Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kiedy ogłosić upadłość spółki z o.o.?

Powodem upadłości spółki z o.o. jest jej niewypłacalność. Jednak, co to znaczy, kto musi zgłosić wniosek i jakie są konsekwencje upadłości? A może bardziej korzystna i bezpieczna jest likwidacja?

Uchwała o dalszym istnieniu firmy

Zarząd spółki musi wystąpić do udziałowców o podjęcie uchwały o dalszym istnieniu firmy jeżeli zostaną przekroczone progi ostrożnościowe. W spółce z o.o. uchwałę podejmuje zgromadzenie wspólników. Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników jeżeli strata odnotowana w bilansie przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego (Art. 233. § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Wspólnicy mogą zdecydować, że spółka ma nadal działać (np. po dokapitalizowaniu), przejść restrukturyzację lub zostać zlikwidowana, a w niektórych sytuacjach konieczne będzie zgłoszenie wniosku o upadłość.

Warto pamiętać, że wniosek o wszczęcie upadłości może też zgłosić do sądu wierzyciel spółki.

Czy upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest lepsza niż likwidacja?

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, co jest lepsze: upadłość ich spółki, a może jej likwidacja?

Likwidacja – rozwiązanie – spółki jest dobrowolna, przeprowadzone przez zarząd i oznacza koniec jej istnienia. Wynika z różnych okoliczności, np. ze śmierci jednego ze wspólników lub osiągnięcia celu działania przedsiębiorstwa. Decyzję o likwidacji może też podjąć sąd, kiedy doszło do konfliktu między wspólnikami.

Likwidacja może być korzystna, bo przeprowadza ją zarząd spółki. To jego członkowie wykonują czynności likwidacyjne, m.in. upłynniają majątek (w przypadku upadłości robi to syndyk), wzywają wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności, dzielą pozostały majątek. Likwidację można też przeprowadzić w dowolnym, dogodnym momencie. Inaczej jest w przypadku upadłości.

W niektórych sytuacjach zarząd spółki nie ma wyboru między likwidacją i upadłością. Zgodnie z przepisami, powinien złożyć do sądu wniosek o upadłość jeżeli spółka jest niewypłacalna. Celem upadłości jest spłacenie zobowiązań wobec wierzycieli spółki.

Postępowanie upadłościowe prowadzi najczęściej do likwidacji spółki. Upadłość jest bezpiecznym rozwiązaniem w przypadku niewypłacalności.

Jednym zdaniem, co jest lepsze, likwidacja czy upadłość, zależy, w jakiej sytuacji znalazła się spółka z o.o.

Kiedy ogłosić upadłość spółki z o.o.?

Zgłoszenie wniosku o upadłość, to konsekwencja sytuacji, w której spółka jest niewypłacalna. Spółka z o.o. jest niewypłacalna, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (Prawo upadłościowe, art. 11). O niewypłacalności mówimy zatem, kiedy przedsiębiorstwo przez dłuższy czas nie ma środków na zaspokojenie swoich wierzycieli.

Sąd ogłosi upadłość spółki z o.o. jeżeli ta nie reguluje wymagalnych zobowiązań, a opóźnienie przekracza trzy miesiące.

Postępowanie upadłościowe ma przede wszystkim zaspokoić wierzycieli firmy, a jednocześnie, jeżeli jest to możliwe, nie doprowadzić do likwidacji spółki.

Jak ogłasza się upadłość spółki z o.o.? Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o upadłość należy zgłosić najpóźniej po 30 dniach od pojawienia się przesłanki do upadłości.

Obowiązek zgłoszenia wniosku mają członkowie zarządu i inne osoby z prawem do reprezentowania spółki i do prowadzenia jej spraw. Jeżeli nie zrobią tego w terminie, to, co do zasady, odpowiadają za szkodę, którą z tego powodu poniósł wierzyciel.

W przypadku niezłożenia wniosku na czas, członkowie zarządu mogą stanąć przed obowiązkiem pokrycia zadłużenia spółki ze swojego prywatnego majątku.

Wniosek może również złożyć ew. likwidatorzy spółki z o.o., kurator czy organ, który udzielił spółce pomocy publicznej o wartości przekraczającej 100 000 euro.

Wnioski i wszelkie pisma dotyczące postępowania upadłościowego składane są w formie elektronicznej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Możliwe jest złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jeżeli doszło do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub nie ma zatwierdzonego układu z wierzycielami.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – skutki

Do najważniejszych skutków upadłości spółki z o.o. należy m.in.:

  • przejście majątku spółki do masy upadłościowej;
  • wyznaczenie przez sąd syndyka,  który będzie zarządzał spółką i jej majątkiem;
  • obowiązek upadłej spółki dotyczący wskazania i wydania syndykowi całego majątku oraz dokumentów księgowych;
  • prawo wierzycieli do zgłaszania wierzytelności syndykowi – mają na to 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
  • z dniem upadłości zobowiązania pieniężne upadłego stają się wymagalne;
  • zobowiązania niepieniężne zmieniają się w wymagalne zobowiązania pieniężne;
  • czynności prawne, które prowadziły do uszczuplenia majątku dłużnika, są uznane za nieważne;
  • w dniu ogłoszenia upadłości wygasają niektóre umowy, np. pożyczki (jeżeli nie zostały jeszcze wydane);
  • zawieszone zostają postępowania egzekucyjne, a po uprawomocnieniu upadłości są umarzane.
Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Ulga na złe długi – warunki skorzystania z ulgi na podatek od niezapłaconych faktur dla PIT, CIT i VAT

Ulga na złe długi to sposób na odzyskanie podatku od niezapłaconych faktur przychodowych. Jest instrumentem, który ma chronić wierzycieli. Spójrzmy, na czym polega i...

Koncesja na alkohol – ile kosztuje, kto ją wydaje? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych??

Koncesja na alkohol to potoczna nazwa zezwolenia  na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Kwestie dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych reguluje ustawa z 26 października 1982 r....

Czy spółka komandytowo-akcyjna się opłaca?

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, która łączy w sobie cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną i...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!