Urlop ojcowski 2024 – najważniejsze zasady

To, że kobiety korzystają z urlopu rodzicielskiego, czy macierzyńskiego nie jest niczym nadzwyczajnym. Ojcowie również mają przywileje związane z opieką nad dzieckiem. Jednym z nich jest urlop ojcowski.

Urlop ojcowski – co to jest?

Urlop ojcowski to świadczenie, które przysługuje ojcu dziecko ze względu na jego narodziny i konieczność opieki nad dzieckiem. Żeby z takiej możliwości skorzystać, ojciec musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Urlop ojcowki a rodzicielski

Zanim zajmiemy się tematem urlopu „ojcowskiego”, warto przypomnieć, że nie jest on tym samym co urlop rodzicielski. Ten właśnie wynosi 32 tygodnie i może być jednocześnie wykorzystany przez obojga rodziców. 

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo maksymalnie w czterech częściach. Musi być wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. 

Żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni (poza pierwszą w przypadku urodzenia jednego dziecka – ta nie może być krótsza niż 6 tygodni). Pierwsza część musi przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części.

Urlop ojcowski – na czym polega?

Wyobraźmy sobie jednak, że urlop rodzicielski został już przez ojca wykorzystany, urlop tacierzyński również. Jeśli tata chce jeszcze zostać przy dziecku i jest zatrudniony na umowę o pracę, to może poprosić pracodawcę o urlop ojcowski. Urlop ojcowski trwa do dwóch tygodni, ale nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Urlop ojcowski – jak złożyć wniosek?

Żeby z takiego urlopu skorzystać, pracownik musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Urlop może być udzielony w nie więcej niż dwóch częściach na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko. 

Wniosek musi być złożony nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Jedyny powód odmowy, to fakt, że ojciec nie spełnia warunków zapisanych w ustawie do tego, by z niego skorzystać.

Wniosek powinien zawierać takie dane jak:

  • miejscowość i datę założenia wniosku;
  • imię i nazwisko pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • prośbę o udzielenie urlopu;
  • imię i nazwisko dziecka;
  • datę urodzenia dziecka;
  • wymiar urlopu;
  • datę początkową i końcową urlopu;
  • podpis pracownika;

Do wniosku trzeba dołączyć opis skróconego aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie o tym, że wnioskujący nie pobiera zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski – ile płatny? Kto za niego płaci?

Urlop ojcowski jest płatny. Ojciec otrzymuje wtedy 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a świadczenie wypłaca ZUS.

Urlop ojcowski a urlop wychowawczy dla ojca

Warto wiedzieć, że jeśli dla ojca taka forma opieki nad dzieckiem to wciąż za mało, może on skorzystać z urlopu wychowawczego. Jeśli od przynajmniej 6 miesięcy pracuje na umowę o pracę, może poprosić o udzielenie urlopu wychowawczego

Taki urlop jest bezpłatny. Nie dość, że nie należy się wtedy żadne wynagrodzenie, to nie jest wypłacane też żadne świadczenie z ZUS. Urlop wychowawczy może trwać do 36 miesięcy, a udziela się go na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i wymaga osobistej opieki, to można wnioskować o dodatkowe 36 miesięcy urlopu. Urlop wychowawczy może być podzielony na dwójkę rodziców, w nie więcej niż 5 częściach. Każda z części nie może być krótsza niż jeden miesiąc.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Urlop ojcowski i urlop tacierzyński to dwa różne urlopy. Urlop ojcowski trwa tylko 2 tygodnie i jest udzielany bez względu na to, czy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim, czy nie. Urlop tacierzyński może trwać nawet kilka tygodni. Jest częścią urlopu rodzicielskiego, jednak jest zależny od urlopu matki dziecka.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!