Jak rozliczyć dochody z zagranicy w PIT za 2023?

Wielu Polaków zarabia za granicą. Jak rozliczyć się z tych dochodów? To dość skomplikowane zadanie. W naszym tekście tłumaczymy, jakie są najważniejsze zasady i wyjaśniamy, jak zrobić to krok po kroku, aby uniknąć błędów i zoptymalizować daninę płaconą dla państwa korzystając np. z ulgi na dziecko.

Jak rozliczyć podatek od dochodów z zagranicy?

Aby prawidłowo rozliczyć podatek od dochodów z zagranicy, należy:

 1. Określić rezydencję podatkową.
 2. Wybrać odpowiedni PIT.
 3. Wykazać dochody i podatek zapłacony za granicą.
 4. Zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia).
 5. Skorzystać z ulg podatkowych.
 6. Złożyć deklarację np. używając rządowego serwisu Twój e-PIT – termin mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Osoby, które uzyskały dochody za granicą, muszą określić, w jakim kraju mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). W ten sposób zorientują się, czy muszą płacić podatki w Polsce.

Osoba jest rezydentem Polski jeżeli przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (nie ma znaczenia, czy dni pobytu są kolejnymi) lub jej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) znajduje się w Polsce. Na ustalenie ośrodka interesów życiowych wpływa m.in. gdzie mieszka rodzina podatnika, gdzie posiada majątek, w tym nieruchomości oraz gdzie pracuje.

Polscy rezydenci podatkowi muszą rozliczyć w Polsce wszystkie dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju je uzyskali.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Dochody z zagranicy – jaki PIT należy złożyć?

Dochody z zagranicy polscy podatnicy rozliczają na formularzach:

 1. PIT-36
 2. PIT-36L
 3. PIT-38
 4. PIT-39
 5. PIT-28

Zagraniczne dochody mogą być w Polsce zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co mają zrobić osoby, które uzyskały inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu według skali podatkowej (na zasadach ogólnych)? Powinny złożyć PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG (oddzielnie dla każdego kraju). Podobnie robią podatnicy, którzy chcą się rozliczyć wspólnie z żoną/mężem.

Dochody z zagranicy a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Przepisy i umowy międzynarodowe przewidują dwie główne metody unikania podwójnego opodatkowania: 

 • metodę wyłączenia z progresją,
 • metodę proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją polega na wyłączeniu dochodów uzyskanych za granicą z opodatkowania w Polsce, ale uwzględnieniu ich przy obliczaniu stawki podatku od pozostałych dochodów.

Kolejna metoda, proporcjonalnego odliczenia, pozwala odliczyć od polskiego podatku kwotę podatku zapłaconego w innym kraju, ale tylko do wysokości proporcjonalnej do dochodu uzyskanego za granicą.

Podatnik uzyskujący dochód w kraju, który nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, musi oprzeć się na ustawie o PIT.

Dochody zagraniczne a ulga abolicyjna

Czym jest ulga abolicyjna? To sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania dla polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody za granicą, z m.in. pracy, działalności gospodarczej, praw majątkowych czy autorskich.

Ulga abolicyjna pozwala odliczyć od polskiego podatku kwoty podatku dochodowego zapłaconego za granicą, ale tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany poza Polską.

Podatnik, który chce zastosować ulgę abolicyjną, musi wykazać dochody zagraniczne w PIT i zastosować metodę odliczenia proporcjonalnego.

Uwaga! Należy pamiętać o limicie ulgi abolicyjnej, który wynosi 1 360 zł (nie dotyczy dochodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, z umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktów menedżerskich).

Gdzie w PIT 36 wpisać dochody z zagranicy?

Dochody z zagranicy należy wpisać w załączniku PIT/ZG do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39. W załączniku podaje się dane identyfikacyjne podatnika, państwo uzyskania dochodu/przychodu, ich wysokość wraz z zapłaconym podatkiem (po przeliczeniu na złote). Należy pamiętać, że PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym podatnik uzyskał dochód. Również małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/ZG.

Warto dodać, że w PIT/ZG nie wykazuje się ulgi abolicyjnej (podatnik uwzględnia ją w załączniku PIT/0).

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody z zagranicy?

Podstawowym źródłem informacji są oficjalne dane, które polskie urzędy skarbowe otrzymują od swoich zagranicznych odpowiedników. W tym celu używany jest standard CRS, czyli automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania, która ma ukrócić unikanie opodatkowania i pomóc w ustalaniu rezydencji podatkowej danej osoby. Krajowy urząd skarbowy może szybko dowiedzieć się, jakie są dochody danego Polaka za granicą oraz jaki jest jego stan konta, a następnie skonfrontować pozyskane dane z danymi z rocznych zeznań PIT.

Jak przeliczyć dochody z zagranicy na złotówki?

Zagraniczne dochody – uzyskane w obcych walutach – przelicza się na złotówki, wykorzystując kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego przed dniem uzyskania przychodu. Uwaga  – każdą wypłatę trzeba przeliczyć niezależnie.

Ryczałt a dochody z zagranicy

Ryczałt dotyczy osób fizycznych, które mają rezydencję podatkową w Polsce, a jednocześnie uzyskują dochody za granicą. O ryczałtowym podatku mówi art. 30j ustawy o PIT.

Aby skorzystać z ryczałtu, podatnik musi złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przeniesienia oraz nie posiadać miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej 5 z 6 lat podatkowych przed rokiem przeniesienia.

Ryczałt obejmie wszystkie przychody uzyskane poza RP, z wyjątkiem tych osiągniętych z zagranicznych spółek kontrolowanych.

Stawka podatku ryczałtowego wynosi 200 000 zł rocznie, bez względu na wysokość przychodu. Trzeba pamiętać, że osoba fizyczna, która chce skorzystać z ryczałtu, musi co roku wydawać 100 tys. zł na cele społeczne (i udokumentować to). Nadwyżka przechodzi na kolejny rok lub lata.

Prawo do ryczałtu od zagranicznych przychodów wygasa po 10 latach.

Dochody z zagranicy a wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie, z których jeden osiąga dochody za granicą, mogą się wspólnie rozliczać, jednak po spełnieniu pewnych warunków. Przede wszystkim małżonkowie muszą:

 • przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim,
 • mieć wspólność majątkową oraz
 • stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Uwaga! Wspólne rozliczenie nie jest możliwe jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo (19% stawką podatku) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warto dodać, że podatnik może rozliczyć się w Polsce z żoną/mężem, nawet jeżeli nie jest rezydentem. Dotyczy to małżonków mieszkających w państwach członkowskich UE, w Szwajcarii lub w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których przychody do opodatkowania w Polsce sięgają w sumie przynajmniej 75% całkowitego przychodu z danego roku podatkowego.

Dochody z zagranicy a ulga na dziecko

Ulga na dziecko, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą, może być rozliczana w Polsce przez podatnika, którego dochód objęty jest skalą podatkową. Łączne dochody rodziny nie mogą przekroczyć 112 000 zł w przypadku małżeństwa z jednym dzieckiem lub podatnika samotnie wychowującego dziecko.

Ulga na dziecko może być odliczona przy składaniu deklaracji PIT-36 lub PIT-37, a informacje o dzieciach podawane są w załączniku PIT/O.

Warto przypomnieć, że podatnik uzyskujący dochody za granicą skorzysta z ulgi na dziecko, o ile spełnia wszystkie kryteria w Polsce.

Dochody uzyskane za granicą a ulga dla młodych

Ulga dla młodych to preferencja, która sprawia, że osoby poniżej 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego (do limitu 85 528 zł). Dochody uzyskane za granicę również mogą być objęte tą ulgą, pod warunkiem że są one opodatkowane w Polsce i nie przekraczają rocznego limitu. W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochody z zagranicy są przeliczane na złote i wliczane do limitu ulgi (to ważne jeżeli młody człowiek zarabia też w Polsce).

Rozlicz podatek z Małą Księgowością

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Przeczytaj więcej o rozliczaniu podatku dochodowego w kategorii PIT.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!