Czym jest ukryty zysk w estońskim CIT?

Estoński CIT jest formą opodatkowania korzystną dla wielu firm, jednak wiąże się również z wyzwaniami. Jednym z nich jest kwestia tzw. ukrytych zysków. Czym one są i jak je identyfikować? Oto najważniejsze informacje o tym aspekcie ryczałtowego podatku od osób prawnych.

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT to potoczna nazwa dla ryczałtowego podatku od przychodów osób prawnych. Przeznaczony jest dla spółek (akcyjnych, z o.o., komandytowych, komandytowo-akcyjnych, prostych spółek akcyjnych), które spełnią określone kryteria. Co ważne, spółki płacą podatek netto w momencie wypłaty zysku, a efektywna stawka podatku jest niższa niż w tradycyjnym CIT. Trzeba jednak pamiętać, że opodatkowaniu podlegają także inne formy dystrybucji zysku, w tym ukryty zysk.

Czym jest ukryty zysk?

Ukrytym zyskiem są:

 • świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne,
 • wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk,
 • których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub powiązany z nim podmiot.
Czy wiesz, że…?

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl.

Ukryte zyski w spółkach objętych estońskim CIT

Dochód z tytułu ukrytych zysków jest opodatkowany w estońskim CIT (ustawa o CIT, art. 28m. ust. 1 pkt 1).

Według ustawy ukryty zysk, to przede wszystkim (art. 28m. ust. 1 pkt 3):

 • kwoty pożyczek, które spółka udzieliła udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi, łącznie z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek;
 • świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej oraz trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 • nadwyżka wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji;
 • nadwyżka zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty;
 • wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;
 • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
 • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
 • wydatki na reprezentację;
 • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
 • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;
 • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Trzeba pamiętać, że katalog ukrytych zysków jest otwarty. To oznacza, że korzystając z estońskiego CIT, należy badać czy spółka nie uzyskała dochodu z ukrytych zysków, który należy opodatkować.

CZYTAJ TAKŻE:

 1. Faktura zakupu w walucie obcej – jaki kurs do CIT?
 2. Stawka CIT (9%) dla małych podatników od stycznia 2024
 3. Jakie stawki CIT obowiązują w 2024 roku?
 4. Informacja CIT-ST – co to jest i kto musi ją złożyć? Instrukcja wypełniania
 5. Rozliczenie podatku u źródła. Kto musi złożyć deklarację CIT-10Z?

Ukryty zysk. Co nie mieści się w katalogu?

Zgodnie z ustawą o CIT, do ukrytych zysków nie zalicza się wynagrodzeń dla członków zarządu i prokurentów oraz przychodów członków rad nadzorczych m.in. z tytułu:

 • umowy o pracę, za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
 • przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższe wydatki nie będą ukrytym zyskiem do wysokości pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tych tytułów oraz pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ukrytym zyskiem nie będą również:

 • wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:
  • w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
  • w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;
 • kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi, wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Dochodem z tytułu ukrytych zysków nie będzie zatem np. wypłata wynagrodzenia z tytułu usług, które wspólnik świadczy na podstawie umowy zawartej ze spółką. Warunkiem są rynkowe zasady takiej współpracy (np. wynagrodzenie czy cena za świadczenie nie może odbiegać od rynkowych standardów). Inaczej mówiąc, warunki umowy mają być takie same, jak przy współpracy z osobą niezwiązaną ze spółką.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!