Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w rocznym zeznaniu podatkowym PIT?

Ulga termomodernizacyjna to szansa na odzyskanie części wydatków poniesionych na termomodernizację domu jednorodzinnego. Wyjaśniamy najważniejsze zasady, ile maksymalnie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jaki formularz wypełnić i ile zwrotu przysługuje podatnikowi.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego dla osób, które inwestują w poprawę efektywności energetycznej swojego domu jednorodzinnego. 

Podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli poniesie wydatki na termomodernizację nieruchomości, której jest właścicielem lub współwłaścicielem (dotyczy także domu w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). Warto pamiętać, że ulga nie przysługuje w przypadku domu w budowie.

Ulgę odliczą osoby z dochodem opodatkowanym według skali podatkowej, dochodem opodatkowanym podatkiem liniowym lub płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Termomodernizacja obejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną. To obejmuje m.in.:

 • ulepszenie budynku, które zmniejsza zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej, przykładem jest uszczelnienie stolarki okiennej i drzwi lub ich wymiana na bardziej energooszczędne (szczegóły przedstawiamy niżej);
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, a to oznacza likwidację lokalnego źródła ciepła;
 • zmodernizowanie systemu wentylacji i klimatyzacji czy wymianę kaloryferów;
 • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – inwestycję w odnawialne źródła energii, na przykład pompę ciepła lub panele fotowoltaiczne (także zamontowane na innym budynku, ale służące jednorodzinnemu budynkowi mieszkalnemu).

Aby odliczyć wydatki na ulgę termomodernizacyjną, należy spełnić określone warunki, np. zgromadzić faktury VAT, nie zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów/nie odliczyć wydatków od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT? Jaki formularz?

Aby rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT, podatnik powinien skorzystać z odpowiedniego formularza zeznania podatkowego. To jedna z następujących deklaracji:

 • PIT-36 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych;
 • PIT-36L dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym;
 • PIT-37 dla osób, które uzyskują przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, rent, emerytur;
 • PIT-28 dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O ze szczegółowym wykazaniem wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej. 

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym poniósł je podatnik, można odliczyć w kolejnych latach – nie dłużej niż przez 6 lat.

Uwaga! Należy pamiętać, że aby skorzystać z ulgi, termomodernizacja musi zakończyć się w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Co się stanie w przypadku upłynięcia tego terminu? Podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, czyli doliczyć do dochodu odliczoną kwotę za termomodernizację.

ZOBACZ TAKŻE:

 1. Jak rozliczyć kryptowaluty w PIT 38 za 2023 rok? Rozlicz podatek dochodowy od sprzedaży kryptowalut
 2. Który PIT złożyć? Formularze online i do druku. Sprawdź, który wypełnić, w zależności od uzyskiwanego przychodu
 3. Do kiedy PIT za 2023 rok? Terminy rozliczania PIT 2024
 4. Co można odliczyć w PIT za 2023? Ulgi i odliczenia podatkowe dostępne dla podatnika w 2024 roku
 5. Złoż formularz SD-Z2 i zgłoś otrzymanie darowizny lub spadku

Ile maksymalnie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna kwota, którą można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, to 53 000 zł dla pojedynczego podatnika. To limit na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynkach, w których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Dla małżeństw kwota odliczenia wynosi 106 000 zł (każdy małżonek ma odrębny limit, odliczenie można zastosować w dowolnej proporcji). Nie jest ważne, na którego z małżonków zostanie wystawiona faktura.

Uwaga! Nie można odliczyć wydatków, które zostały sfinansowane z dofinansowania ze środków publicznych, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ewentualnie zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku wydatków opodatkowanych VAT, odliczana jest kwota wraz z tym podatkiem (o ile nie został odliczony na podstawie ustawy).

Ile zwrotu przysługuje w ramach ulgi na wydatki termomodernizacyjne?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje zwrot do 53 000 zł dla pojedynczego podatnika lub do 106 000 zł dla małżonków rozliczających się wspólnie.

Wysokość zwrotu zależy od poniesionych wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego (szczegóły niżej)

Jak udokumentować wydatki na ulgę termomodernizacyjną?

Aby udokumentować wydatki na ulgę termomodernizacyjną, należy posiadać faktury VAT potwierdzające poniesione koszty, dowody zapłaty (potwierdzenia przelewów za faktury), protokoły odbioru prac, a w niektórych przypadkach audyt energetyczny (choć jego wykonanie nie jest obowiązkowe, aby skorzystać z ulgi).

Ulgę można odliczyć, jeśli podatnik posiada fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego. 

Warto pamiętać, że fakturę może wystawić podmiot z państwa członkowskiego UE i zawierać podatek od wartości dodanej.

Zasady skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczaniu podatku

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczaniu podatku, należy spełnić następujące warunki:

 1. Przeprowadzić prace termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 2. Uzyskać faktury VAT na zrealizowane usługi.
 3. Odliczyć poniesione koszty w zeznaniu podatkowym PIT (do 53 000 zł dla pojedynczego podatnika lub do 106 000 zł dla małżonków rozliczających się wspólnie). Ulga odliczana jest od dochodu (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych) lub przychodu (w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego), wpisywana jest w części I formularza PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 oraz wymaga wypełnienia załącznika PIT-OT.
 4. Upewnić się, że wydatki nie pochodziły z dofinansowania ze środków publicznych.

Należy zachować wszystkie dokumenty związane z ulgą termomodernizacyjną przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Uwaga! Wydatki na ulgę termomodernizacyjną muszą być wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju (z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych), dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zakończonego w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek oraz musi również posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku.

Wśród rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku są m.in.: 

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy,
 • kocioł olejowy kondensacyjny,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • pompa ciepła,
 • kolektor słoneczny,
 • ogniwo fotowoltaiczne,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Więcej o rozliczaniu podatku dochodowego przeczytasz w kategorii PIT.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!