Formularz ZUS ZZA – wypełnij zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych!

Przy pomocy formularza ZUS ZZA można dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub korekty takiego zgłoszenia. To dokument dedykowany osobom, które z danego tytułu podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co jeszcze warto wiedzieć o tym druku i w jaki sposób należy go poprawnie wypełnić? Podpowiadamy!

Formularz ZUS ZZA służy do zgłoszenia do ubezpieczenia ubezpieczonego, który z konkretnego tytułu podlega obowiązkowi opłacania składek wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne. Na tym formularzu można również dokonać samodzielnego i dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia, jeśli nie posiada się do niego żadnego tytułu. Druk ten można wykorzystać również do złożenia większości korekt i wprowadzenia zmian w uprzednio zgłoszonych danych. Co jeszcze warto wiedzieć o ZUS ZZA i przede wszystkim, jak go poprawnie wypełnić? Zapraszamy do lektury!

Do czego służy dokument ZUS ZZA?

Za pomocą formularza ZUS ZZA można zgłosić ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego. Ten formularz wypełnia się w sytuacji, kiedy dana osoba podlega wyłącznie obowiązkowi opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia do ubezpieczenia należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, a więc zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Formularz ZUS ZZA pełni również drugą funkcję – wypełniając go, można dokonać zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej. Mowa tutaj o wszystkich informacjach o podmiocie z wyjątkiem danych identyfikacyjnych oraz tytułu i daty objęcia ubezpieczeniem.

Dane identyfikacyjne zmienia się poprzez wypełnienie formularza ZUS ZUA. Nowy kod tytułu ubezpieczenia i datę objęcia ubezpieczeniem można zmienić wyłącznie poprzez dokonania wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania do ubezpieczenia osoby mu podlegającej. Wszelkie zmiany należy zgłaszać w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Istnieje możliwość dobrowolnego odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. To opcja dedykowana osobom, które nie posiadają tytułu do ubezpieczenia, ale chciałyby korzystać ze świadczeń publicznej opieki medycznej, więc zdecydowały się samodzielnie odprowadzać składki.

Osoby ubezpieczające się na zasadach dobrowolności mają prawo do wyboru dowolnego terminu złożenia wniosku ZUS ZZA. Właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dla takich osób są oddziały obejmujące swoim zasięgiem adres zamieszkania ubezpieczonego.

Jak wypełnić dokument ZUS ZZA?

Formularz ZUS ZZA to dwustronicowy dokument podzielony na 12 części. Poniżej omówimy każdą z nich. Warto jednak wiedzieć, że na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się wzór wypełnionego druku wraz z instrukcją jego wypełniania.

I Dane organizacyjne

W pierwszej części dokumentu należy zaznaczyć, czy formularz ma dotyczyć zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia zmiany we wcześniej złożonym zgłoszeniu, czy też wprowadzenia korekty podanych wcześniej danych. Kolejno zostaje podana data nadania oraz naklejona nalepka “R”.

II Dane identyfikacyjne płatnika składek

W drugiej części należy wpisać dane identyfikacyjne płatnika składek, takie jak:

 1. numer NIP;
 2. numer REGON;
 3. numer PESEL;
 4. rodzaj dokumentu tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
 5. serię i numer dokumentu tożsamości;
 6. nazwę skróconą;
 7. nazwisko;
 8. pierwsze imię;
 9. datę urodzenia.

III Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

Trzecia część to miejsce na dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia:

 1. numer PESEL;
 2. rodzaj dokumentu tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
 3. serię i numer dokumentu tożsamości;
 4. nazwisko;
 5. imię;
 6. datę urodzenia.

IV Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

W kolejnej części znajdą się dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia, a więc:

 1. drugie imię;
 2. nazwisko rodowe;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć.

V Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu

W piątej części przewidziane zostało miejsce na wskazanie kodu tytułu do ubezpieczenia oraz kodu wykonywanego zawodu.

VI Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

Następnie wpisuje się datę powstania obowiązku ubezpieczeniowego oraz właściwy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

VII Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Część siódma powstała z myślą o osobach, które chcą skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Tutaj mogą one wskazać datę rozpoczęcia ubezpieczenia oraz kod oddziału NFZ właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.

VIII Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu

Siódma części to miejsce na podanie adresu zameldowania na stałe miejsce pobytu.

IX Adres zamieszkania

Adres zamieszkania podaje się wyłącznie w sytuacji, kiedy jest on inny niż podany wcześniej adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

X Adres do korespondencji

Adres do korespondencji podaje się z kolei jedynie w sytuacji, kiedy różni się on od adresu zameldowania i adresu zamieszkania. Tutaj warto dopisać numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

XI Oświadczenie płatnika składek

W przedostatniej części znajdzie się data wypełnienia druku, czytelny podpis płatnika składek lub osoby upoważnionej oraz pieczęć płatnika składek. Podpis składany jest pod oświadczeniem, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, a płatnik jest świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

XII Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia

W ostatniej części podpisuje się osoba zgłaszana lub zgłoszona do ubezpieczenia. Tutaj również znajduje się oświadczenie, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, a zgłoszony/zgłaszany jest świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Podsumowując, druk ZUS ZZA służy do zgłoszenia po raz pierwszy lub złożenia korekty dokonanego wcześniej zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy go wypełnić, jeśli osoba ubezpieczona z konkretnego tytułu podlega wyłącznie temu rodzajowi ubezpieczenia społecznego.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!