Jak napisać biznesplan? Struktura i najważniejsze elementy

Czym jest biznesplan? Czy zawsze jest potrzebny? Kiedy przyda się na etapie planowania przedsiębiorstwa? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, co musisz wiedzieć o tworzeniu biznesplanu.

Są przedsiębiorcy, którzy założyli dobrze działające firmy bez biznesplanu, czy to oznacza, że tworzenie tego dokumentu to strata czasu? Zdecydowanie nie! Pozwala już na samym początku bez inwestowania środków wstępnie zweryfikować nasz pomysł. Dodatkowo skłania nas do głębszej analizy oraz planowania naszych działań.

Co to jest biznesplan?

Biznesplan ma pomóc w określeniu tego, jak ma wyglądać przyszły biznes i czy ma on na tyle dużo przewag konkurencyjnych, że ma szanse powodzenia. Biznesplan pomaga też znaleźć problematyczne elementy przyszłego biznesu. Czy jest on konieczny?

Oczywiście biznesplan nie jest jedynym dokumentem, na podstawie którego możemy podejmować decyzje odnośnie tego, jak będzie prowadzony biznes. Biznesplan pomaga określić, kiedy osiągniemy określony poziom dochodów, kiedy będzie nas stać na pracownika. Łatwiej będzie też określić słabe strony biznesu.

W biznesplanie określa się też konkretne działania. Dzięki niemu można odpowiedzieć na pytanie, kiedy i co należy zrobić, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Szczególnie że częścią składową biznesplanu jest plan finansowy. Zawiera on spis wszystkich planowanych kosztów, a także zakładanych przychodów.

Kiedy potrzebny jest biznesplan?

Biznesplan nie zawsze potrzebny jest tylko na początku działalności. Trzeba go też będzie przygotować, gdy staramy się o kredyt lub dotację. Często też trzeba będzie przygotować biznesplan, gdy staramy się np. o dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Warto mieć biznesplan dla różnych etapów rozwoju swojej działalności.

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan jest aktualny w danym momencie. Trzeba go na bieżąco analizować i uaktualniać w odniesieniu do zmieniających się okoliczności rynkowych. Nie warto korzystać z gotowych biznesplanów, które można znaleźć w Internecie. Zawsze najlepiej przygotować dokument samodzielnie dopasowując go do specyfiki twojej przyszłej działalności.

Tworzenie biznesplanu

Podstawowym elementem biznesplanu będzie określenie tego, co chcemy sprzedawać lub jakie usługi oferować. Na czym będziesz zarabiać i co ma być przewagą twojej firmy, jaką masz konkurencję i jak będziesz docierać do klientów? W kolejnym etapie warto dobrze opisać profil swojego klienta. To na tej podstawie przygotujesz strategię marketingową. Potem opracujesz plan sprzedaży. Ile będą kosztowały konkretne produkty lub usługi? Jaką rentowność możesz uzyskać.

Następny punkt to analiza konkurencji. Mówiąc inaczej, wypisanie swoich mocnych i słabych stron, czyli wszystkiego tego, czym odróżniasz się od konkurencji. Tutaj warto wziąć pod uwagę wiedzę o rynku. To bardzo ważne. Musisz wiedzieć, czy ktoś inny realizuje już tę usługę lub sprzedaje taki produkt. Nie bez znaczenia będzie też właściwe rozpoznanie osób do współpracy. To od dostawców czy kontrahentów może w dużej mierze zależeć powodzenie biznesu.

Struktura biznesplanu nowej firmy

Wiesz już, jak ważny jest biznesplan, nie tylko dla nowej firmy. Znasz też najważniejsze zagadnienia, które powinny się w nim znaleźć. Jednak pisząc plan biznesowy, należy pamiętać również o odpowiedniej strukturze.

 1. Streszczenie biznesplanu – krótki opis przedsięwzięcia i jego celów.
 2. Opis firmy – informacje o nazwie, siedzibie, formie prawnej, wartościach, a także o założycielach i zarządzie. Tutaj przede wszystkim powinien znaleźć się cel działania firmy.
 3. Analiza rynku – informacje o rynku, na którym działa firma, w tym o trendach, potencjalnych klientach i konkurentach.
 4. Strategia marketingowa – opis sposobów promocji produktów lub usług, plany sprzedaży i dystrybucji.
 5. Plan operacyjny – opis procesów produkcyjnych, wdrożenia produktów lub usług, planów rozwoju i inwestycji. Jednym słowem, wszystko, co dotyczy sposobu działania planowanego przedsięwzięcia.
 6. Plan finansowy – szacunkowe koszty i przychody, analiza rentowności, prognozy finansowe na przyszłe lata, źródła finansowania i budżet. To najważniejsza część biznesplanu.
 7. Analiza ryzyka – identyfikacja i ocena zagrożeń, sposobów ich minimalizacji i przeciwdziałania.
 8. Harmonogram realizacji – lista działań i ich terminy, które firma musi wykonać, aby osiągnąć wyznaczone cele.
 9. Lista załączników – dokumentacja i materiały uzupełniające biznesplan, takie jak badania rynku, certyfikaty, patenty, umowy z partnerami biznesowymi, itp.

Warto pamiętać, że biznesplan powinien być dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań danego projektu, a także do oczekiwań inwestorów lub banku, do którego składamy wniosek o kredyt. Poszczególne elementy dobrego biznesplanu omówimy poniżej.

Część finansowa biznesplanu

 1. Szacunkowe koszty – należy dokładnie oszacować koszty związane z założeniem i prowadzeniem firmy, takie jak koszty zakupu i uruchomienia sprzętu, wynajmu lokalu, zakupu materiałów, zatrudnienia pracowników, itp. Koszty te należy podzielić na stałe i zmienne.
 2. Szacunkowe przychody – trzeba dokładnie oszacować przychody związane z prowadzeniem firmy, uwzględniając konkurencję i trendy na rynku.
 3. Analiza rentowności – należy dokonać analizy rentowności, która pozwoli na oszacowanie zysku, który będzie generowany przez firmę. Analiza ta powinna zawierać wskaźniki takie jak ROS (zysk na sprzedaży) oraz ROI (zwrot z inwestycji).
 4. Prognozy finansowe – powinny zostać przedstawione prognozy finansowe na przyszłe lata, uwzględniające przychody, koszty oraz zyski, tak aby inwestorzy i kredytodawcy mogli oszacować potencjalny zwrot z inwestycji.
 5. Źródła finansowania – należy określić, skąd będzie pochodzić finansowanie firmy, czy to z własnych środków, inwestorów, kredytów bankowych, itp.
 6. Budżet – należy przedstawić budżet, który określi, na co zostaną przeznaczone środki finansowe, jakie będą koszty stałe, jakie zmienne, a także jakie będą planowane przychody.

Warto pamiętać, że część finansowa biznesplanu powinna być realistyczna i oparta na dokładnych obliczeniach. To właśnie na jej podstawie inwestorzy i kredytodawcy podejmują decyzję o udzieleniu finansowania. Chociaż ubarwienie naszych możliwości może być kuszące, nie do tego służy opracowanie biznesplanu.

Czy zawsze trzeba pisać biznesplan?

O biznesplanie najlepiej pomyśleć jeszcze zanim uruchomisz firmę. Najlepszym momentem będzie pojawienie się w głowie pomysłu na biznes. Pomaga on bowiem usystematyzować dość dobrze kwestie związane z biznesem. Nie każdy przedsiębiorca zabierał się za biznes z biznesplanem. Niekiedy wystarczy prosta tabela z rozliczeniami.

I niektórym osobom to wystarcza. Pełny biznesplan tworzony jest z reguły tylko w przypadku starania się o kredyt czy dotację. Niezależnie jednak od okoliczności zawsze watro przygotować nawet prosty biznesplan. Gdy spiszemy założenia biznesu, łatwiej nam będzie się do nich ustosunkować i znaleźć rozwiązanie potencjalnych problemów biznesowych.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Dodatek do emerytury – kto może na niego liczyć?

Dodatek do emerytury pozwala zwiększyć kwotę podstawowego świadczenia emerytalnego. Aby go uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek lub osiągnąć określony przepisami wiek. Dodatek do emerytury może...

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 – utrata ważności i nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do prawidłowości zastosowania regulacji podatkowych. Uzyskanie informacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Kim jest pracownik młodociany? Kiedy można go zatrudnić? Zmiany w prawie dotyczącym zatrudnienia młodocianych

Pracownik młodociany podejmuje zlecenia zarobkowe przede wszystkim po to, aby zdobyć określone kwalifikacje zawodowe. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego jest możliwe, jeśli osoba...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!