Jak przebiega likwidacja spółki komandytowej? Czy można zamknąć spółkę bez likwidacji?

Spółkę komandytową najczęściej zakłada dwóch wspólników, z których jeden dysponuje pomysłem na biznes, a drugi – majątkiem niezbędnym do tego, aby ten biznes zrealizować. To specyficzny rodzaj spółki osobowej prawa handlowego. W jaki sposób funkcjonuje spółka komandytowa? Jak ją utworzyć oraz rozwiązać? Zapraszamy do lektury!

Na czym polega spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to jedna z osobowych spółek prawa handlowego. Podmiot ten posiada zdolność prawną oraz zdolność do dokonywania czynności prawnych. Spółka może więc we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa i być stroną umów.

Założycielami spółki komandytowej muszą być co najmniej dwaj wspólnicy. Co najmniej jeden ze wspólników musi pełnić funkcję komandytariusza i co najmniej jeden musi być komplementariuszem. Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym.

Sposób powstania spółki komandytowej

Spółka powstaje z chwilą podpisania umowy przez wspólników i zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie nie ma możliwości rejestracji drogą tradycyjną. Wspólnicy muszą w tym celu skorzystać z elektronicznego Portalu Rejestrów Sądowych lub platformy online S24. Nie ma konieczności, aby umowa spółki została zawarta przed notariuszem.

Majątek spółki komandytowej

Majątek spółki komandytowej stanowi odrębną własność, na którą składają się prawa majątkowe wniesione tytułem, wkładu wspólników podczas zakładania podmiotu oraz prawa majątkowe nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Wkłady wspólników nie muszą przyjąć formy pieniężnej, ale powinny być przydatne spółce z punktu widzenia przedmiotu jej działalności.

Podział zysków w sp. k.

Każdy ze wspólników spółki komandytowej posiada prawo do zysku z tą różnicą, że udział w zyskach spółki każdego z komplementariuszy jest równy i nie ma tutaj znaczenia rodzaj i wartość wniesionych przez niego wkładów, a udział każdego z komplementariuszy jest proporcjonalny do wysokości rzeczywiście wniesionego wkładu. Oczywiście istnieje możliwość, aby w umowie spółki ustalić inny podział zysków.

Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki w sp. k.

Prawo oraz obowiązek do prowadzenia spraw spółki zostało prawnie przydzielone komplementariuszom. Jeśli umowa nie będzie stanowić inaczej, to każdy z komplementariuszy będzie miał takie same prawa do wydawania decyzji, opinii, podejmowania uchwał i organizowania działalności spółki.

Komplementariusze mają również prawo do reprezentowania interesów spółki na zewnątrz. Prawo to przysługuje wszystkim komplementariuszom na równi, chyba że zapisy w umowie spółki będą stanowić inaczej.

Odpowiedzialność

Jeśli egzekucja prowadzona wobec spółki będzie nieskuteczna częściowo lub całkowicie, to odpowiedzialność za jej zobowiązania przejmą komplementariusze. Ci będą odpowiadać całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Takie uregulowanie wynika z faktu, że spółka komandytowa nie ma ustawowo zagwarantowanego minimalnego kapitału początkowego.

Odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości kwot określonych w umowie spółki (sumy komandytowej). Jeśli komandytariusz zdecyduje się w firmie spółki umieścić swoje nazwisko, to jego odpowiedzialność będzie ograniczona.

Likwidacja spółki komandytowej krok po kroku

Spółka komandytowa może zostać rozwiązana w chwili, kiedy wspólników przestaje wiązać dążenie do jednego celu, a więc: nie chcą dalej wspólnie prowadzić przedsiębiorstwa, spółka ogłosiła upadłość, jeden z komplementariuszy ogłosił upadłość lub umarł, lub na skutek prawomocnego wyroku sądu. Faktyczne rozwiązanie spółki następuje dopiero w momencie wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki komandytowej – postępowanie likwidacyjne

W jaki sposób przebiega proces likwidacji spółki komandytowej krok po kroku?

  1. Likwidację spółki komandytowej należy rozpocząć od zgłoszenia we właściwym sądzie rejestrowym otwarcia likwidacji. Uprawnionym do zgłoszenia jest likwidator.
  2. Kolejno likwidatorzy przystępują do dokonania czynności likwidacyjnych, a więc: zakończenia bieżących interesów podmiotu, ściągnięcia wierzytelności, wypełnienia zobowiązań, upłynnienia należącego do spółki majątku.
  3. Sporządzenie bilansu zakończenia likwidacji.
  4. Zgłoszenie zakończenia procesu likwidacji do rejestrowego.
  5. Złożenie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wraz z chwilą wykreślenia spółki z KRS, następuje jej rozwiązanie, a więc utrata bytu prawnego.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji

Chociaż przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest podstawowym sposobem na rozwiązanie spółki komandytowej, to obowiązujące przepisy dają możliwość przeprowadzenia rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji. Nielikwidacyjny sposób rozwiązania spółki powinien zostać uzgodniony przez wspólników w trakcie podpisywania umowy spółki lub w trakcie jej trwania.

Istnieją cztery podstawowe sposoby na rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji:

  1. podział majątku spółki pomiędzy jej wspólników;
  2. przejęcie przedsiębiorstwa przez jednego lub kilku wspólników;
  3. sprzedaż spółki innemu podmiotowi;
  4. wniesienie spółki w formie aktu notarialnego w formie aportu do innego podmiotu.

Po przeprowadzeniu rozwiązania nielikwidacyjnego wspólnicy są zobowiązani  złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru KRS.

Podsumowując, spółka komandytowa jest spółką osobową prawa handlowego. Wśród jej wspólników występują komandytariusze oraz komplementariusze. Podmiot można rozwiązać na drodze postępowania likwidacyjnego lub bez likwidacji.

Przeczytaj więcej o rodzajach spółek.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!