Który PIT złożyć? Formularze online i do druku. Sprawdź, który wypełnić, w zależności od uzyskiwanego przychodu

Ponad 50 – tyle formularzy PIT jest dostępnych w polskim systemie podatkowym. Który wybrać, aby dopełnić obowiązku i rozliczyć się ze swojego podatku? Przedstawiamy deklaracje PIT, m.in. w zależności od źródła przychodu podatnika.

Wybór odpowiedniego formularza PIT zależy m.in. od źródła przychodów i statusu prawnego podatnika (np. do rozliczenia za zmarłego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą) oraz dodatkowych czynników, które mają wpływ na opodatkowanie. Omówmy wszystkie formularze PIT.

Podstawowe formularze PIT

 • PIT-36 służący do rozliczenia dochodów z:
  • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,
  • działów specjalnych produkcji rolnej,
  • innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych (z wyjątkiem działalności opodatkowanej liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową),
  • wspólne rozliczenie z małżonkiem (jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność).
Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Więcej informacji znajdziesz w PIT-36 – kogo dotyczy? Jak go wypełnić?

Formularz PIT-36 do druku || Formularz PIT-36 online
 • PIT-37 do rozliczenia dochodów z:
  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • emerytur i rent,
  • zasiłków chorobowych,
  • stypendiów,
  • rolniczej działalności pozarolniczej,
  • innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych (z wyjątkiem działalności opodatkowanej liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową).

Więcej informacji znajdziesz w Jak wypełnić PIT-37. Instrukcja krok po kroku i termin składania PIT-u 2023.

Formularz PIT-37 do druku || Formularz PIT-37 online
 • PIT-28 – służy do rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz przychodów z tytułu najmu prywatnego.

Więcej informacji znajdziesz w Do czego służy PIT-28? Termin złożenia PIT-28 w 2023.

Formularz PIT-28 do druku || Formularz PIT-28 online
 • PIT-36L – służy do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.
Formularz PIT-36L do druku || Formularz PIT-36L online
 • PIT-16A – deklaracja, w której wykazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

Więcej informacji znajdziesz w PIT-16A – kto składa ten formularz PIT? Jak wypełnić druk?

Formularz PIT-16A do druku || Formularz PIT-16A online
 • PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, pobieranym, gdy podatnik dodatkowo nie musi składać zeznania związanego z tym zryczałtowanym podatkiem.

Więcej informacji znajdziesz w PIT 8AR – co to jest, kiedy płacimy?

Formularz PIT-8AR do druku || Formularz PIT-8AR online
 • PIT-CFC – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego.
Formularz PIT-CFC do druku || Formularz PIT-CFC online
 • PIT-M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców za rok podatkowy.
Formularz PIT-M do druku.
 • PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (załącznik do informacji PIT-11).

Więcej informacji znajdziesz w PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Formularz PIT-R online (nie ma możliwości złożenia PIT-R w formie papierowej).
 • PIT-OP – oświadczenie emeryta lub rencisty służące do przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Formularz PIT-OP do druku || Formularz PIT-OP online

Dodatkowe formularze PIT

 • PIT-36S – służy do rozliczenia za zmarłego podatnika, który prowadził działalność gospodarczą.
Formularz PIT-36S do druku || Formularz PIT-36S online
 • PIT-28S – służy do rozliczenia za zmarłego podatnika, który rozliczał swoje przychody w formie ryczałtem ewidencjonowanego.
Formularz PIT-28S do druku || Formularz PIT-28S online
 • PIT-36LS – służy do rozliczenia za zmarłego podatnika, który prowadził działalność opodatkowaną liniowo.
Formularz PIT-36LS do druku || Formularz PIT-36LS online

Pozostałe PIT-y

 • IFT-1/1R – wypełniają pracodawcy zatrudniający cudzoziemców na umowy inne niż o pracę.

Więcej informacji znajdziesz w Kiedy IFT-1, a kiedy IFT-2?

Formularz IFT-1/1R online (nie ma możliwości złożenia IFT-1/1R w formie papierowej).
 • PIT-2 – oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Więcej informacji znajdziesz w Czy PIT-2 jest obowiązkowy?

Formularz PIT-2 do druku.
 • PIT-2A – oświadczenie dla osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane otrzymujące należności za pracę oraz osoby otrzymujące świadczenia integracyjne.
Formularz PIT-2A do druku.
 • PIT-2K – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
Formularz PIT-2K do druku.
 • PIT-3 – wypełniają osoby pobierające zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego oraz odprowadzający podatek dochodowy.
Formularz PIT-3 do druku.
 • PIT-4R – składają pracodawcy, czyli podmioty, które płacą zaliczki na podatek dochodowy za inne osoby, najczęściej swoich pracowników.

Więcej informacji znajdziesz w PIT 4R za 2023 roku – kto składa, jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Formularz PIT-4R do druku || Formularz PIT-4R online
 • PIT-6 – deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Formularz PIT-6 do druku || Formularz PIT-6 online
 • PIT-8C – informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
Formularz PIT-8C do druku || Formularz PIT-8C online
 • PIT-11 – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Więcej informacji znajdziesz w PIT-11 za 2023 rok – co to jest, jak go wypełnić, jak rozliczyć?

Formularz PIT-11 do druku || Formularz PIT-11 online
 • PIT-16Z/PIT-16ZS – informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności.
Formularz PIT-16Z/PIT-16ZS do druku || Formularz PIT-16Z/PIT-16ZS online
 • PIT-19A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.
Formularz PIT-19A do druku || Formularz PIT-19A online
 • PIT-28/B –  informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych – cywilnej lub jawnej.
Formularz PIT-28/B do druku.
 • PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, z przychodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów/akcji z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Więcej informacji znajdziesz w PIT-38 (kryptowaluty) — jak wypełnić?

Formularz PIT-38 do druku || Formularz PIT-38 online
 • PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Formularz PIT-39 do druku || Formularz PIT-39 online
 • PIT-40A/11A – roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
Formularz przesyłany jest przez właściwy organ. 
 • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy.
Formularz PIT/B do druku.
 • PIT/BR – informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową za rok podatkowy.
Formularz PIT/BR do druku.
 • PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Więcej informacji znajdziesz w Kto ma obowiązek złożyć PIT D? Ulgi budowlane

Formularz PIT/D do druku.
 • PIT/DS – informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym.
Formularz PIT/DS do druku.
 • PIT-MIT – informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy (załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS).
Formularz PIT-MIT do druk.
 • PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37).
Formularz PIT/O do druku.
 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS).
Formularz PIT/Z do druku.
 • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku za rok podatkowy.
Formularz PIT/ZG do druku.
 • PIT-NZS – deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularz PIT-NZS do druku || Formularz PIT-NZS online
 • PIT/NZI – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
Formularz PIT/NZI do druku.
 • PIT/IP – informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej za rok podatkowy.
Formularz PIT/IP do druku.
 • PIT/PM – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Formularz PIT/PM do druku.
 • DSF-1 – deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym.
Formularz DSF-1 do druku || Formularz DSF-1 online
 • PIT/SE – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu za rok podatkowy.
Formularz PIT/SE do druku.
 • PIT-DZ – informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+.
Formularz PIT-DZ do druku || Formularz PIT-DZ online
 • PIT-CSR/PIT-CSRS – informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym.
Formularz PIT-CSR/PIT-CSRS do druku || Formularz PIT-CSR/PIT-CSRS online
 • PIT-RB/PIT-RBS – informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za rok podatkowy.
Formularz PIT-RB/PIT-RBS do druku || Formularz PIT-RB/PIT-RBS online

 

Szukasz innego formularza podatkowego? Sprawdź:

Rozlicz podatek z Małą Księgowością

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Przeczytaj więcej w kategorii PIT.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!