Formularz ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Wypełnij druk

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wywiązywania się z licznych obowiązków formalnych. Aktualizacji informacji dotyczących biznesu dokonuje się na specjalnie w tym celu przygotowanych formularzach urzędowych. Jednym z nich jest druk ZUS ZBA, czyli Informacja o rachunkach bankowych płatnika składek. Co to takiego? W jaki sposób należy wypełnić ten dokument? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym tekście.

Co to jest ZUS ZBA?

Zgłoszenie lub zamknięcie rachunków bankowych przez płatników składek jest istotnym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej i wypełnianiu obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Formularz ZUS ZBA to narzędzie umożliwiające zgłaszanie nowych lub zamykanych rachunków bankowych, co jest niezbędnym krokiem w prawidłowym rozliczeniu się z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

Formularz ZUS ZBA jest z punktu widzenia przedsiębiorcy dość ważnym dokumentem, który pomaga w utrzymaniu porządku finansowego i wypełnianiu obowiązków związanych z opłacaniem składek ZUS.

Dokument ZUS ZBA ma na celu dostarczenie ZUS wszystkich potrzebnych informacji dotyczących kont bankowych płatnika składek oraz ewentualnych zmian w tych danych. To ważne zarówno dla samych płatników, jak i dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który musi dokładnie śledzić przepływ składek i wiedzieć, z jakich rachunków bankowych są one przesyłane.

Kiedy wypełnić formularz ZUS ZBA?

Główne sytuacje, w których trzeba wypełnić ZUS ZBA, są następujące:

 • zgłoszenie nowego rachunku bankowego. Kiedy przedsiębiorca otwiera nowe konto bankowe, musi przekazać ZUS informacje na ich temat. Aby zarejestrować każdy nowy rachunek, trzeba powiadomić o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie za pośrednictwem formularza ZUS ZBA;
 • zamknięcie dotychczas wykorzystywanego rachunku bankowego. Kiedy zamykasz konto bankowe, które było wcześniej wykorzystywane przez płatnika składek, musisz także zgłosić tę zmianę poprzez formularz ZUS ZBA. Zamknięcie rachunku jest tak samo ważne jak otwarcie nowego, ponieważ oznacza to, że dalsze płatności będą dokonywane z innego konta;
 • jeżeli płatnik składek dokonuje modyfikacji lub korekty wcześniej wysłanych danych związanych z kontem bankowym, również konieczne jest wypełnienie formularza ZUS ZBA.
Nie wszystkie podmioty muszą wypełniać formularz ZUS ZBA

Trzeba pamiętać, że nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy płacą składki, muszą wypełniać formularz ZUS ZBA. Wyjątkiem są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), takie jak:

lub inne organizacje społeczne, lub zawodowe, które są wpisane do KRS. W takim przypadku, po złożeniu wniosku o rejestrację w KRS i wypełnieniu formularza NIP-8, Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie przygotowuje formularz ZUS ZBA.

Jak wypełnić dokument ZUS ZBA?

zus zba

Formularz ZUS ZBA pobierzesz tutaj:

Poniżej pokazujemy Ci, jak krok po kroku wypełnić formularz ZUS ZBA. Poczynając od części II. Dane identyfikacyjne płatnika składek, należy wypełniać dokument w następujący sposób:

 • pole 01: Proszę wprowadzić swój numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), nadany przez urząd skarbowy, bez stosowania kresek;
 • pole 02: Należy wpisać numer REGON, który został przyznany przez Główny Urząd Statystyczny. Numer ten może składać się z 9 lub 14 znaków.

Pola 03-05 są przeznaczone dla osób fizycznych:

 • pole 03: Proszę wprowadzić numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
 • pola 04 i 05 należy wypełnić tylko w przypadku braku numerów NIP, REGON lub PESEL:
  • pole 04: Proszę wprowadzić '1′ w przypadku dowodu osobistego lub '2′ dla paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej;
  • pole 05: Należy wpisać numer serii i numer dokumentu zgodnego z kodem wpisanym w polu 04 (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej);
 • pole 06: Proszę wprowadzić skróconą nazwę płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

Pola 07-09 są przeznaczone dla osób fizycznych:

 • pole 07: Trzeba tu wprowadzić nazwisko płatnika składek, oddzielając poszczególne części kreską;
 • pole 08: Proszę wprowadzić pierwsze imię płatnika składek;
 • pole 09: W tym miejscu należy uzupełnić datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok).

Następnie, w sekcjach od III do VIII zamieszcza się numer rachunku (lub, jeśli tak jest w rzeczywistości, kilka numerów), przy każdym wpisując '1′ lub '2′ odpowiednio dla nowych oraz zamykanych kont bankowych.

W sekcji IX należy wpisać datę wypełnienia dokumentu, a następnie opatrzyć dokument podpisem i pieczątką (jeśli taką posiadamy).

Poprawne wypełnienie formularza ZUS ZBA wymaga precyzji. Pamiętaj, żeby dokładnie wpisać swoje dane identyfikacyjne, a w szczególności numery kont bankowych. Jakiekolwiek błędy mogą skutkować problemami w przyszłości.

Nowoczesne technologie ułatwiają wypełnianie formularza ZUS ZBA. Wzór formularza ZUS ZBA dostępny jest online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto można złożyć zgłoszenie przez internet, za pomocą Programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik.

Formularz można podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

Podsumowanie

Wypełnianie formularza ZUS ZBA może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości sprowadza się do uzupełnienia podstawowych danych na temat działalności gospodarczej. Ważne jest, aby wypełnić go dokładnie i terminowo, aby składki zostały prawidłowo rozliczone i uniknąć potencjalnych problemów z ZUS. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz dalszych informacji, warto skonsultować się z infolinią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; jej pracownicy mogą udzielić wsparcia w tej sprawie.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!