Jaka jest kara za niezłożenie deklaracji DRA w terminie?

5 000 zł – nawet tyle może kosztować niewywiązywanie się przez przedsiębiorcę z obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdzamy, co grozi za spóźnienie się ze złożeniem deklaracji ZUS DRA.

Co to jest deklaracja ZUS DRA?

Przedsiębiorcy mają obowiązek składać do ZUS wiele dokumentów rozliczeniowych. Jedną z nich jest deklaracja DRA.

ZUS DRA to dokument, w którym wykazywane jest rozliczenie składek i wypłaconych świadczeń za przedsiębiorcę, osoby współpracujące i pracowników. Dokument jest podstawą do wpłat na indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS.

Deklarację ZUS DRA należy składać co miesiąc bez względu na to, czy płacimy składki w pełnej wysokości, korzystamy z Ulgi na Start, obniżonej składki ZUS lub Małego ZUS Plus. Taki obowiązek mają wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wybraną formę opodatkowania.

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników muszą dołączyć do ZUS DRA raporty: ZUS RCA i ZUS RSA.

W przypadku rozliczania składek za 5 lub mniej osób, deklarację ZUS DRA można przekazywać w formie papierowej, lub elektronicznej. Jeżeli dokument dotyczy więcej niż 5 osób, obowiązkowa jest forma elektroniczna.

Warto wiedzieć, że pisemne lub elektroniczne kopie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA należy przechowywać przez 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS.

Kara za niezłożenie deklaracji DRA w terminie

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ZUS. Wyjątkiem są młodzi przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulg, np. Ulgi na Start. Trzeba jednak pamiętać, że także oni muszą opłacać ubezpieczenie zdrowotne.

Co się stanie jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci składki w terminie? Zostaną mu naliczone odsetki za zwłokę.

Kara grozi również za nieterminowe złożenie deklaracji DRA. W przypadku opóźnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle zawiadomienie do płatnika na PUE ZUS. Jeżeli nie doczeka się przesłania dokumentacji, to samodzielnie sporządzi deklarację.

W deklaracji DRA wykonanej z urzędu wykaże składki zdrowotne na minimalnym poziomie naliczonym na zasadach obowiązujących dla skali podatkowej. W podstawie do naliczania składki zdrowotnej znajdzie się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, od której będzie naliczona składka zdrowotna 9%.

Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność złożenia korekty. Musi w niej uwzględnić prawidłową kwotę składki zdrowotnej. To nie wszystko. Będzie musiał zrobić dopłatę i doliczyć ewentualne odsetki.

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca nie zrobi korekty w trakcie roku podatkowego. W takiej sytuacji musi przygotować roczne rozliczenie składki zdrowotnej i ew. zapłacić brakującą kwotę.

Przepisy przewidują nie tylko odsetki za zaległości w opłacie składek. Karą za niezłożenie deklaracji DRA lub niewywiązywanie się z innych obowiązków może być:

Do kiedy należy opłacić składkę zdrowotną?

Przedsiębiorcy składają deklarację rozliczeniową za wcześniejszy miesiąc w terminie:

  • do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników z osobowością prawną,
  • do 20 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników (np. przedsiębiorców na jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek osobowych).

W tych terminach należy też opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne i składki ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Uwaga! Należy również złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie roczne przekazywane jest w dokumencie za kwiecień danego roku.

Składanie deklaracji do ZUS a opłacanie składek

Obowiązek regularnego składania deklaracji rozliczeniowych w ZUS wprowadziła w styczniu 2022 roku reforma „Polskiego Ładu”. Wcześniej wielu przedsiębiorców korzystało ze zwolnienia z comiesięcznego wysyłania dokumentów rozliczeniowych. Deklarację DRA musieli przekazać, jeżeli doszło do zmiany w wysokości składek, które płacili lub w kodzie tytułu do ubezpieczenia oraz po zgłoszeniu do ubezpieczeń zatrudnionej osoby.

Skąd zmiana? Po wejściu w życie „Polskiego Ładu” wysokość składki zdrowotnej może być różna w każdym miesiącu. Wynika to z powiązania jej z wybraną przez przedsiębiorcę formą opodatkowania – podstawą naliczenie składki może być dochód (rozliczenie skalą podatkową i liniowo), przychód (ryczałtem) lub kwota minimalnego wynagrodzenia (karta podatkowa). O wysokości swoich dochodów przedsiębiorca informuje w ZUS DRA.

Z comiesięcznego obowiązku składania raportów zwolnieni zostali duchowni, osoby składające dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!