Korekta JPK, czyli jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Korekta JPK_VAT może być dla wielu podatników wyzwaniem. Z tego względu przygotowaliśmy przewodnik po najważniejszych zagadnieniach związanych z korygowaniem najczęstszych błędów w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Kiedy można złożyć korektę JPK?

Korektę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) można złożyć po wykryciu błędu po wysyłce JPK (skorygować błędny wpis) lub poprawić błąd przed wysyłką JPK za dany okres – usunąć błędny zapis i wykazać wyłącznie pozycję z poprawnymi danymi.

Jeżeli korekta wpływa na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego, należy zrobić poprawki w okresie, za który zgodnie z przepisami powinna nastąpić korekta wpisów.

Korektę można złożyć, jeżeli błąd dotyczy podatku VAT naliczonego. Należy ją wykazać w ewidencji z numerem faktury korygującej. Zawsze należy pamiętać, że korekta musi być zgodna z rejestrem VAT.

Inną często spotykaną przyczyną korekty JPK VAT jest konieczność poprawienia błędów, które uniemożliwiają identyfikację kontrahenta lub odnoszą się do dat czy numerów dokumentów księgowych.

Czy wiesz, że…

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl?

Kiedy nie składa się korekty JPK?

Korekta JPK NIE jest wymagana gdy faktura koryguje sprzedaż zmniejszającą podstawę opodatkowania oraz zakup zmniejszający podstawę opodatkowania/zwiększającą podstawę opodatkowania VAT. Te korekty należy księgować w bieżącym okresie, a odpowiednie kwoty uwzględnić w bieżącym JPK VAT.

Ile czasu na korektę JPK?

Podatnik ma 14 dni na wysyłkę korekty JPK (od dnia wykrycia błędu lub zmiany danych w rejestrze VAT). Błąd może być wykryty również przez organy skarbowe. W takiej sytuacji podatnik ma 14 dni na przesłanie korekty od dnia otrzymania wezwania od naczelnika US (art. 109 ust. 3e-3l ustawy o VAT).

Jak skorygować plik JPK?

Plik JPK_VAT należy skorygować, używając właściwego wariantu formularza.

Za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 roku korekty powinny być składane przy wykorzystaniu formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Do korekty należy użyć programu księgowego stosowanego w firmie do generowania i wysyłania JPK_VAT. W Nagłówku dla JPK_V7M i JPK_V7K należy podać cel złożenia, czyli w tym wypadku korektę.

Korekta JPK usunięcie faktury zakupu

W przypadku anulowanej faktury, która została ujęta w JPK V7, należy sporządzić korektę i wysłać ją do systemu Ministerstwa Finansów (bez uwzględnienia faktury). JPK V7 nie został jeszcze złożony? Anulowana faktura nie jest wykazywana w tym pliku.

Korekta części ewidencyjnej JPK

JPK V7M i JPK V7K składają się z części deklaratywnej i ewidencyjnej, która jest odpowiednikiem JPK_VAT.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, w przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy plik XML, który jest kompletny i zawiera poprawione dane. Nie wolno składać pliku zawierającego tylko dane korygowane.

W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie wpływa na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

Korekta VAT przy sprzedaży samochodu w JPK

Korektę VAT w JPK należy wprowadzić w przypadku sprzedaży samochodu osobowego jeżeli przedsiębiorca odliczył VAT przy zakupie, a auto jest sprzedawane/wycofywane do prywatnego majątku w okresie korekty.

Korekta JPK błędny kontrahent

Fakturę trzeba skorygować poprzez podanie właściwych danych nabywcy. Możliwe jest wystawienie noty korygującej przez nabywcę (nota wymaga akceptacji wystawcy faktury) lub faktury korygującej przez sprzedawcę. Skorygowanie faktury przez sprzedawcę powinno polegać na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi. Dostawca jest zobowiązany wykazać w ewidencji oraz informacji JPK_VAT fakturę z błędną nazwą nabywcy (nie ma wpływu na obowiązek rozliczenia podatku).

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w JPK

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w JPK polega na dostosowaniu wcześniej zadeklarowanej kwoty podatku naliczonego do aktualnego stanu faktycznego wykorzystania tych środków w działalności gospodarczej. W przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego podatnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego (in plus lub in minus).

Zmiana kwoty do przeniesienia a korekta JPK

W przypadku zmiany kwoty do przeniesienia nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT.

Korekta JPK błędnie ujęta faktura

Jeśli faktura nie wpłynęła na wysokość podatku należnego lub naliczonego, korekta może być dokonana poprzez ujęcie ze znakiem przeciwnym całego wpisu i dodanie prawidłowego wpisu. W przypadku faktury wpływającej na podatek należny lub naliczony podatnik musi ująć fakturę korygującą w ewidencji z numerem dokumentu korygującego.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

    1. Do kiedy JPK?
    2. Wysyłka JPK – instrukcja
    3. JPK_V7 – Jednolity Plik Kontrolny
    4. JPK_KR, czyli Jednolity Plik Kontrolny dla Ksiąg Rachunkowych
    5. Jednolity Plik Kontrolny dla faktur VAT – JPK_FA

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć w JPK

Podatnik ma obowiązek korekty podatku naliczonego od nabyć towarów, surowców i materiałów jeżeli w momencie nabycia miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, a doszło do zmiany prawa do obniżenia podatku należnego (art. 91 ust. 7d ustawy o VAT). Tak będzie m.in. w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z VAT czy rocznej korekty podatku naliczonego przy sprzedaży mieszanej.

Korekta faktury do paragonu a JPK

Korektę faktury do paragonu można przeprowadzić, rejestrując ją na kasie fiskalnej z oznaczeniem FP (korekta „in plus”) lub ująć w JPK_V7 bez oznaczenia FP (ze zwiększeniem wartości sprzedaży i podstawy opodatkowania).

Korekta JPK błędny NIP

Korekta błędnego numeru NIP oznacza korektę tylko części ewidencyjnej pliku JPK_VAT i nie wpłynie ona na część deklaracyjną. W JPK_VAT należy ująć fakturę pierwotną z błędnym NIP oraz fakturę korygującą ze zmienionymi danymi nabywcy.

Korekta daty wystawienia faktury a JPK

Aby skorygować błędną datę w złożonym już JPK_VAT, trzeba wystornować pierwotny wpis w JPK i dodać fakturę z poprawnymi danymi. Korekta nie wpływa na wartość VAT.

Korekta danych nabywcy a JPK

Korekty błędnych danych nabywcy można dokonać, wystawiając notę korygującą (nabywca) lub fakturę korygującą (sprzedawca). W korekcie JPK_VAT należy wykazać storno błędnej faktury i wprowadzić poprawne dane.

Korekta JPK błędny numer faktury

Błędny numer faktury wykryty po wysyłce pliku JPK należy skorygować, wykazując transakcję z błędnymi danymi (ze znakiem minus) oraz z osobną pozycją z poprawionym numerem faktury.

Korekta proporcji VAT w JPK

Wprowadzenie korekty proporcji VAT w JPK_V7 należy zacząć od określenia kwoty korekty. Kolejny krok to wybór miesiąca w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, w którym ma być ujęta korekta. Następnie należy wprowadzić kwotę korekty w pole K_45 (ze znakiem plus lub minus).

Korekta ulgi na złe długi w JPK

Ulgę na złe długi należy wykazać w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_V7. Podatnik musi oznaczyć w JPK pole „Korekta Podstawy Opodatkowania” i wprowadzić poprawione wartości w polach przeznaczonych na kwoty podstaw oraz stawkom podatku. 

Korekta raportu fiskalnego w JPK

Aby przeprowadzić korektę raportu fiskalnego w JPK, należy sporządzić dokument wewnętrzny, oznaczyć go jako „WEW” i ująć w JPK_V7M lub JPK_V7K. Jeżeli została wystawiona faktura, to podatnik powinien wystawić fakturę korygującą.

Korekta JPK a zwrot VAT

Termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni liczonych od dnia złożenia pliku JPK_V7 przez podatnika. Korekta pliku JPK może wpłynąć na późniejszy termin zwrotu podatku. Dzieje się tak w przypadku korekty dotyczącej części deklaracyjnej i złożonej przed otrzymaniem zwrotu VAT – 60-dniowy termin będzie biegł od dnia złożenia korekty.

Korekta części deklaracyjnej JPK a korekta JPK bez korekty deklaracji

Korekta tylko części deklaracyjnej JPK_VAT nie wpływa na dane zawarte w części ewidencyjnej pliku. W korekcie pliku JPK należy wypełnić tylko część podlegającą korekcie – w przypadku części deklaracyjnej będzie to  „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”. Jeżeli korekta pliku JPK dotyczy tylko części ewidencyjnej, to podatnik wypełnia  „Nagłówek”,  „Podmiot1”,  „Ewidencja”.

Korekta JPK a czynny żal

Korekta pliku JPK dotyczy poprawy błędów lub nieścisłości w złożonych już deklaracjach. Tymczasem czynny żal to dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Warto pamiętać, że podatnicy nie muszą składać czynnego żalu wraz z korektą JPK. W praktyce oznacza to brak kary za przestępstwa/wykroczenia skarbowe wobec przedsiębiorców, którzy prawidłowo złożyli korektę JPK. Korektę deklaracji należy złożyć przed upływem okresu powstania zobowiązania podatkowego.

Czy do korekty JPK trzeba pisać wyjaśnienie?

Przepisy nie zobowiązują podatników do dołączenia do korekty pliku JPK wyjaśnień powodów powstania błędów.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!