Kim są akcjonariusze? Jakie mają uprawnienia?

Kim jest akcjonariusz? Kto może nim zostać? Sprawdź, jakie są prawa i obowiązku akcjonariusza w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej. Czy warto nim zostać? O wszystkim tym przeczytasz w naszym artykule.

Kim jest akcjonariusz?

Akcjonariusz to udziałowiec spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Często kojarzony jest z tym, że posiada udziały w spółce, która notowana jest na giełdzie papierów wartościowych.

Nie jest to do końca prawda. Spółka może emitować akcje, ale handel nimi nie musi odbywać się na giełdzie papierów wartościowych. Może on być prowadzony poza rynkiem regulowanym. Akcje wtedy mogą być sprzedawane według ustalonej przez obie strony cenie i warunkach.

Jak zostać akcjonariuszem?

Żeby zostać akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej, trzeba wnieść do niej jakiś wkład. Zwykle są to pieniądze. W zamian za określoną kwotę akcjonariusz uzyskuje konkretną liczbę udziałów, stając się współwłaścicielem firmy. Jako właściciel akcji uzyskuje prawa majątkowe i niemajątkowe.

Kto może zostać akcjonariuszem?

Akcjonariuszem może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Żeby stać się wspólnikiem, wystarczy kupić nawet jedną akcję. Po zakupie akcji, akcjonariusza wpisuje się do księgi akcyjnej lub staje się on posiadaczem tzw. akcji na okaziciela.

Co może akcjonariusz spółki?

Akcjonariusz, jako wspólnik może korzystać z zysków spółki, ma też prawo głosu. Może też brać udział w walnym zgromadzeniu. Co za tym idzie, akcjonariuszowi przysługuje prawo do zaskarżania uchwał. Może też wytaczać powództwo na rzecz spółki o naprawienie szkody. Warto pamiętać, że akcje można otrzymać również jako spadek.

Obowiązki akcjonariusza

Podstawowym zobowiązaniem akcjonariusza wobec spółki jest zapłata za akcje, czyli wniesienie wkładu na kapitał zakładowy. Jeśli opłata nie będzie wniesiona, to można unieważnić posiadane akcje.

Szczegółowe obowiązki akcjonariuszy w danej spółce opisane są w statucie spółki.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie jest jednym z organów spółki akcyjnej. Jest jeszcze zarząd, który upoważniony jest do reprezentowania spółki, a także rada nadzorcza, która zarząd kontroluje.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdza sprawozdania finansowe lub decyduje o konkretnych działaniach spółki. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zapada też decyzja o tym jak będzie pokryta strata albo podzielony zysk.

Rejestr akcjonariuszy

Z kwestią akcjonariatu związany jest rejestr akcjonariuszy. To specjalny cyfrowy spis wszystkich posiadaczy akcji w danej spółce. Taki rejestr może prowadzić podmiot z licencją Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyboru takiego podmiotu dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Rejestr zawiera dane akcjonariuszy, czyli imię, nazwisko i adres, a także ilość i rodzaj posiadanych akcji.

Podmiot, który prowadzi rejestr akcjonariuszy, na żądanie zainteresowane wystawia tzw. świadectwo rejestrowe. Potwierdza ono uprawnienia, które wynikają z posiadania akcji.

Dywidenda akcjonariusza

Jak już wspomnieliśmy, akcjonariusz ma prawo do udziału w zyskach. Zysk wypłacany jest w formie dywidendy. To, w jakiej wysokości będzie ona wypłacona i kiedy będzie wypłacona, określone jest zwykle w sprawozdaniu finansowym, choć można też to uregulować w umowie zakupu akcji. Do otrzymania dywidendy uprawiony jest ten akcjonariusz, który posiadał akcje spółki w dniu ogłoszenia decyzji o dywidendzie.

Udziałowiec a akcjonariusz spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej

Choć pojęcia akcjonariusz i udziałowiec bywają stosowane zamiennie, warto wiedzieć, że akcjonariusz odnosi się do osoby, która posiada papiery wartościowe (udziały) spółki akcyjnej albo komandytowo-akcyjnej.

Udziałowiec natomiast to osoba, która posiada udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akcjonariusz, podobnie jak udziałowiec nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mają za to możliwość korzystania z zysków, jak każdy inny współwłaściciel.

Przeczytaj więcej o rodzajach spółek.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest czynnością prawną, która polega na przeniesieniu praw i obowiązków związanych z posiadaniem udziałów w spółce na inną...

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. – procedura przymusowego i dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika

Umorzenie udziałów jest jednym ze sposobów na wyjście wspólnika ze spółki. Na czym polega, jak je przeprowadzić, co dzieje się z umorzonymi udziałami i...

Wakacje od ZUS – założenia, kiedy wejdzie w życie?

Czym są wakacje od ZUS? To propozycja rządu, która ma odciążyć finansowo mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Każdy z nich musi rozliczać i opłacać...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!