Zmiany w ryczałcie 2024 – więcej osób będzie mogło rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Handlowcy, budowlańcy, prawnicy, informatycy, wynajmujący mieszkania – to osoby, które mogą rozliczać podatek według atrakcyjnych stawek ryczałtu. Jest szansa, że w 2024 roku jeszcze więcej przedsiębiorców skorzysta z najprostszej formy opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych cieszy się coraz większym wzięciem u przedsiębiorców. Ten sposób rozliczenia z podatku wybrało już 1,7 mln osób. Tylko w 2022 roku przybyło 200 tys. ryczałtowców. Dla budżetu państwa oznaczało to trzy razy większe wpływy z tej formy opodatkowania.

Skąd taka popularność ryczałtu i jakie zmiany przyniesie 2024 rok?

Kto może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt jest jedną z najbardziej przejrzystych i korzystnych – część stawek jest niższa od 12% PIT dla rozliczających się na zasadach ogólnych i 19% dla liniowców – form opodatkowania działalności.

Największy minus ryczałtu? Dostępny jest tylko dla wybranych firm. 

Przedsiębiorca musi prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub spółkę cywilną, a jego przychód z działalności w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro.

Oto inne zasady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • podatek płacony jest od przychodu, a nie dochodu;
 • koszty prowadzonej działalności nie obniżą podatku;
 • obowiązują różne stawki podatku: 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 12.5%, 14%, 15% i 17%;
 • przedsiębiorcy przypisani są do stawek podatku przez ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • ryczałtowcom przysługuje prawo do kredytu podatkowego;
 • prowadzą księgowość w formie uproszczonej ewidencji przychodów;
 • nie mogą rozliczać się ze współmałżonkiem czy dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko);
 • od ryczałtu nie odlicza się ulgi na dzieci.

Spójrzmy, kto może rozliczać się ryczałtem i jaką stawkę zapłaci:

Ryczałt 2%

Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt 3%

M.in.:

 • działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu;
 • działalność usługowa w zakresie handlu;
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą;
 • działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów;
 • odpłatne zbycie składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami opodatkowanymi podatkiem 10%);
 • odpłatne zbycie ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Ryczałt 5.5%

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;
 • prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;
 • odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt 10%

 • odpłatne zbycie praw majątkowych lub nieruchomości będących:
  – środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  – składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1 500 zł,
  – składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  – składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  – składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku;
 • bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Ryczałt 8.5%

 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (z wyjątkiem objętych stawką 5,5% lub 3%);
 • przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom;
 • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji;
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego;
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu;
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Ryczałt 8,5% i 12.5% z limitem

przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu m.in.:

 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem;
 • przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (w ramach najmu prywatnego);
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wynajmu i dzierżawy m.in. samochodów osobowych i furgonetek (bez kierowcy);
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem.

Ryczałt 10%

Ze świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Ryczałt 12%

Ze świadczenia usług m.in.:

 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego,
  • pakietów oprogramowania użytkowego,
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Ryczałt 14%

Za świadczenie usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej,
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych,
 • w zakresie specjalistycznego projektowania.

Ryczałt 15%

Za świadczenie usług m.in.

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • pośrednictwa sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
 • parkingowych,
 • zakwaterowania,
 • licencyjnych,
 • przetwarzania danych,
 • reklamowych,
 • detektywistycznych i ochroniarskich,
 • finansowych,
 • w zakresie oprogramowania,
 • fotograficznych i ubezpieczeniowych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
 • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie,
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych oraz części i akcesoriów do nich.

Ryczałt 17%

Stawka dla wolnych zawodów, m.in.:

 • lekarzy,
 • lekarzy stomatologów,
 • techników dentystycznych,
 • położnych,
 • pielęgniarek,
 • weterynarzy,
 • tłumaczy,
 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Zmiany w ryczałcie 2024 – znamy już wyższy limit na przyszły rok

Zgodnie z propozycją sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, limit przychodów dla przedsiębiorców na ryczałcie ma wzrosnąć do równowartości 3 mln euro (teraz to 2 mln euro), czyli ok. 13,85 mln zł. To oznacza, że więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z atrakcyjnej formy opodatkowania swoich przychodów.

Ryczałt będzie korzystny dla osób z przychodami, które mieszczą się między 2-3 mln euro,  nie mają wysokich kosztów uzyskania przychodu, a dotycząca ich stawka ryczałtu jest niższa niż 12% na skali podatkowej lub 19% podatku liniowego.

Pomysł podwyższenia programu znalazł się w projekcie ustawy o ograniczeniach biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502), który w lipcu 2023 roku trafił do Sejmu.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!