Formularz ZUS ZZA – wypełnij zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych!

Przy pomocy formularza ZUS ZZA można dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub korekty takiego zgłoszenia. To dokument dedykowany osobom, które z danego tytułu podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co jeszcze warto wiedzieć o tym druku i w jaki sposób należy go poprawnie wypełnić? Podpowiadamy!

Formularz ZUS ZZA służy do zgłoszenia do ubezpieczenia ubezpieczonego, który z konkretnego tytułu podlega obowiązkowi opłacania składek wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne. Na tym formularzu można również dokonać samodzielnego i dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia, jeśli nie posiada się do niego żadnego tytułu. Druk ten można wykorzystać również do złożenia większości korekt i wprowadzenia zmian w uprzednio zgłoszonych danych. Co jeszcze warto wiedzieć o ZUS ZZA i przede wszystkim, jak go poprawnie wypełnić? Zapraszamy do lektury!

Do czego służy dokument ZUS ZZA?

Za pomocą formularza ZUS ZZA można zgłosić ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego. Ten formularz wypełnia się w sytuacji, kiedy dana osoba podlega wyłącznie obowiązkowi opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia do ubezpieczenia należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, a więc zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Formularz ZUS ZZA pełni również drugą funkcję – wypełniając go, można dokonać zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej. Mowa tutaj o wszystkich informacjach o podmiocie z wyjątkiem danych identyfikacyjnych oraz tytułu i daty objęcia ubezpieczeniem.

Dane identyfikacyjne zmienia się poprzez wypełnienie formularza ZUS ZIUA. Nowy kod tytułu ubezpieczenia i datę objęcia ubezpieczeniem można zmienić wyłącznie poprzez dokonania wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania do ubezpieczenia osoby mu podlegającej. Wszelkie zmiany należy zgłaszać w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Istnieje możliwość dobrowolnego odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. To opcja dedykowana osobom, które nie posiadają tytułu do ubezpieczenia, ale chciałyby korzystać ze świadczeń publicznej opieki medycznej, więc zdecydowały się samodzielnie odprowadzać składki.

Osoby ubezpieczające się na zasadach dobrowolności mają prawo do wyboru dowolnego terminu złożenia wniosku ZUS ZZA. Właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dla takich osób są oddziały obejmujące swoim zasięgiem adres zamieszkania ubezpieczonego.

Jak wypełnić dokument ZUS ZZA?

Formularz ZUS ZZA to dwustronicowy dokument podzielony na 12 części. Poniżej omówimy każdą z nich. Warto jednak wiedzieć, że na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się wzór wypełnionego druku wraz z instrukcją jego wypełniania.

I Dane organizacyjne

W pierwszej części dokumentu należy zaznaczyć, czy formularz ma dotyczyć zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia zmiany we wcześniej złożonym zgłoszeniu, czy też wprowadzenia korekty podanych wcześniej danych. Kolejno zostaje podana data nadania oraz naklejona nalepka “R”.

II Dane identyfikacyjne płatnika składek

W drugiej części należy wpisać dane identyfikacyjne płatnika składek, takie jak:

 1. numer NIP;
 2. numer REGON;
 3. numer PESEL;
 4. rodzaj dokumentu tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
 5. serię i numer dokumentu tożsamości;
 6. nazwę skróconą;
 7. nazwisko;
 8. pierwsze imię;
 9. datę urodzenia.

III Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

Trzecia część to miejsce na dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia:

 1. numer PESEL;
 2. rodzaj dokumentu tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
 3. serię i numer dokumentu tożsamości;
 4. nazwisko;
 5. imię;
 6. datę urodzenia.

IV Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

W kolejnej części znajdą się dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia, a więc:

 1. drugie imię;
 2. nazwisko rodowe;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć.

V Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu

W piątej części przewidziane zostało miejsce na wskazanie kodu tytułu do ubezpieczenia oraz kodu wykonywanego zawodu.

VI Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

Następnie wpisuje się datę powstania obowiązku ubezpieczeniowego oraz właściwy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

VII Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Część siódma powstała z myślą o osobach, które chcą skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Tutaj mogą one wskazać datę rozpoczęcia ubezpieczenia oraz kod oddziału NFZ właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.

VIII Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu

Siódma części to miejsce na podanie adresu zameldowania na stałe miejsce pobytu.

IX Adres zamieszkania

Adres zamieszkania podaje się wyłącznie w sytuacji, kiedy jest on inny niż podany wcześniej adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

X Adres do korespondencji

Adres do korespondencji podaje się z kolei jedynie w sytuacji, kiedy różni się on od adresu zameldowania i adresu zamieszkania. Tutaj warto dopisać numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

XI Oświadczenie płatnika składek

W przedostatniej części znajdzie się data wypełnienia druku, czytelny podpis płatnika składek lub osoby upoważnionej oraz pieczęć płatnika składek. Podpis składany jest pod oświadczeniem, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, a płatnik jest świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

XII Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia

W ostatniej części podpisuje się osoba zgłaszana lub zgłoszona do ubezpieczenia. Tutaj również znajduje się oświadczenie, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, a zgłoszony/zgłaszany jest świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Podsumowując, druk ZUS ZZA służy do zgłoszenia po raz pierwszy lub złożenia korekty dokonanego wcześniej zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy go wypełnić, jeśli osoba ubezpieczona z konkretnego tytułu podlega wyłącznie temu rodzajowi ubezpieczenia społecznego.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Kwalifikowany podpis elektroniczny na polskim rynku

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Na to pytanie odpowiedzi szuka coraz więcej osób, jako że usługi zaufania stają się coraz bardziej powszechne. Nic dziwnego, korzystanie...

Jak przebiega kontrola ZUS L4? Kiedy można się spodziewać kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca może podejrzewać, że jego pracownik, który poszedł na „chorobowe”, w rzeczywistości ma się dobrze, a nawet wykonuje dodatkową pracę zarobkową. Zawiadomi ZUS, a...

Podpis elektroniczny PDF. Jak podpisać dokument PDF e-podpisem?

Podpis elektroniczny to narzędzie, które zrewolucjonizowało świat administracji i biznesu. Pozwala ono na w pełni zdalny obieg dokumentów, co znacznie usprawnia i ułatwia ten...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!