Stawki CIT

Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych, kto może z nich korzystać i jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze optymalnej opcji? Jesteś małym przedsiębiorcą szukającym oszczędności? A może prowadzisz rozwijającą się firmę i zastanawiasz się nad najlepszą strategią podatkową? Bez względu na Twoją sytuację, ten artykuł pozwoli Ci zrozumieć niuanse stawek podatku CIT i podjąć świadomą decyzję.

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, czyli m.in. spółek z o.o, spółek akcyjnych, fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni. Płacą go również spółki kapitałowe w organizacji, placówki oświatowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki jawne (z siedzibą/zarządem w Polsce, o ile wspólnikami nie są jedynie osoby fizyczne).

Jakie są stawki CIT?

Podstawowe stawki podatku CIT

 • 19% podstawy opodatkowania – to standardowa stawka CIT, która dotyczy większości podatników;
 • 9% podstawy opodatkowania – obniżona stawka dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność, które nie przekroczyły wartości przychodu ze sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro. Mogą oni stosować 9% stawkę CIT od wszystkich swoich przychodów (dochodów), z wyjątkiem zysków kapitałowych.
Czy wiesz, że…

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl?

Stawka 5%

Warto pamiętać, że stawka podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, autorskie prawo do programu komputerowego oraz podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Stawka 25%

Stawką 25% opodatkowane są dochody fundacji rodzinnej w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność gospodarczą wykraczającą poza jej podstawowy zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

Stawka CIT dla nierezydentów

Podatników, którzy nie mają siedziby/zarządu na terytorium Polski (nierezydenci) obowiązują stawka 20% (od m.in. odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych) i stawka 10% od przychodów z tytułu m.in. należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich.

Estoński CIT

Alternatywnym sposobem rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych jest tzw.  estoński CIT. Na czym polega? W skrócie, estoński CIT pozwala odroczyć moment opodatkowania do czasu wypłaty zysku ze spółki.

Spójrzmy na szczegóły. Przede wszystkim zaliczki na CIT nie są płacone co miesiąc. Podatek jest odprowadzany dopiero w momencie wypłaty dywidendy. Co więcej, w estońskim CIT nie ma obowiązku prowadzenia rachunkowości podatkowej, obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Dla małych podatników efektywna stawka podatku wynosi 20% (w porównaniu do 26,29% w klasycznym CIT), a dla pozostałych podatników – łącznie 25% (w porównaniu do 34,39% w „zwykłym” CIT). Efektywna stawka podatku to łączna stawka podatku od zysku spółki i podatek od dywidendy, który płacą wspólnicy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 2. Wady i zalety estońskiego CIT-u
 3. Zeznania roczne CIT-8 do 30 czerwca 2024 roku
 4. Rozliczenie podatku u źródła. Kto musi złożyć deklarację CIT-10Z?
 5. Stawka CIT (9%) dla małych podatników od stycznia 2024

Jaką stawkę CIT wybrać?

Wybór stawki CIT zależy od wielkości podatnika, stażu na rynku, rodzaju prowadzonej działalności oraz strategii rozwoju:

 • mali podatnicy/firmy, które rozpoczynają działalność, wybierają stawkę 9% (po spełnieniu wymienionych wyżej warunków);
 • estoński CIT przeznaczony jest dla firm, które stawiają na inwestycje;
 • 5% podstawy opodatkowania od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jeśli firma nie kwalifikuje się do niższych stawek, to powinna wybrać standardową stawkę 19% CIT.

Kto może stosować stawkę 9%?

Stawkę 9% CIT mogą stosować:

 • mali podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (w zaokrągleniu do 1000 zł);
 • podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
 • firmy rozpoczynające działalność – mogą skorzystać z obniżonej stawki w pierwszym roku podatkowym.

Preferencyjne stawki nie mogą użyć firmy, które powstały poprzez restrukturyzację, przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności. Wykluczone są również firmy, do których wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) warte więcej niż 10 tys. euro.

Podatnicy, którzy utracą status małego podatnika w trakcie roku, mogą nadal stosować 9% stawkę CIT do końca tego roku. Warunek: ich przychody w danym roku nie przekroczą limitu określonego na dzień 1 stycznia danego roku.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!