Chorobowe przedsiębiorcy – komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Przedsiębiorcy mają prawo do pobierania zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Sprawdziliśmy, komu konkretnie przysługuje chorobowe, na jakich zasadach i w jakiej wysokości!

Prawo do zasiłku chorobowego z ZUS

Zasiłek chorobowy mogą pobierać wyłącznie przedsiębiorcy opłacający w terminie dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Nie wystarczy jednak opłacenie tylko jednej składki, aby móc pójść na chorobowe. Ustawodawca przewidział takie sytuacje, dlatego wprowadził 90-dniowy okres wyczekiwania.

Wysokość zasiłku, na jaki będzie mógł liczyć właściciel firmy, będzie ściśle uzależniona od podstawy wymiaru składek. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS-u. Przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące zasiłków chorobowych dla przedsiębiorców!

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zasiłek chorobowy mogą otrzymać również przedsiębiorcy, za dni niezdolności do pracy. Ci drudzy, aby móc pójść na płatne zwolnienie lekarskie, muszą jednak samodzielnie opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru, a podstawa ta nie może być niższa niż podstawa opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne. Składki muszą być opłacane w terminach:

  • do 15. dnia każdego miesiąca, jeśli płatnikiem składek jest podmiot posiadający osobowość prawną, a więc na przykład: spółka z o.o., spółka akcyjna lub spółdzielnia;
  • do 20. dni miesiąca, jeśli płatnikami składek nie są osoby prawne, a więc na przykład: osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe;
  • do 5. dnia miesiąca, jeśli płatnikami składek są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Co ciekawe, w trakcie przebywania na zwolnieniu chorobowym, przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, ale musi opłacać składkę zdrowotną.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2023 roku kształtowało się na poziomie 7 783,07 złotych, a więc będzie to minimum 4 669,84 złote. W przypadku przedsiębiorców opłacających składki na preferencyjnych warunkach będzie to 30% kwoty wynagrodzenia minimalnego, a więc 2 334,69 złotych (pierwsze 24 miesiące działalności).

W związku z powyższym minimalna wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe w 2023 roku wynosi 57,20 złotych dla młodych przedsiębiorców oraz 114,40 złotych dla pozostałych właścicieli firm.

Kiedy przedsiębiorcy przysługuje chorobowe? Okres wyczekiwania na wypłatę zasiłku

Prawo do otrzymania zasiłku chorobowego będzie przysługiwać przedsiębiorcy dopiero po upływie tak zwanego okresu wyczekiwania trwającego 90 dni. Oznacza to, że dopiero opłacenie trzech składek na ubezpieczenie chorobowe będzie dawać przedsiębiorcy prawo do ubiegania się o wypłatę świadczenia.

Warto wiedzieć, że do wspomnianego okresu 90 dni wliczane są również poprzednie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwa pomiędzy ubezpieczeniem bieżącym i poprzednim nie była dłuższa niż 30 dni.

Prawo do zasiłku zostanie utracone, kiedy składka nie będzie opłacana w terminie lub zostanie opłacona w niepełnej wysokości. W takiej sytuacji przedsiębiorca z automatu zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia chorobowego. Aby ponownie do niego przystąpić, konieczne będzie dokonanie powtórnego zgłoszenia oraz odczekanie okresu wyczekiwania.

Jak długo może być wypłacany zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca może pobierać zasiłek chorobowy przez okres nie dłuższy niż 182 dni. Szczególnymi przypadkami jest ciąża oraz gruźlica. Wówczas świadczenie można pobierać przez 270 dni.

Do podanych powyżej okresów niezdolności do pracy nie są wliczane okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli oddziela je co najmniej 60 dni przerwy.

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia

Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek dla chorego przedsiębiorcy, ten musi w ciągu 7 dni od daty wystawienia dostarczyć zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA oraz wypełniony formularz ZUS Z-3b.

Ile wynosi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego? Ile wynosi zasiłek?

Wysokość wypłaconego zasiłku chorobowego będzie uzależniona od podstawy wymiaru składek.

Podstawą dla obliczenia wysokości zasiłku chorobowego jest średnia podstawy wymiaru składek obliczona dla ostatnich 12 miesięcy i pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71%.

Miesięczny zasiłek wynosi 80% podstawy wysokości zasiłku. Szczególną sytuacją jest okres ciąży, kiedy to zasiłek wynosi 100% podstawy wysokości zasiłku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych za każdy dzień choroby wypłaci 1/30 kwoty przypadającej na miesięczną wysokość zasiłku chorobowego pomniejszoną o 18% zaliczki na podatek dochodowy.

Podsumowując, przedsiębiorcy nie mają obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli jednak nie zdecydują się na opłacanie tej składki, to nie będą mogli skorzystać ze świadczenia w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!