Sprawozdanie z działalności zarządu spółki – kiedy złożyć i co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Spółki co roku mają obowiązek, by złożyć sprawozdanie z działalności zarządu. Co powinno się znaleźć w tym dokumencie oraz kiedy i gdzie go złożyć? Podpowiadamy!

Zamknięcie roku obrotowego w wielu spółkach wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków. Najważniejszym z nich jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Nie bez znaczenia pozostaje jednak przygotowanie kolejnego dokumentu – tym razem mowa o sprawozdaniu zarządu z działalności spółki. Dokument ten powinien zawierać krótki opis tego, co się działo w spółce przez ostatni rok. Powinni podpisać go wszyscy członkowie zarządu, a następnie złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Co jeszcze należy wiedzieć o tym dokumencie? Zapraszamy do lektury!

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Jeśli chcielibyśmy dokonać krótkiej charakterystyki tego, czym jest sprawozdanie z zarządu działalności spółki, to trzeba by było napisać, że to po prostu krótka informacja o tym, co się działo w spółce w ciągu ostatniego roku obrotowego.

W dokumencie powinny się znaleźć wszystkie najistotniejsze informacje w kontekście oceny sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu. Mowa tutaj również o ocenie efektów działalności spółki, wskazaniu czynników ryzyka oraz opisie ewentualnych zagrożeń. W takim sprawozdaniu nie powinno zabraknąć wskaźników finansowych i niefinansowych oraz wyjaśnienia dla kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

We wstępie do sprawozdania z działalności zarządu często wpisuje się informacje podstawowe, a zatem: siedzibę i adres spółki, położenie jej zakładów produkcyjnych oraz oddziałów, formę prawną oraz liczbę osób zatrudnionych w podmiocie.

Jak sporządzić sprawozdanie z działalności zarządu spółki?

Zazwyczaj sprawozdania z działalności składają się z pięciu obszarów:

 1. informacji ogólnych – wskazanie: podstawowych informacji o podmiocie, kapitału zakładowego spółki, władz spółki, udziałowców w spółce, organizacji, obszarów działalności podstawowej;
 2. opisu sytuacji finansowej spółki – w tym dziale mieszczą się: ocena sytuacji finansowej, analiza rachunku zysków i strat, aktywów i pasywów oraz przepływów pieniężnych;
 3. oceny działalności spółki – podsumowanie wyników, wskazanie kierunków rozwoju, wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju podmiotu;
 4. opisu pozostałych obszarów – opis zatrudnienia, charakterystyka działań spółki w kierunku ochrony środowiska naturalnego, opis istotnych zdarzeń, które miały miejsce po dacie bilansu, opis innych istotnych z punktu widzenia zarządu informacji;
 5. oświadczeń zarządu spółki.

Gdzie złożyć sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Sprawozdanie z zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać złożone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) do repozytorium dokumentów finansowych. Dokument można złożyć w formie elektronicznej przez system teleinformatyczny.

Sprawozdanie z działalności zarządu spółki powinno zostać złożone łącznie ze: sprawozdaniem finansowym, ewentualną opinią biegłego (jeżeli sprawozdanie podlegało jego badaniu) oracz uchwałą zgromadzenia wspólników, która zatwierdza składane sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki powinno zostać złożone w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym zatwierdzone zostało roczne sprawozdanie finansowe. Brak złożenia dokumentów w terminie może się wiązać z otrzymaniem wezwania z KRS do ich złożenia w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny.

Kto podpisuje sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Sprawozdanie z zarządu działalności spółki powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu, którzy w dacie sporządzenia sprawozdania aktywnie sprawowali swoją funkcję. Dokumentu nie muszą podpisywać byli członkowie zarządu, nawet ci, którzy pełnili swoją funkcję w podsumowywanym roku obrotowym, ale przestali to robić przed dniem sporządzenia sprawozdania. Dokumentu nie podpisuje też osoba prowadząca księgi rachunkowe, chociaż zazwyczaj to ona przygotowuje lub chociaż aktywnie uczestniczy w przygotowaniu dokumentu.

Kiedy zarząd nie musi składać sprawozdania z działalności?

Nie wszystkie spółki kapitałowe oraz komandytowo-akcyjne muszą składać sprawozdanie z działalności zarządu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek o statusie mikro i małych przedsiębiorców.

Dla przypomnienia mianem mikroprzedsiębiorcy określa się przedsiębiorcę, który w okresie co najmniej dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro – lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro oraz – nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Kryterium przychodów i ilości zatrudnienia nie jest jednak jedynym warunkiem, żeby nie było konieczne składanie sprawozdania z działalności. Dodatkowo mikro i mali przedsiębiorcy muszą spełniać dwa dodatkowe wymagania:

 1. zgromadzenie wspólników musi podjąć za pomocą uchwały decyzję o takim rozwiązaniu;
 2. spółka musi przedstawić w informacji dodatkowej albo jako uzupełnienie do bilansu dane dotyczące nabycia udziałów własnych.

Podsumowując, sprawozdanie z działalności zarządu spółki jest jednym z dokumentów, które władze większości spółek muszą złożyć po zakończeniu roku obrotowego. Obowiązek ten nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Kiedy należy złożyć PCC-3A?

Formularz PCC-3A stosowany jest w niektórych przypadkach podczas zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprawdź, kiedy używa się go zamiast druku PCC-3. Jak go złożyć?...

Czym są niskocenne środki trwałe? Definicja, ewidencja i amortyzacja niskocennych składników majątku

W naszym artykule szczegółowo opiszemy, czym są tzw. niskocenne środki trwałe. Dowiesz się, jakie kryteria muszą spełnić, abyśmy mogli zaklasyfikować je do tej kategorii....

Jak rozliczyć darowiznę z budżetu firmy? Odliczenie darowizny od podatku

Darowiznę może przekazać nie tylko osoba fizyczna, takie prawo mają również przedsiębiorstwa. Sprawdzamy, o czym trzeba pamiętać, robiąc lub przyjmując darowiznę od firmy. Kto...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!