Czym jest i co zawiera informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego wg. art. 48 Ustawy o rachunkowości?

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego. Do czego służy, co się na nią składa i jak ją dołączyć do e-sprawozdania – odpowiedź na te i inne najważniejsze pytania przedstawiamy w naszym przewodniku.

Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową i kondycję jednostki na określony dzień (tzw. dzień bilansowy) oraz jej wyniki finansowe za rok obrotowy. Sporządza się je na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Przyjrzyjmy się bliżej temu trzeciemu elementowi.

Do czego służy informacja dodatkowa do sprawozdania?

Informacja dodatkowa jest integralną częścią sprawozdania finansowego dostarczającą szczegółowe dane i objaśnienia, których nie zawiera bilans, rachunek zysków i strat czy zestawienie zmian w kapitale własnym. Dzięki informacji dodatkowej łatwiej zrozumieć sytuację finansową i kondycję jednostki.

Zasady sporządzania informacji dodatkowej reguluje Ustawa o rachunkowości z dnia 15 września 2001 r. (art. 48).

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Co składa się na informację dodatkową do sprawozdania finansowego?

Zgodnie z art. 48 ustawy informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego składa się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego:
 • zawiera ono opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;
 • prezentuje przyczyny i skutki ewentualnych zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w stosunku do roku poprzedzającego.
 1. Dodatkowych informacji i objaśnień:
 • obejmują one szczegółowe dane i wyjaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym;
 • prezentują proponowany podział zysku lub pokrycia straty;
 • zawierają podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki;
 • obejmują inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Ustawa o rachunkowości oraz załączniki do niej określają minimalny zakres informacji, które muszą znaleźć się w informacji dodatkowej dla różnych typów jednostek (np. banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji).

Czy jednostka mała musi dołączać informację dodatkową do sprawozdania?

Jednostka mała ma obowiązek dołączenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Szczegółowy zakres informacji dodatkowej dla jednostek małych zawiera załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Jednostka mała, która nie sporządza uproszczonej informacji dodatkowej, przygotowuje informację dodatkową w zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku nr 5 do ustawy.

Przypomnijmy, że jednostka mała to spółka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:

 • 25 500 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 000 000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty).

To również osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, których przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość co najmniej 2 000 000 euro.

CZYTAJ TAKŻE:

 1. Sprawozdanie finansowe – jak je przygotować? Co musi zawierać?
 2. Jak podpisać sprawozdanie finansowe profilem zaufanym?
 3. Jak wygląda sprawozdanie finansowe osoby fizycznej? Kiedy przedsiębiorca musi składać sprawozdanie finansowe?
 4. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości
 5. Na czym polega konsolidacja sprawozdań finansowych? Dopuszczalne metody konsolidacji

Jak dołączyć informację dodatkową do e-Sprawozdania?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe – wraz z informacją dodatkową – musi być przygotowane w formie elektronicznej, w odpowiedniej strukturze i formacie pliku, zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Do jego przygotowania i złożenia można użyć komercyjnego programu księgowego lub bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dostępnej na stronie e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap.

Aby dołączyć informację dodatkową do e-Sprawozdania, należy wybrać z menu głównego odpowiedni przycisk (np. utwórz nowe lub wczytaj sprawozdanie). Po wybraniu opcji utwórz nowe sprawozdanie finansowe, aplikacja uruchomi kreator plików sprawozdania, a kolejnym krokiem będzie wybór typu jednostki, a następnymi podanie danych podstawowych oraz uzupełnienie kolejnych elementów sprawozdania, czyli wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

W elemencie „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wybrać typ informacji i jednostki (np. zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości) oraz wypełnić zakładkę „Ogólne” oraz „Dotyczące podatku dochodowego – rok bieżący”. Wypełnienie tej drugiej zakładki nie jest konieczne jeżeli dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzane są zgodnie z załącznikiem nr 4 albo załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości. 

Następnie należy wypełnić pole „Opis” (zawiera treść dodatkowych informacji i objaśnień) oraz ewentualnie wybrać i załączyć pliki. Jeżeli wszystkie informacje dodatkowe zawarte są w dodanym załączniku, w polu „Opis” umieszcza się informację o tym fakcie.

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, zobaczymy aktywny przycisk „Dalej”. O tym, że sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową jest gotowe do wysyłki, czyli wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, świadczą zielone chorągiewki w panelu bocznym. Składający sprawozdanie zobaczy aktywny przycisk „Generuj”. Po wygenerowaniu sprawozdania zostaniemy przeniesieni na ekran „Podsumowanie”. Sprawozdanie należy jeszcze podpisać (wybrać przycisk „Podpisz sprawozdanie” w menu głównym).

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!