Wyrejestruj się z ubezpieczeń – poznaj odpowiedni druk. Jak wypełnić ZUS ZWUA?

Zgodnie z polskimi przepisami konieczna jest nie tylko prawidłowa rejestracja do ZUS, ale także — jeśli zajdzie taka konieczność — wyrejestrowanie z ubezpieczenia. Jeśli chodzi o drugą spośród wymienionych czynności, wykorzystuje się do tego zadania formularz ZUS ZWUA. Jak uzupełnić ten dokument? Odpowiedź na pytanie znajdziesz w naszym tekście. Miłej lektury!

Jak wyrejestrować płatnika składek?

Formularz ZUS ZWUA to dokument przeznaczony do dwóch głównych zadań. Po pierwsze, umożliwia on wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej (pracownika, zleceniobiorcy) z państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. Po drugie, formularz ten wykorzystuje się w celu zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszelkich korekt związanych w zakresie danych dotyczących wyrejestrowania ubezpieczonego.

Formularz ZUS ZWUA do poprawy danych

To jeszcze nie wszystko, ponieważ druk ZUS ZWUA jest używany również w sytuacji, gdy potrzebna jest zmiana lub korekta informacji podanych w pierwotnym zgłoszeniu do ubezpieczenia. Z jego użyciem można poprawić m.in. następujące rodzaje informacji:

 • kod tytułu ubezpieczenia,
 • rodzaje ubezpieczeń,
 • terminy, w jakich przysługuje prawo do ubezpieczenia w ramach ZUS.

Rzecz jasna, wszelkie czynności związane z rejestracją w ZUS powinny być dokonywane ze starannością, ale jeśli już pojawi się błąd w danych wysłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest:

 1. wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej, by można było „pozbyć się” nieprawidłowych informacji;
 2. ponowne zarejestrowanie za pomocą formularza ZUS ZUA/ZUS ZZA z wykorzystaniem poprawnych danych. To, jaki formularz należy wówczas wykorzystać, zależy od ubezpieczeń, do jakich należy dopisać daną osobę:
  • ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (ZUS ZUA),
  • ubezpieczenie zdrowotne (ZUS ZZA).

Warto przy tym dodać, że jeśli chodzi wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej w związku z wygaśnięciem tytułu do ubezpieczeń, konieczne dokonanie tego również w odniesieniu do objętych tytułem tego samego ubezpieczenia członków rodziny. Przykładowo, mogą być to dzieci pracującego rodzica czy niepracujący mąż/żona. Tak czy inaczej, każdorazowo powinien o tym pamiętać podmiot dokonujący rozliczeń, czyli płatnik.

Według ogólnej zasady deklaracje rozliczeniowe powinny być wysyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu wystąpienia danego zdarzenia. Nie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o formularz ZUS ZWUA.

Taki stan rzeczy to nie jedynie „kaprys” ze strony organów administracji państwowej. Wręcz przeciwnie: jest to konieczne, by móc zachować aktualność i dokładność danych w systemie ubezpieczeń społecznych.

Ten dość restrykcyjny termin 7 dni stosuje się w sytuacji, gdy doszło do wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jest to zasada ogólna. Z kolei jeśli powodem jest rozwiązanie stosunku pracy pracowników (członków służby zagranicznej), termin końcowy to 30 dni od danego zdarzenia.

Jak wypełnić ZUS ZWUA?

Jeśli obawiasz się skomplikowanych procedur, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: otóż, wypełnienie tego dokumentu nie należy do szczególnie trudnych zadań. Niemniej jednak musisz mieć na uwadze, że konieczne jest prawidłowe, precyzyjne wypełnienie poszczególnych pozycji; nie wolno ominąć żadnego wymaganego pola (a tych, jak się za chwilę przekonasz, jest całkiem sporo).

Poniżej przedstawimy Ci krótko, jak wypełnić ZUS ZWUA krok po kroku:

obraz I

 • I. Dane organizacyjne:
  • Pole 01: Wpisać „X” przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń.
  • Pole 02: Wpisać „X” w przypadku zamiaru zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego.

obraz II

 • II. Dane identyfikacyjne płatnika składek:
  • Pole 01: Numer Identyfikacyjny Podatnika (NIP) płatnika.
  • Pole 02: Numer REGON płatnika.
  • Pole 03: Numer PESEL płatnika (osoby fizycznej).
  • Pole 04: Typ dokumentu (1 oznacza dowód osobisty, zaś 2 – paszport lub inny dokument).
  • Pole 05: Seria i numer dokumentu wskazanego w polu 04.
  • Pole 06: Nazwa skrócona płatnika.
  • Pole 07: Nazwisko płatnika.
  • Pole 08: Pierwsze imię płatnika.
  • Pole 09: Pełna data urodzenia płatnika.

obraz III

 • III. Dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń:
  • Pole 01: Numer PESEL osoby wyrejestrowywanej.
  • Pole 02: Zwykle pozostawia się je puste (wypełnij tylko dla osób zgłoszonych przed 1 września 2011 r. z użyciem obowiązującego wówczas numeru NIP).
  • Pole 03: Typ dokumentu (1 – dowód osobisty, 2 – paszport lub inny dokument).
  • Pole 04: Seria i numer dokumentu wskazanego w polu 03.
  • Pole 05: Nazwisko osoby wyrejestrowywanej.
  • Pole 06: Pierwsze imię osoby wyrejestrowywanej.
  • Pole 07: Pełna data urodzenia osoby wyrejestrowywanej.

obraz IV

 • IV. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń:
  • Pole 01: Kod tytułu ubezpieczenia.
  • Pole 02: Data, z jaką należy wyrejestrować osobę ubezpieczoną.
  • Pole 03: Kod wskazujący przyczynę wyrejestrowania (stosuje się następujące oznaczenia 100 – ustanie tytułu, 500 – zgon, 600 – inna przyczyna, 700 – zawieszenie, 800 – przejście zakładu pracy).

obraz V

 • V. Rozwiązanie/stosunek pracy/służbowy:
  • Wypełnij, jeśli stosunek pracy/służbowy zakończono po 31 grudnia 2018 roku, i w polu 03 wybrano przyczynę 100 lub 500.

obraz VI

 • VI. Oświadczenie płatnika składek:
  • Pole 01: Data wypełnienia formularza.
  • Pole 02: Podpis płatnika lub osoby upoważnionej.
  • Pole 03: Miejsce na pieczątkę płatnika.

obraz VII

 • VII. Oświadczenie osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.

obraz VIII

 • VIII. Adnotacje ZUS:

Wypełnia pracownik ZUS.

Formularz ZUS ZWUA pobierzesz tutaj.

Jak wysłać ZUS ZWUA?

Przygotowany formularz ZUS ZWUA można wysłać na różne sposoby. Przykładowo, w moduły do wysyłki dokumentów ZUS ZWUA jest wyposażonych wiele programów do prowadzenia księgowości (pozwala na to np. słynny już Płatnik). Oprócz tego przedsiębiorca może przesłać ZUS ZWUA z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jak poprawić ZWUA?

Nie jest to trudne. W tym celu należy ponownie wysłać formularz ZUS ZWUA oraz, jak już wspomnieliśmy, w sekcji „I. Dane organizacyjne” zaznaczyć pole 02. Korektę zgłoszenia należy wysłać niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!