Urlop ojcowski 2023 – najważniejsze zasady

To, że kobiety korzystają z urlopu rodzicielskiego, czy macierzyńskiego nie jest niczym nadzwyczajnym. Ojcowie również mają przywileje związane z opieką nad dzieckiem. Jednym z nich jest urlop ojcowski.

Co to jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski to świadczenie, które przysługuje ojcu dziecko ze względu na jego narodziny i konieczność opieki nad dzieckiem. Żeby z takiej możliwości skorzystać, ojciec musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Urlop rodzicielski

Zanim zajmiemy się tematem urlopu „ojcowskiego”, warto przypomnieć, że nie jest on tym samym co urlop rodzicielski. Ten właśnie wynosi 32 tygodnie i może być jednocześnie wykorzystany przez obojga rodziców. 

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo maksymalnie w czterech częściach. Musi być wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. 

Żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni (poza pierwszą w przypadku urodzenia jednego dziecka – ta nie może być krótsza niż 6 tygodni). Pierwsza część musi przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części.

Urlop ojcowski

Wyobraźmy sobie jednak, że urlop rodzicielski został już przez ojca wykorzystany, urlop tacierzyński również. Jeśli tata chce jeszcze zostać przy dziecku i jest zatrudniony na umowę o pracę, to może poprosić pracodawcę o urlop ojcowski. Urlop ojcowski trwa do dwóch tygodni, ale nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Żeby z takiego urlopu skorzystać, pracownik musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Urlop może być udzielony w nie więcej niż dwóch częściach na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko. 

Wniosek musi być złożony nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Jedyny powód odmowy, to fakt, że ojciec nie spełnia warunków zapisanych w ustawie do tego, by z niego skorzystać.

Wniosek powinien zawierać takie dane jak:

  • miejscowość i datę założenia wniosku;
  • imię i nazwisko pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • prośbę o udzielenie urlopu;
  • imię i nazwisko dziecka;
  • datę urodzenia dziecka;
  • wymiar urlopu;
  • datę początkową i końcową urlopu;
  • podpis pracownika;

Do wniosku trzeba dołączyć opis skróconego aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie o tym, że wnioskujący nie pobiera zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski – ile płatny? Kto za niego płaci

Urlop ojcowski jest płatny. Ojciec otrzymuje wtedy 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a świadczenie wypłaca ZUS.

Urlop wychowawczy dla ojca

Warto wiedzieć, że jeśli dla ojca taka forma opieki nad dzieckiem to wciąż za mało, może on skorzystać z urlopu wychowawczego. Jeśli od przynajmniej 6 miesięcy pracuje na umowę o pracę, może poprosić o udzielenie urlopu wychowawczego

Taki urlop jest bezpłatny. Nie dość, że nie należy się wtedy żadne wynagrodzenie, to nie jest wypłacane też żadne świadczenie z ZUS. Urlop wychowawczy może trwać do 36 miesięcy, a udziela się go na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i wymaga osobistej opieki, to można wnioskować o dodatkowe 36 miesięcy urlopu. Urlop wychowawczy może być podzielony na dwójkę rodziców, w nie więcej niż 5 częściach. Każda z części nie może być krótsza niż jeden miesiąc.

Urlop ojcowski, a urlop tacierzyński

Urlop ojcowski i urlop tacierzyński to dwa różne urlopy. Urlop ojcowski trwa tylko 2 tygodnie i jest udzielany bez względu na to, czy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim, czy nie. Urlop tacierzyński może trwać nawet kilka tygodni. Jest częścią urlopu rodzicielskiego, jednak jest zależny od urlopu matki dziecka.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Dodatek do emerytury – kto może na niego liczyć?

Dodatek do emerytury pozwala zwiększyć kwotę podstawowego świadczenia emerytalnego. Aby go uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek lub osiągnąć określony przepisami wiek. Dodatek do emerytury może...

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 – utrata ważności i nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do prawidłowości zastosowania regulacji podatkowych. Uzyskanie informacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Kim jest pracownik młodociany? Kiedy można go zatrudnić? Zmiany w prawie dotyczącym zatrudnienia młodocianych

Pracownik młodociany podejmuje zlecenia zarobkowe przede wszystkim po to, aby zdobyć określone kwalifikacje zawodowe. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego jest możliwe, jeśli osoba...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!