Do czego służy formularz ZUS ZUA? Szczegółowe omówienie zgłoszenia i zmiany danych osoby ubezpieczonej

Chcąc korzystać z publicznych świadczeń społecznych i zdrowotnych, musimy być zgłoszeni do ubezpieczenia. Odbywa się to poprzez specjalnie przygotowane formularze. Jednym z takich formularzy jest ZUS ZUA. Za jego pomocą zgłaszamy się do ZUS-u. Jak wypełnić ten druk?

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia i zmiana danych płatnika składek

Zgłoszenia osoby do ubezpieczenia należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że zgłoszenia poprzez formularz ZUS ZUA dokonuje się w czasie nie dłuższym niż 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przez „powstanie obowiązku ubezpieczeniowego” rozumiemy np. zatrudnienie pracownika na umowę o pracę.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o twórców i artystów – przedstawicieli tej grupy należy dodawać do ubezpieczenia w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym otrzymano decyzję Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. W decyzji tej znajduje się data rozpoczęcia działalności twórczej/artystycznej.

Z kolei osoby, które są obejmowane ubezpieczeniem społecznym dobrowolnie, mają prawo złożyć wniosek ZUS ZUA w dowolnie przez siebie wybranym terminie.

Informacje o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu (adres zamieszkania, zmiana nazwiska panieńskiego na mężowskie itp.) należy przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia tych zmian.

Jak wypełnić ZUS ZUA? Wzór formularza ZUS ZUA

Formularze ZUS ZUA nie należą do szczególnie skomplikowanych. Mimo to trzeba być precyzyjnym podczas ich wypełniania – w przeciwnym wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych odrzuci nasze pismo, co spowoduje marnotrawstwo czasu.

Przed objaśnieniem, jak wypełnić fromularz ZUS ZUA warto mu się przyjrzeć:

zus zua

zus zua

Tutaj znajdziesz formularz ZUS ZUA w formacie PDF.

Dzięki temu wyjaśnienie, jak wypełnić formularz ZUS ZUA, stanie się znacznie prostsze. Oto, jakie informacje należy wpisywać w poszczególnych polach tego formularza:

 1. Dane organizacyjne – jest to najkrótsza część, ponieważ należy zaznaczyć symbolem „X” pole 01 (pierwsze zgłoszenie do ubezpieczeń) lub  – ewentualnie – w polu 02 wpisać symbol 1 (aktualizacja danych osoby ubezpieczonej) lub 2 (korekta danych).
 2. Dane identyfikacyjne płatnika składek:
 • Pole 01 – numer NIP płatnika (trzeba go wpisać ciągiem, bez myślników itp.),
 • Pole 02 – numer REGON nadany przez Główny Urząd Statystyczny,
 • Pole 03-05 – wypełniają tylko płatnicy, którzy są osobą fizyczną (pola 03, 04, 05 to odpowiednio: PESEL, numer dowodu lub paszportu),
 • Pole 06 – nazwa skrócona płatnika (taka, jak podano we wniosku CEIDG-1),
 • Pola 07-09 – wypełniają je tylko płatnicy będący osobą fizyczną (dla pól 07, 08, 09 jest to odpowiednio: nazwisko, imię oraz data urodzenia płatnika).

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń:

 • Pole 01 – tu odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ należy wpisać numer PESEL osoby, którą chcemy zgłosić do ubezpieczenia. Taki numer jest nadawany przez Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności i można go znaleźć m.in. w dowodzie tożsamości,
 • Pole 02 – tego pola nie wypełnia płatnik składek chcący zgłosić osobę do ubezpieczenia,
 • Pole 03 – wypełniamy je w sytuacji, gdy osoba zgłaszana przez nas do ubezpieczenia nie posiada numeru PESEL. Wpisujemy wówczas cyfrę „1”, jeśli osoba ta posiada dowód osobisty. W przeciwnym wypadku (paszport) wpisuje się numer 2,
 • Pole 05 – jest to miejsce przeznaczone na serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (w zależności od tego, co zostało wybrane w polu 03),
 • Pole 06 – nazwa skrócona firmy,
 • Pole 07 – nazwisko osoby zgłaszanej do ubezpieczenia ZUS,
 • Pole 08 – imię osoby zgłaszanej do ubezpieczenia ZUS,
 • Pole 09 – data urodzenia osoby zgłaszanej do ubezpieczenia ZUS.
 1. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń:
 • Pole 01 – drugie imię, o ile zgłaszana osoba je posiada,
 • Pole 02 – nazwisko rodowe,
 • Pole 03 – obywatelstwo. Warto mieć na uwadze, że jeśli nie wpisze się żadnego oznaczenia w tym polu, ubezpieczonemu automatycznie przypisuje się obywatelstwo polskie,
 • Pole 04 – tu należy wpisać symbol płci poprzez przypisanie litery „M” mężczyznom oraz „K” kobietom.
 1. Tytuł ubezpieczenia – dział ten zostanie opisany w dalszej części tekstu.
 2. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych:
 • Pole 01 – umieszcza się tu datę, kiedy powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych (wynika on np. z zatrudnienia pracownika),
 • Pole 02-05 – w tym miejscu zaznacza się rodzaje ubezpieczeń, którym będzie podlegała dana osoba (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe).

VII Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

 • Pole 01 – data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Pole 02 – składający się z trzech znaków symbol oddziału NFZ.

VIII-IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym oraz zdrowotnym. Podobnie jak sekcjach VI oraz VII, tu również należy umieścić daty powstania prawa do ubezpieczenia oraz rodzaj ubezpieczeń społecznych.

 1. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń
 • Pole 01 – tu wpisuje się kod zawodu.
 1. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
 • Pole 01 – kod pocztowy,
 • Pole 02 – miejscowość,
 • Pole 03 – gmina/dzielnica,
 • Pole 04 – ulica,
 • Pole 05 – numer domu,
 • Pole 06 – numer lokalu,
 • Pole 07 – numer telefonu,
 • Pole 08 – wypełnia się w przypadku kraju innego niż Polska, wpisując symbol państwa oraz kod pocztowy.

XII-XIII. Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (wypełnia się w sytuacji, gdy są inne niż adres zameldowania).

XIV. Oświadczenie płatnika składek o prawdziwości wpisanych danych.

 1. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia.

CZYTAJ TAKŻE:

 1. Wyrejestruj się z ubezpieczeń. Jak uzupełnić formularz ZUS ZWUA?
 2. Pełnomocnictwo ZUS PEL – jak je złożyć?
 3. Jak wypełnić formularz ZUS ZZA – zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego?
 4. Program Płatnik ZUS – jak się nim posługiwać?
 5. Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS w 2024 roku – kiedy nie zapłacisz składek?

Kod tytułu ubezpieczenia ZUS ZUA

Do elementów, które są dla ZUS-u pomocne z punktu widzenia rozliczeń oraz ustalenia prawa do ubezpieczenia, zalicza się kod ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane kody ubezpieczeń:

 • 05 10 0 0 – dla przedsiębiorców korzystających z pełnego ZUS,
 • 05 70 0 0 – dla przedsiębiorców korzystających z małego ZUS,
 • 01 10 0 0 – stosuje się o podczas rejestracji pracownika, aczkolwiek możliwości w tym zakresie jest więcej (można się na ten temat upewnić np. poprzez kontakt z ZUS). Kod ten wpisuje się w Polu 01 sekcji V.

ZUS ZUA czy ZZA?

Za pomocą formularza ZUS ZZA można zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego. Ten dokument jest niezbędny w przypadku, gdy dana osoba ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenie do ubezpieczenia powinno być złożone nie później niż 7 dni od momentu, w którym pojawił się obowiązek ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Formularz ZUS ZZA pełni także drugą istotną rolę – po jego wypełnieniu można dokonać korekty lub aktualizacji danych osobowych ubezpieczonej osoby. To odnosi się do wszelkich informacji, z wyjątkiem danych identyfikacyjnych i informacji o tytule oraz dacie rozpoczęcia ubezpieczenia.

Zmiany w danych identyfikacyjnych dokonuje się, korzystając z formularza ZUS ZUA. Natomiast zmianę kodu tytułu ubezpieczenia i daty rozpoczęcia ubezpieczenia można dokonać jedynie poprzez wyrejestrowanie osoby z obowiązku ubezpieczenia i ponowne jej zarejestrowanie. Wszelkie modyfikacje powinny być zgłoszone w terminie 7 dni od momentu ich wystąpienia.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!