Informacja CIT-ST – co to jest i kto musi ją złożyć? Instrukcja wypełniania

Złożenie CIT-ST jest obowiązkowe dla podatników posiadających zakłady (oddziały) w innych gminach niż siedziba firmy. Oto przewodnik z najważniejszymi informacji dla podmiotów, które muszą składać CIT-ST.

CIT-ST – co to jest?

CIT-ST to informacja sporządzana przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby (art. 28 ust. 1 ustawy o CIT).

Informacja CIT-ST służy do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy wiesz, że…

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl?

Kto składa CIT-ST?

CIT-ST składają do urzędu skarbowego podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby. Informacja składana jest w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych. Należy ją dołączyć do zeznania o wysokości dochodu (straty). CIT-ST składają także podatnicy estońskiego CIT.

CIT-ST czy CIT-8ST

Formularz CIT-ST służy do przekazywania informacji do urzędów skarbowych w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Z kolei formularz CIT-8ST jest wersją uproszczoną, przeznaczoną dla określonych podmiotów, które spełniają kryteria uproszczonego sposobu rozliczania podatku (np. mniejsza skala działalności lub brak konieczności szczegółowego wykazywania danych).

CIT-ST jako załącznik do CIT-8

CIT-8 składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Robią to po zakończeniu roku podatkowego. W CIT-8 informują o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. CIT-ST jest załącznikiem do CIT-8, który składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie samorządu terytorialnego innego niż ten, gdzie ma siedzibę.

Kiedy trzeba złożyć CIT-ST?

Formularz CIT-ST należy złożyć tylko raz w roku, w terminie do 31 marca.

Jak złożyć CIT-ST?

CIT-ST, załącznik do CIT-8 składa się przez e-Deklaracje CIT, bezpośrednio lub przy użyciu programów komercyjnych. Deklarację podpisuje się wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Kary za niezłożenie CIT-ST

Niezłożenie deklaracji CIT-ST to wykroczenie skarbowe zagrożone mandatem karnym, grzywną lub wyrokiem nakazowym, a odpowiedzialność ponoszą osoby, które w przedsiębiorstwie zajmują się sprawami gospodarczymi, a w szczególności sprawami finansowymi (art. 9 ust. 3 Kodeksu karno-skarbowego).

Jaka jest wysokość kar? W przypadku grzywny to od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (chyba że kodeks stanowi inaczej), mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a wyrokiem nakazowym wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 Kodeksu karno-skarbowego).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  2. Wady i zalety estońskiego CIT-u
  3. Zeznania roczne CIT-8 do 30 czerwca 2024 roku
  4. Rozliczenie podatku u źródła. Kto musi złożyć deklarację CIT-10Z?
  5. Stawka CIT (9%) dla małych podatników od stycznia 2024

CIT-ST a praca zdalna

Informację CIT-8ST muszą składać podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego niż ta, która jest właściwa ze względu na ich siedzibę. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, miejsca świadczenia pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną nie można uznać za zakład (oddział) położony w innej gminie lub mieście niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. 

CIT-ST – liczba zatrudnionych

W formularzu CIT-ST należy podać liczbę osób zatrudnionych w zakładach/oddziałach na podstawie umowy o pracę według stanu na ostatni dzień miesiąca lub kwartału kończącego okres, za który składana jest informacja, albo na dzień poprzedzający dzień wpłaty podatku płaconego w formie ryczałtu, lub na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!