Sprawozdanie z działalności zarządu spółki – kiedy złożyć i co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Spółki co roku mają obowiązek, by złożyć sprawozdanie z działalności zarządu. Co powinno się znaleźć w tym dokumencie oraz kiedy i gdzie go złożyć? Podpowiadamy!

Zamknięcie roku obrotowego w wielu spółkach wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków. Najważniejszym z nich jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Nie bez znaczenia pozostaje jednak przygotowanie kolejnego dokumentu – tym razem mowa o sprawozdaniu zarządu z działalności spółki. Dokument ten powinien zawierać krótki opis tego, co się działo w spółce przez ostatni rok. Powinni podpisać go wszyscy członkowie zarządu, a następnie złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Co jeszcze należy wiedzieć o tym dokumencie? Zapraszamy do lektury!

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Jeśli chcielibyśmy dokonać krótkiej charakterystyki tego, czym jest sprawozdanie z zarządu działalności spółki, to trzeba by było napisać, że to po prostu krótka informacja o tym, co się działo w spółce w ciągu ostatniego roku obrotowego.

W dokumencie powinny się znaleźć wszystkie najistotniejsze informacje w kontekście oceny sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu. Mowa tutaj również o ocenie efektów działalności spółki, wskazaniu czynników ryzyka oraz opisie ewentualnych zagrożeń. W takim sprawozdaniu nie powinno zabraknąć wskaźników finansowych i niefinansowych oraz wyjaśnienia dla kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

We wstępie do sprawozdania z działalności zarządu często wpisuje się informacje podstawowe, a zatem: siedzibę i adres spółki, położenie jej zakładów produkcyjnych oraz oddziałów, formę prawną oraz liczbę osób zatrudnionych w podmiocie.

Czy wiesz, że…

Pieczęć kwalifikowana to niezastąpione narzędzie, w które powinna wyposażyć się każda spółka?

Kupuję najtaniej na pieczeckwalifikowana.pl!

Jak sporządzić sprawozdanie z działalności zarządu spółki?

Zazwyczaj sprawozdania z działalności składają się z pięciu obszarów:

 1. informacji ogólnych – wskazanie: podstawowych informacji o podmiocie, kapitału zakładowego spółki, władz spółki, udziałowców w spółce, organizacji, obszarów działalności podstawowej;
 2. opisu sytuacji finansowej spółki – w tym dziale mieszczą się: ocena sytuacji finansowej, analiza rachunku zysków i strat, aktywów i pasywów oraz przepływów pieniężnych;
 3. oceny działalności spółki – podsumowanie wyników, wskazanie kierunków rozwoju, wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju podmiotu;
 4. opisu pozostałych obszarów – opis zatrudnienia, charakterystyka działań spółki w kierunku ochrony środowiska naturalnego, opis istotnych zdarzeń, które miały miejsce po dacie bilansu, opis innych istotnych z punktu widzenia zarządu informacji;
 5. oświadczeń zarządu spółki.

Gdzie złożyć sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Sprawozdanie z zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać złożone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) do repozytorium dokumentów finansowych. Dokument można złożyć w formie elektronicznej przez system teleinformatyczny.

Sprawozdanie z działalności zarządu spółki powinno zostać złożone łącznie ze: sprawozdaniem finansowym, ewentualną opinią biegłego (jeżeli sprawozdanie podlegało jego badaniu) oracz uchwałą zgromadzenia wspólników, która zatwierdza składane sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki powinno zostać złożone w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym zatwierdzone zostało roczne sprawozdanie finansowe. Brak złożenia dokumentów w terminie może się wiązać z otrzymaniem wezwania z KRS do ich złożenia w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny.

Kto podpisuje sprawozdanie zarządu z działalności spółki?

Sprawozdanie z zarządu działalności spółki powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu, którzy w dacie sporządzenia sprawozdania aktywnie sprawowali swoją funkcję. Dokumentu nie muszą podpisywać byli członkowie zarządu, nawet ci, którzy pełnili swoją funkcję w podsumowywanym roku obrotowym, ale przestali to robić przed dniem sporządzenia sprawozdania. Dokumentu nie podpisuje też osoba prowadząca księgi rachunkowe, chociaż zazwyczaj to ona przygotowuje lub chociaż aktywnie uczestniczy w przygotowaniu dokumentu.

Kiedy zarząd nie musi składać sprawozdania z działalności?

Nie wszystkie spółki kapitałowe oraz komandytowo-akcyjne muszą składać sprawozdanie z działalności zarządu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek o statusie mikro i małych przedsiębiorców.

Dla przypomnienia mianem mikroprzedsiębiorcy określa się przedsiębiorcę, który w okresie co najmniej dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro – lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro oraz – nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Kryterium przychodów i ilości zatrudnienia nie jest jednak jedynym warunkiem, żeby nie było konieczne składanie sprawozdania z działalności. Dodatkowo mikro i mali przedsiębiorcy muszą spełniać dwa dodatkowe wymagania:

 1. zgromadzenie wspólników musi podjąć za pomocą uchwały decyzję o takim rozwiązaniu;
 2. spółka musi przedstawić w informacji dodatkowej albo jako uzupełnienie do bilansu dane dotyczące nabycia udziałów własnych.

Podsumowując, sprawozdanie z działalności zarządu spółki jest jednym z dokumentów, które władze większości spółek muszą złożyć po zakończeniu roku obrotowego. Obowiązek ten nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!