Korekta roczna VAT-u. Jak dokonać rocznej korekty deklaracji VAT?

W jakiej sytuacji należy dokonać korekty, kto musi to zrobić i w jaki sposób wpłynie ona na wysokość podatku dochodowego – odpowiadamy na te i inne pytania dotyczące korekty rocznej VAT. Przypominamy też, że znacząco zmieniła się kwota pozwalająca na odliczenie całego podatku (korekta za 2023 r.).

Korekta roczna w VAT polega na dostosowaniu rozliczeń podatkowych do rzeczywistych wartości majątku i transakcji, które miały miejsce w danym roku podatkowym. Jej cel? To zapewnienie właściwego rozliczenia podatku VAT i uwzględnienie zmian w stanie majątku oraz dokonanych transakcjach. Zasady korekty reguluje art. 91 ustawy o VAT.

Korekta roczna VAT-u. Kto powinien dokonać korekty rocznej VAT?

Korektę roczną VAT za rok 2022 powinni dokonać podatnicy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Stosowali w rozliczeniu VAT proporcję i/lub preproporcję:
  • jeśli podatnik korzystał z proporcji lub preproporcji podczas rozliczania VAT w 2022 roku, musi dokonać korekty rocznej VAT na podstawie danych za zakończony rok podatkowy. Korekta ta ma na celu dostosowanie rozliczeń do rzeczywistych proporcji mających zastosowanie w trakcie roku podatkowego.
 1. Powrócili do statusu podatnika zwolnionego z VAT/zrezygnowali/utracili prawo do zwolnienia w 2022 roku lub wcześniej i nie minął okres korekt wieloletnich dla środków trwałych i nieruchomości:
  • jeśli przedsiębiorca w 2022 roku powrócił do statusu podatnika zwolnionego z VAT, zrezygnował z VAT lub utracił prawo do zwolnienia, musi dokonać korekty rocznej VAT na podstawie danych za zakończony rok podatkowy. Korekta ma uwzględnić zmiany statusu podatnika i dostosować rozliczenia do nowej sytuacji.
 1. Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą:
  • jeśli podatnik zawiesił swoją działalność gospodarczą w 2022 roku, musi dokonać korekty rocznej VAT na podstawie danych za zakończony rok podatkowy. Korekta ta ma na celu uwzględnienie zawieszenia działalności i dostosowanie rozliczeń do faktycznej sytuacji podatnika.

Roczną korektę VAT należy wykazać w deklaracji podatkowej, składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywana jest korekta, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Korekta roczna VAT-u. Co obejmuje korekta roczna w VAT?

Korekta roczna w VAT obejmuje:

 • Korektę w okresie wieloletnim

Korekta rozłożona w czasie dotyczy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, których wartość początkowa wynosi ponad 15 000 zł. W przypadku tych składników majątku, okres korekty wynosi:

 • 10 lat dla nieruchomości oraz praw wieczystego użytkowania gruntów (korekta wynosi 1/10 za każdy rok korekty).
 • 5 lat dla pozostałych składników (1/5 za każdy rok korekty).
 • korekta jednorazowa.

Dotyczy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów o wartości początkowej do 15 000 zł włącznie oraz pozostałych towarów i usług. 

Jeżeli proporcja wyliczona za 2022 r. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł, podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Proporcja nie przekroczyła 2%? Można przyjąć, że wynosi 0%.

Warto pamiętać, że pakiet SLIM VAT 3, który znowelizował ustawę o VAT (wszedł w życie 1 lipca 2023 roku) zmienił m.in. wysokość kwoty pozwalającej uznać, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%. Kwota ta została podniesiona z 500 zł do 10 000 zł.

Powyższa zmiana będzie obowiązywała już za korekty za 2023 rok. Podatnicy na nowych zasadach ustalą proporcje i zrobią korektę kwoty podatku odliczonego po zakończeniu 2023 r.

Korekta VAT-u – co można wliczyć do obrotu, a czego nie?

Pewien problem może sprawić określenie, co przedsiębiorca ma prawo wliczyć do obrotu podczas rocznej korekty VAT. Do obrotu można wliczyć tylko:

 1. Sprzedaż – odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług.
 2. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) – dotyczy towarów, które zostały dostarczone do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 3. Eksport towarów – odpłatne dostawy towarów, które zostały wyeksportowane poza terytorium Unii Europejskiej.

Lista elementów, których nie można wliczyć do obrotu w rocznej korekcie w VAT, jest dłuższa. Przedsiębiorca nie może wliczyć:

 1. Dostaw środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji – składników majątku takich jak samochody, oprogramowanie czy maszyny.
 2. Gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, które są zaliczane do środków trwałych podatnika.
 3. Pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych – pomocniczych dla zasadniczej działalności podatnika.
 4. Zakupów, od których VAT rozlicza nabywca, np. WNT (wewnętrzna dostawa towarów na terytorium kraju) czy import towarów.
 5. Usług finansowo-ubezpieczeniowych zwolnionych z VAT (opisane w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, to m.in. transakcje walutowe, udzielanie pożyczek, pośrednictwo kredytowe i pożyczkowe oraz zarządzanie nimi, usługi w zakresie poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych, pośrednictwo w świadczeniu tych usług oraz zarządzanie nimi).

Korekta VAT-u – jak i gdzie ją ująć?

Korekty rocznej dokonuje się w JPK_V7M za styczeń – gdy rozliczasz VAT miesięcznie (składanej do 25 lutego danego roku) lub w JPK_V7K za I kwartał w przypadku kwartalnego rozliczania VAT (składanej do 25 kwietnia danego roku).

Roczna VAT-u a podatek dochodowy

Może się okazać, że po korekcie kwota odliczenia VAT zostanie zwiększona lub zmniejszona. Korekta wywołuje skutki także na gruncie podatku dochodowego (w momencie złożenia pliku JPK_V7, czyli w lutym/kwietniu danego roku).

W przypadku zwiększenia, kwota korekty będzie przychodem dla podatnika. Jeżeli będzie mniejsza, stanowi koszt przedsiębiorcy.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!