Co można odliczyć w PIT za 2023? Ulgi i odliczenia podatkowe dostępne dla podatnika w 2024 roku

Już można rozliczyć PIT za 2023 rok. Jednak nie wszyscy podatnicy skorzystają z tych samych ulg i odliczeń. Sprawdź, co możesz odliczyć od dochodu lub przychodu i jak zapłacić niższy podatek.

Podatnicy mogą rozliczyć PIT za 2023 rok od 15 lutego, termin rozliczenia upływa 30 kwietnia. Najwygodniej zrobić to online. Ministerstwo Finansów informuje, że zeznania znajdziemy w systemie Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl. W tym roku po raz pierwszy w serwisie udostępnione są zeznania roczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Co można odliczyć w PIT za 2023 rok? Odliczenia od podatku dochodowego

Zeznanie przygotowane przez skarbówkę – dostępne w serwisie Twój e-PIT – nie uwzględniają większości ulg i odliczeń podatkowych, które mogą przysługiwać podatnikowi. Jeśli podatnik chce z nich skorzystać, musi samodzielnie uzupełnić dane w systemie online lub złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym.

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać? W PIT za 2023 rok to m.in. ulga na dzieci, ulga abolicyjna, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna, ulga na badanie i rozwój, ulga na złe długi, ulga na składki ZUS i zdrowotne, ulga na leki, darowizny na cele kultu, pożytku publicznego, edukacji zawodowej, charytatywno-opiekuńcze, krwiodawstwo, IKZE.

Co można odliczyć w PIT-37?

Podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 mogą skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

 1. Ulga prorodzinna (na dzieci): 1 112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów), 1 112,04 zł na 2 dziecko, 2 000,04 zł na 3 dziecko, 2 700,00 zł na 4 i kolejne dziecko.
 2. Ulga rehabilitacyjna.
 3. Ulga na leki – koszt leków minus 100 zł za miesiąc.
 4. Ulga na internet – do 760 zł.
 5. Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł.
 6. Ulga na samochód – do 2 280 zł.
 7. Na inwestycję w spółkę alternatywną – 50% kosztów, które podatnik poniósł na inwestycję (do 250 000 zł).
 8. Ulga na remont i modernizację zabytków – do 50% wydatków.
 9. Na składki na związki zawodowe – 840 zł rocznie.
 10. Darowizny na organizacje pożytku publicznego – nie więcej niż 6% dochodu.
 11. Darowizny na cele kultu religijnego – do 6% dochodu podatnika.
 12. Darowizna na krwiodawstwo – do 6% dochodu.
 13. Ulga abolicyjna – maksymalnie 1 360 zł lub bez limitu dla osób pracujących offshore, czyli poza terytorium lądowym danego państwa.
 14. Składki na IKZE – do 8322 zł rocznie; w przypadku prowadzących działalność gospodarczą – 12 483 zł.
 15. Składki ZUS.
 16. Zwrot świadczeń wcześniej zwiększających dochód podlegający opodatkowaniu: w wartości faktycznie zwróconej, odliczonej wcześniej od dochodu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

 1. Ulga dla młodych
 2. Ulga na złe długi – warunki skorzystania z ulgi na podatek od niezapłaconych faktur dla PIT, CIT i VAT 
 3. Jak wygląda odliczenie darowizny od podatku dochodowego 2024? 
 4. Jakie są ulgi na innowacje? Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać firmy wprowadzające nowości 
 5. PIT-0 dla seniora w rozliczeniu PIT w 2024 – jak rozliczać przychody z ulgą dla pracujących seniorów?

Jakie wydatki można odliczyć w PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych)? Limity odliczeń

Swój podatek mogą również zmniejszyć osoby wypełniające formularz PIT-36. Przysługują im:

 1. Ulga prorodzinna (na dzieci) – 1 112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów), 1 112,04 zł na 2 dziecko, 2 000,04 zł na 3 dziecko, 2 700,00 zł na 4 i kolejne dziecko.
 2. Ulga rehabilitacyjna.
 3. Ulga na leki – koszt leków minus 100 zł za miesiąc.
 4. Ulga na internet – do 760 zł.
 5. Ulga na remont i modernizację zabytków – do 50% wydatków.
 6. Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł.
 7. Ulga na samochód – do 2 280 zł.
 8. Ulga na stworzenie nowego produktu – 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, do 10% dochodu z działalności gospodarczej.
 9. Na inwestycję w spółkę alternatywną – 50% kosztów, które podatnik poniósł na inwestycję (do 250 000 zł).
 10. Na składki na związki zawodowe – 840 zł rocznie.
 11. Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe – do 50% poniesionych kosztów.
 12. Ulga na terminal płatniczy + wydatki na jego obsługę – 1 000/ 2 000/2 500 zł rocznie przez dwa lata.
 13. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100% dochodu podatnika, brak ograniczeń dochodowych.
 14. Darowizny na kult (na kościół) – do 6% dochodu.
 15. Darowizny na organizacje pożytku publicznego – do 6% dochodu.
 16. Ulga dla krwiodawców – do 6% dochodu.
 17. Darowizna na cele edukacji zawodowej – do 6% dochodu.
 18. Odliczenie zaistniałej straty podatkowej – do 50% dla strat z 2022 i lat wcześniejszych; 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a jeżeli była wyższa to do 50% tej nadwyżki.
 19. Ulga na złe długi.
 20. Ulga na badanie i rozwój – 100%-150% poniesionych kosztów.
 21. Ulga na robotyzację.
 22. Składki ZUS.
 23. Zwrot nienależnych świadczeń.
 24. Ulga abolicyjna – maksymalnie 1 360 zł lub bez limitu dla osób pracujących offshore czyli poza terytorium lądowym danego państwa.
 25. Składki na IKZE – do 8322 zł rocznie; w przypadku prowadzących działalność gospodarczą – 12 483 zł.

Co można odliczyć w PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)? Limity odliczeń

Osoby, które uzyskały przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać z poniższych odliczeń i ulg:

 1. Składki ZUS.
 2. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100% dochodu (bez ograniczeń dochodowych).
 3. Darowizny na cele kultu religijnego – 6% dochodu.
 4. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100% dochodu podatnika, brak ograniczeń dochodowych.
 5. Darowizny na cele pożytku publicznego – 6% dochodu.
 6. Darowizny na organizacje pożytku publicznego – do 6% dochodu
 7. Darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej – 6% dochodu (darowizna musi dotyczyć materiałów dydaktycznych lub środków trwałych).
 8. Ulga rehabilitacyjna.
 9. Ulga na internet – 760 zł.
 10. Ulga termomodernizacyjna – 53 000 zł.
 11. Ulga na badanie i rozwój – 100%-150% poniesionych kosztów.
 12. Ulga na złe długi – wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy.
 13. IKZE – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 8 322 zł.
 14. Strata podatkowa – maksymalnie 50% dla strat z 2022 r. i lat wcześniejszych, 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a przy wyższej – do 50% nadwyżki.
 15. Ulga na robotyzację – 100% wydatków.
 16. Na składki na związki zawodowe – 840 zł rocznie.
 17. Ulga na marketing nowego produktu/usługi – do 1 mln zł.
 18. Ulga na produkcję wstępną i uruchomienie nowego produktu – 30% sumy kosztów, do 10% dochodu z działalności gospodarczej.
 19. Ulga na sponsoring z tytułu działalności sportowej, kulturalnej lub szkolnictwa – 50% kosztów.
 20. Ulga z tytułu inwestycji w spółki alternatywne – 50% kosztów, do 250 000 zł.
 21. Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę – 1 000/2 000/2 500 zł rocznie przez dwa lata.

Co może odliczyć w PIT osoba niepełnosprawna, czyli ulga rehabilitacyjna w PIT

Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – odliczy wydatki poniesione na m.in.:

 • cele rehabilitacyjne,
 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych,
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
 • turnus rehabilitacyjny czy pobyt w sanatorium,
 • przewodników osób niewidomych,
 • samochód osobowy (do 2 280 zł rocznie),
 • utrzymanie psa asystującego,
 • opiekę pielęgniarską.

Roczne zeznania podatkowe PIT w 2024 roku

W Twój e-PIT dostępne są formularze:

 • PIT-28 dla osób, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (działalność gospodarcza, najem);
 • PIT-36 dla osób rozliczających się z działalności gospodarczej według zasad ogólnych (skali podatkowej 12 i 32%);
 • PIT-36L dla osób rozliczających się stawką liniową (19%);
 • PIT-37 przeznaczony dla m.in. osób na umowie o pracę, zleceniobiorców oraz wykonujących dzieło;
 • PIT-38 dla osób, które uzyskały przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy objęcia udziałów/akcji.

Warto pamiętać, że zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane, jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie do 30 kwietnia. Inaczej jest z formularzami PIT-28, PIT-36 i PIT-36L – podatnik musi je zatwierdzić (a wcześniej uzupełnić o informacje, których KAS nie ma, m.in. o przychodach, kosztach, składkach ubezpieczenia).

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!