Rachunek zysków i strat – co to jest i po co się go przygotowuje?

Przedsiębiorcy muszą wypełnić wiele obowiązków formalnych. Muszą ewidencjonować sprzedaż poprawnie rozliczać podatki, składać różne formularze i deklaracje. Firmy, które rozliczają księgi handlowe, potocznie nazywane „pełną księgowością” są zobowiązane do składania sprawozdania finansowego. Jednym z obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat.

Kto musi przygotować rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat muszą przygotowywać wszyscy ci, którzy muszą sporządzić sprawozdanie finansowe. Podmioty te wymienione są w ustawie o rachunkowości. 

Są to: 

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji),
  • osoby fizyczne, 
  • spółki cywilne osób fizycznych, 
  • spółki jawne osób fizycznych, 
  • spółki partnerskie,

jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. 

Ponadto rachunek zysków i strat muszą przygotowywać jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa wcześniej, a także oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak sporządzić rachunek zysków i strat wariant porównawczy?

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym muszą przygotować jednostki, które ujmują i rozliczają koszty, gromadząc je na kontach zespołu 4 (koszty według rodzajów). Dodatkowo jednostki, które zdecydowały się na ewidencjonowanie kosztów zarówno na kontach zespołu 4 (wg rodzaju) jak i na kontach zespołu 5 (wg funkcji) – mają możliwość wyboru sporządzania RZiS pomiędzy wariantem porównawczym a kalkulacyjnym.

To, w jaki sposób przygotowywany jest rachunek zysków i strat i jak są ewidencjonowane koszty na kontach zespołu 4 lub 5 albo na obu jednocześnie, muszą być określone w polityce rachunkowości sporządzonej przez firmę.

Po co przygotowuje się rachunek zysków i strat?

No dobrze, a po co przygotować rachunek zysków i strat? Rachunek zysków i strat wskazuje, jak wysoka jest rentowność jednostki. W rachunku zysków i strat wskazuje się przychody, zyski, a także koszty. Wtedy widzimy, czy firma osiągnęła zysk, czy stratę. 

Wartość ta skorygowana o obowiązkowe zmniejszenia (np. podatek dochodowy) daje informację o zysku lub stracie netto. Otrzymana wartość stanowi wynik finansowy firmy i przenoszona jest do bilansu jednostki.

Dane w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym przedstawia się, zestawiając okres bieżący z analogicznym okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Po to by można było porównać wyniki w czasie.

Rachunek zysków i strat – kiedy wariant porównawczy, a kiedy kalkulacyjny?

Wariant porównawczy jest tylko jednym ze sposobów prezentowania wyników w rachunku zysków i strat. Obok niego istnieje jeszcze wariant kalkulacyjny. Czym się różnią? Wariant porównawczy wskazuje koszty ze względu na ich rodzaj. Wariant kalkulacyjny pozwala prezentować koszty  kosztów względem miejsca ich powstania. Wariant kalkulacyjny ułatwia obliczenia kosztów wytworzenia produktów.

Przeczytaj więcej w kategorii Koszty.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS w 2024 roku – kiedy nie zapłacisz składek?

Kiedy występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń? Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, a jednocześnie jest zatrudniona na umowę o pracę, zawarła umowę o dzieło/zlecenie lub...

Remanent a składka zdrowotna przedsiębiorcy za 2023 rok – uwzględnij różnice remanentowe podczas ustalania podstawy składki

Jak wygląda kwestia remanent a składka zdrowotna? Różnica remanentowa, która powstała po wykonaniu spisu z natury może wpłynąć na wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy. Przedstawiamy...

Likwidacja środka trwałego w ewidencji księgowej

Maszyna, samochód lub inny środek trwały służył w firmie do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak zużył się i nie będzie już przydatny. Należy przeprowadzić proces...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!