Pracownicze Plany Kapitałowe – sprawdź, ile odłożyłeś w PPK. Jak wypłacić środki z PPK?

Obecnie Polacy mają wiele możliwości oszczędzania. Jedną z nich jest uczestnictwo w PPK, czyli Pracowniczych Planach Kapitałowych. Czy warto z nich korzystać? Jak sprawdzić stan konta PPK? Jak wypłacić środki z PPK?

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (często stosowany skrótowiec: PPK) to program, dzięki któremu:

  • pracownicy,
  • pracodawcy,
  • państwo,

wspólnie uczestniczą w długoterminowym oszczędzaniu kapitału osób zatrudnionych.

Czy PPK jest obowiązkowe?

Przystąpienie do programu oszczędzania w ramach PPK jest dobrowolne z punktu widzenia pracownika. Taki stan rzeczy oznacza, że może on właściwie w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania poprzez Pracownicze Plany Kapitałowe, a jeśli zajdzie potrzeba – powrócić do niego w dowolnym momencie. Natomiast pracodawca ma obowiązek umożliwienia swojej kadrze oszczędzania w ramach PPK.

Kto finansuje PPK?

Wpłaty do PPK są wspólnie finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Warto zatem zastanowić się, w jakim stopniu pokrywane są przez poszczególne strony wpłaty na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca jest zobligowany do finansowania wpłat podstawowych w części stanowiącej 1,5 proc. wynagrodzenia osiąganego przez pracownika. To jeszcze nie wszystko, ponieważ może on również dokonywać wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia. Taki stan rzeczy oznacza, że maksymalny pułap wynosi łącznie 4 proc.

Z kolei pracownik w każdym miesiącu uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych przeznacza 2 proc. z osiąganego przez siebie swojego wynagrodzenia na rzecz PPK. Oprócz tego może on również zadeklarować dokonywanie dobrowolnych wpłat dodatkowych na poziomie do 2 proc. otrzymywanego wynagrodzenia. A zatem, łącznie daje to – podobnie jak w przypadku pracodawcy – 4 proc. miesięcznie.

Warto przy tym dodać, że pracownicy otrzymujący wynagrodzenie nie wyższe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia ustawowego, mogą obniżyć wpłatę podstawową do poziomu 0,5 proc. pensji.

Jak już wspomniano, w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczą trzy grupy podmiotów – są one następujące: pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Tymczasem,  wspomnieliśmy jedynie o dwóch z nich. 

Udział państwa w PPK

W związku z tym warto teraz napisać o udziale państwa w finansowaniu PPK – do dopłat ze strony państwa zalicza się jednorazową wpłatę wstępną (powitalną) w wysokości 250 złotych, a także roczne dopłaty na poziomie 240 złotych. Jeśli chodzi o wpłatę powitalną, to trzeba nadmienić, iż otrzymuje ją każdy uczestnik PPK, który przez minimum 3 pełne miesiące jest uczestnikiem Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Z kolei dopłatę roczną otrzymuje uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych, w przypadku którego wpłaty na rzecz PPK w roku kalendarzowym stanowią nie mniej niż 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia z danego roku. W sytuacji, gdy wpłaty podstawowe uczestnika są niższe niż 2 proc., musi on zgromadzić minimum jedną czwartą powyższej kwoty.

Czy warto skorzystać z PPK?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ Pracownicze Plany Kapitałowe oznaczają dla oszczędzającego zarówno korzyści, jak i słabości.

Wady PPK

Przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) to – wprawdzie niewielkie, ale jednak – ryzyko przejęcia zgromadzonych środków przez państwo wyjątkowych okoliczności. Taki stan rzeczy może budzić niepewność, choć w gruncie rzeczy zagrożenie jest mało prawdopodobne.

Kolejnym minusem jest upolitycznienie programu i możliwość uzależnienia PPK od sytuacji politycznej w przyszłości.

Ponadto nie sposób precyzyjnie określić stopy zwrotu z inwestycji, co utrudnia kalkulację potencjalnych korzyści finansowych. Jeśli dodamy do tego czynnik w postaci inflacji, obliczenia stają się obarczone naprawdę wysokim poziomem niepewności.

Pewną słabością jest również ograniczony dostęp do zebranych środków przed 60. rokiem życia. Ponadto, w przypadku wcześniejszej wypłaty z PPK trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od uzyskanych zysków.

Zalety PPK

Mimo wyżej wymienionych minusów Pracownicze Plany Kapitałowe mają również liczne plusy. Jednym z nich jest fakt, że przeprowadzeniem formalności zajmuje się pracodawca, co oznacza wygodę z punktu widzenia pracodawcy.

Korzyści z wpłat do PPK trzeba rozpatrywać w długiej perspektywie, ponieważ nie buduje się w ten sposób zysków krótkoterminowych. Wręcz przeciwnie – jest to sposób na stworzenie kapitału emerytalnego.

Ponieważ pieniądze zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych podlegają dziedziczeniu, w przypadku śmierci pracownika środki przekazuje się spadkobiercom.

Dodatkowo korzystający z Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownik otrzymuje dopłatę od pracodawcy i państwa, co zwiększa wartość jego oszczędności.

Jak sprawdzić stan konta PPK?

W tym celu należy zarejestrować się na portalu Serwis MojePPK (logowanie jest możliwe również z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu oraz usługi MojeID). Dzięki temu można właściwie w każdym momencie sprawdzić poziom zgromadzonych przez siebie środków na rachunku PPK. Logowanie do Serwisu Moje PPK odbywa się poprzez stronę internetową mojeppk.pl.

Jak zrezygnować z PPK?

Jedną z cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest łatwość w rezygnacji z uczestnictwa. W tym celu wystarczy złożyć pracodawcy podpisaną rezygnację – jest to jednostronicowy dokument, którego wypełnienie zajmuje nie więcej niż kilka chwil. Znajdziesz go na stronie mojeppk.pl.

Co dzieje się z pieniędzmi w przypadku rezygnacji z PPK?

Uczestnik programu, który zrezygnuje z PPK, otrzyma środki, które pochodziły z wpłat z jego pensji, natomiast pieniądze wpłacone przez zakład pracy są dzielone na dwie części. 70 proc. z nich zwraca się uczestnikowi PPK na jego rachunek bankowy; zaś 30 proc. zostanie przesłane do ZUS-u w charakterze składki emerytalnej.

Jak wypłacić środki z PPK?

Wypłata środków nie oznacza rezygnacji z oszczędzania. Aby jej dokonać, należy złożyć odpowiednią dyspozycję na rachunku PPK. Warto przy tym pamiętać, że jeśli wypłata z PPK jest dokonywana w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego lub poważnym zachorowaniem, nie dokonuje się od niej żadnych potrąceń.

Dowiedz się więcej i zadbaj o finanse firmy.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!