Współczynnik do ekwiwalentu – jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 roku? 

Współczynnik urlopowy jest kluczowy przy ustalaniu pieniężnej rekompensaty za dni urlopowe, których pracownik nie wykorzystał. Sprawdzamy, do czego służy ten współczynnik, komu przysługuje ekwiwalent, ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu w 2024 roku i jak się go wylicza.

Do czego służy współczynnik do ekwiwalentu?

Współczynnik do ekwiwalentu służy do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, którego pracownik nie wykorzystał. Używany jest przez pracodawców i pracowników w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik wyraża średniomiesięczną liczbę dni pracy w danym roku kalendarzowym.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi, który nie wykorzystał w całości lub w części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania stosunku pracy. 

Jeżeli pracownik, z różnych przyczyn, nie skorzystał z przysługującego mu urlopu i stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie, to w takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent stanowi pewnego rodzaju rekompensatę dla pracownika, który nie skorzystał z prawa do dni wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego.

Ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu 2024?

W 2024 roku współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,92. Skąd bierze się ta liczba? 

Współczynnik obliczany jest poprzez podzielenie liczby dni roboczych w danym roku przez 12 (liczbę miesięcy). Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie  szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania  wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

W 2024 roku jest 251 dni roboczych (tyle zostaje po odjęciu od 366 dni łącznej liczby niedziel, świąt, które nie przypadają w niedzielę oraz dni wolnych wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy, czyli zazwyczaj sobót).

Po podzieleniu liczby dni roboczych (251) przez 12 otrzymujemy współczynnik 20,92.

Jak ustalany jest współczynnik dla pracownika, który zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu? Proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy:

  • na 3/4 etatu wynosi: 20,92 x 3/4 = 15,69;
  • na 1/2 etatu wynosi: 20,92 x 1/2 = 10,46;
  • na 1/3 etatu wynosi: 20,92 x 1/3 = 6,97;
  • na 1/4 etatu wynosi: 20,92 x 1/4 = 5,21.

Na koniec spójrzmy, jak przebiega obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Składa się z trzech kroków: 

  1. Obliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu – należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń pracownika przez współczynnik urlopowy (w 2024 r. wynosi 20,92).
  2. Obliczyć ekwiwalent za jedną godzinę urlopu – podzielić ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę godzin odpowiadających dobowej normie czasu pracy pracownika.
  3. Ostateczną kwotę ekwiwalentu otrzymamy, mnożąc ekwiwalent za godzinę urlopu przez liczbę godzin urlopu, których pracownik nie wykorzystał.

Współczynnik do ekwiwalentu obliczany jest dla danego roku kalendarzowego i ma zastosowanie przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop nabyty w tym konkretnym okresie. Przy wypłacie ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku, w którym świadczenie to jest wypłacane, niezależnie od lat, za które przysługuje niewykorzystany urlop.

Spójrzmy na prosty przykład. Pani Anna w styczniu 2024 roku nie wykorzystała 4 dni urlopu. Jej pracodawca rozwiązuje z nią stosunek pracy i ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za te niewykorzystane dni. Podstawa obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosi w przypadku pani Anny 5000 zł, a współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,92. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu to 239 zł (5000,00 zł/20,92), a za jedną godzinę 29,87 zł (239 zł/8 godzin). Zatem ekwiwalent za 4 niewykorzystane dni urlopu (4 dni x 8 godzin x 29,87 zł), który powinien wypłacić pracodawca to 955,84 zł.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Przeczytaj więcej w kategorii Urlopy.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!