnych odsetek od zaległości podatkowych.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Czynny żal. Jak działa? Wzór czynnego żalu do pobrania

Czynny żal pozwala uniknąć odpowiedzialności jeśli nie przedsiębiorca dopuścił się nieprzepisowego zachowania np. w stosunku do urzędu skarbowego. Żeby jednak czynny żal był skuteczny...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...
Mała Księgowość

Najnowsze

Zastosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W dobie Internetu i nowych technologii obrót dokumentami papierowymi powoli odchodzi w przeszłość. Ma to swoje dobre strony jak np. załatwianie spraw urzędowych bez...

Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy

Zatrudnieni na umowę o pracę, szczególnie dobrze opłacani specjaliści często przechodzą na samozatrudnienie. Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy, przeczytaj czy jest to...

Darowizna samochodu od rodziców

Rodzice mogą dzieciom przekazać w darowiźnie różne rzeczy. Może to być nieruchomość, gotówka albo dowolna ruchomość (np. meble, samochód). Z tego artykułu dowiesz się...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!