PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić deklarację? Jakie załączniki dodać? Odpowiedź na te i inne pytania przedstawiamy w naszym przewodniku.

PIT-36 a PIT 36L – różne formularze zależne od formy opodatkowania

PIT-36 a PIT-36L wypełniają przedsiębiorcy, jednak różnica polega na formie opodatkowania, jaką wybierze podatnik. 

PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według 12% i 32% stawki podatku. 

PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy wybrali rozliczenie na zasadach podatku liniowego, w wysokości 19%.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Do kiedy złożyć deklarację PIT-36L?

Deklarację PIT-36L należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku deklaracji za rok 2023, termin ten upływa 30 kwietnia 2024 roku. Podatnik może złożyć PIT-36L osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą, lub zrealizować obowiązek za pomocą usługi Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl. Należny podatek wynikający z zeznania PIT-36L należy wpłacić również do 30 kwietnia.

Aby złożyć PIT-36L online wybierz deklarację po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT lub skorzystaj z formularza na podatki.gov.pl (wymaga certyfikatu kwalifikowanego lub danych autoryzujących).

Jak rozliczyć podatek liniowy? Złóż PIT-36L online!

Podatek liniowy można rozliczyć w tradycyjny sposób (w formie papierowej) lub online, czyli w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony podatki.gov.pl.

Uwaga! Zeznanie PIT-36L nie podlega automatycznej akceptacji w usłudze Twój e-PIT. Złożenie zeznania elektronicznego potwierdza otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Druk PIT-36L

Formularz PIT-36L jest dostępny do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów lub w systemie e-Deklaracje. 

Druk PIT-36L składa się z:

 1. Części A – miejsce i cel składania zeznania (urząd, do którego jest adresowane zeznanie, złożenie zeznania/korekta zeznania, rodzaj korekty).
 2. Części B – dane identyfikacyjne podatnika (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia).
 3. Części C – informacje dodatkowe (m.in. podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek, podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej, podatnik korzystał ze zwolnień).
 4. Części D – przychody zwolnione od podatku (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów).
 5. Część E – dochody/straty ze źródeł przychodów (pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód, strat, należna zaliczka).
 6. Część F – odliczenia od dochodu (m.in. straty z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne, odliczenia wskazane w części B załącznika PIT/0).
 7. Części G – ustalenie podstawy obliczenia podatku/straty.
 8. Części H – obliczenie podatku (podstawa obliczenia podatku, obliczony podatek, doliczenie do podatku, podatek).
 9. Części I – odliczenia od podatku (odliczenia wykazane w części C załącznika PIT/0).
 10. Części J – obliczenie zobowiązania podatkowego (podatek po odliczeniach, podatek należny, suma należnych zaliczek za rok podatkowy, różnica między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek na rok podatkowy, różnica między sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym).
 11. Części K – zaliczki  (zaliczki należne i zapłacone).
 12. Część L – podatek do zapłaty/nadpłata.
 13. Część M – zryczałtowany podatek dochodowy (wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustaw o podatku dochodowym, bez pośrednictwa płatników).
 14. Część N – odsetki naliczone zgodnie z art. 22E ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy.
 15. Część O – dochody/przychody wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy.
 16. Część P – wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
 17. Część Q – informacje uzupełniające.
 18. Część R – informacje o załącznikach.
 19. Część S – rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty.
 20. Część T – karta dużej rodziny.
 21. Część U – podpis podatnika.

CZYTAJ TAKŻE:

 1. Rozlicz PIT-36. Jak wypełnić deklarację podatkową PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą za 2023 rok?
 2. Czy warto wybrać podatek liniowy jako formę opodatkowania dla działalności gospodarczej?
 3. Podatek liniowy vs skala. Co się bardziej opłaca?
 4. Który PIT złożyć? Formularze online i do druku. Sprawdź, który wypełnić, w zależności od uzyskiwanego przychodu
 5. Roczne rozliczenie PIT za 2023 w 2024 roku – sprawdź jak zrobić rozliczenie podatku dochodowego online

PIT-36L  – często zadawane pytania (FAQ)

Jakie załączniki do PIT-36L?

Załącznikami do zeznania PIT-36L to:

 1. PIT/B – informacje o wysokości dochodu lub straty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. PIT/IP –  informacje o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. PIT/ZG – informacje o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku.
 4. PIT/BR – informacje o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
 5. PIT/DS – informacje o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej.
 6. PIT/Z –  informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej).
 7. PIT/PM – informację o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. PIT/O – składają podatnicy dokonujący odliczeń od dochodu i od podatku.
 9. PIT/NZI –  informacje o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
 10. PIT/MIT – informacje o środkach trwałych oraz o podstawie opodatkowania składaną przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy.
 11. PIT/SE – informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu.

Czy do PIT-36L trzeba dołączyć PIT B?

Tak, do zeznania PIT-36L należy dołączyć załącznik PIT/B. Zawiera on informacje o wysokości dochodu lub straty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W załączniku PIT/B podatnicy wykazują przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami.

Czy trzeba składać zerowy PIT-36L? / Jak złożyć zerowy PIT-36L?

Tak, podatnik ma obowiązek złożyć zerowy PIT-36L jeżeli nie uzyskał przychodu z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym. Brak przychodów może wynikać z zawieszenia działalności lub braku obrotów. Składając zerowy PIT-36L należy wpisać '0′ w części dotyczącej przychodów.

Czy PIT-36L można złożyć papierowo?

Tak, PIT-36L można złożyć w formie papierowej (bezpośrednio w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem centrum obsługi lub wysłać pocztą), choć bardziej wygodnym i szybszym sposobem jest skorzystanie z formy elektronicznej (usługa Twój e-PIT).

Czy PIT-36L można rozliczyć z małżonkiem?

Zeznania PIT-36L nie można rozliczyć wspólnie z żoną lub mężem. Przedsiębiorca, który zdecydował się na opodatkowanie swoich dochodów z działalności gospodarczej w formie liniowej, traci możliwość wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem (art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak zapłacić PIT-36L?

Aby zapłacić podatek wynikający z formularza PIT-36L, należy dokonać wpłaty na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Można to zrobić gotówką w placówce pocztowej lub bezgotówkowo, czyli przelewem bankowym.

W tytule przelewu podatnik powinien podać odpowiedni symbol formularza (PIT-36L) oraz okres, za który dokonuje zapłaty.

Gdzie w PIT-36L wpisać PIT 11?

PIT-11 zawiera informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W deklaracji znajdą się przychody, koszty i zaliczki m.in. z pracy.

To oznacza, że przedsiębiorca, który jednocześnie ma dochody opodatkowane liniowo i pracuje na etacie, musi złożyć dwa oddzielne zeznania roczne (dochody z etatu na PIT-37).

Jak złożyć PIT-36L po terminie?

Podatnik, który nie zdążył złożyć PIT-36L w terminie (czyli do 30 kwietnia), powinien skorzystać z instytucji czynnego żalu: złożyć zaległy PIT (plus zapłacić ewentualny podatek wraz z odsetkami) oraz przesłać do urzędu skarbowego pismo wyjaśniające powód opóźnienia.

Ważne, aby zrobić to przed wezwaniem urzędu skarbowego do złożenia zeznania. Karą za uchylanie się od obowiązku podatkowego jest grzywna lub/i kara pozbawienia wolności. Konsekwencją złożenia PIT po terminie jest brak możliwości przekazania 1,5% na Organizację Pożytku Publicznego.

Rozlicz podatek z Małą Księgowością

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!