Jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS? Jak napisać odwołanie?

Co może zrobić ubezpieczony lub płatnik, który nie zgadza się z decyzją ZUS? Przysługuje mu prawo do odwołania. Jednak aby było ono skuteczne, należy przestrzegać terminów i zasad sporządzenia odwołania. Sprawdzamy, czy trzeba za nie płacić i, co zrobić z niekorzystnym wyrokiem sądu. Przeczytaj i dowiedz się jak napisać i złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Osoba, która się z nią nie zgadza, ma prawo do odwołania od decyzji ZUS. Odwołanie składa się w większości przypadków do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednocześnie pamiętać, że sprawy dotyczące zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego i pogrzebowego rozpatrują sądy rejonowe. Podobnie jest z odwołaniami w sprawie świadczeń rehabilitacyjnych oraz o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Uwaga! Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w oddziale, który wydał decyzję, adresując je do sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy. 

Forma papierowa nie jest obowiązkowa. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczony może przekazać swoje odwołanie ustnie, a pracownik spisze protokół. Taki protokół ma być niezwłocznie przekazany do sądu (wraz z aktami sprawy).

Ubezpieczony lub płatnik nie musi składać odwołania samodzielnie. Może to zrobić przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Kolejny sposób to wysłanie odwołania pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Warto pamiętać, że postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od opłat. Odwołujący zapłaci – 30 zł – dopiero za apelację, zażalenie, skargę kasacyjną i skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Są sprawy, w których odwołanie od decyzji ZUS nie przysługuje. Tak będzie w przypadku decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku, od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia oraz od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczony może natomiast wnieść wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?

Co ważne, w odwołaniu należy podać numer decyzji, zwięźle uzasadnić, dlaczego nie ma zgody na decyzję i podpisać dokument. Do odwołania można też dodać inne elementy, np. żądanie, aby sprawę zbadał biegły. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS, reguluje art. 477 (10) Kodeksu postępowania cywilnego.

Termin na złożenie odwołania przeciwko ZUS

Jak już pisaliśmy, niezadowolony płatnik/ubezpieczony może odwołać się do sądu I instancji. Ile ma na to czasu? Miesiąc od dnia, w którym doręczono mu decyzję.

Przestrzeganie tego terminu jest bardzo ważne. Odwołanie od decyzji ZUS złożone po upływie miesiąca zostanie odrzucone przez sąd.

Odwołanie przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

CZYTAJ TAKŻE:

  1. Wniosek do ZUS Z 15A. Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy?
  2. Wniosek o zwrot składki zdrowotnej 
  3. Jak przebiega kontrola ZUS L4? Kiedy można się jej spodziewać?
  4. Kiedy odszkodowanie z ZUS? Jak je uzyskać, kto może je dostać?
  5. ZUS logowanie – jak zalogować się do platformy ZUS?

Postępowanie odwoławcze od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS może uznać odwołanie za słuszne, zmienić lub uchylić decyzję. Musi to zrobić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienie odwołania.

Co jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione? ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Sąd zawiadamia ubezpieczonego i ZUS o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach i innych czynnościach, które podejmie. Po wydaniu wyroku strony mają prawo wystąpić o jego uzasadnienie. Należy to zrobić w ciągu 7 dni.

Apelacja od decyzji ZUS i skarga kasacyjna

Ubezpieczonemu przysługuje również prawo do złożenia apelacji od wyroku sądu I instancji. Należy to zrobić w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem lub 7 dni jeżeli skarżący nie wystąpił o uzasadnienie. Apelację składa się do sądu, który wydał wyrok.

Od wyroku lub postanowienia sądu II instancji przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że orzeczenia sądu apelacyjnego stają się prawomocne po upływie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem (po upływie czasu na wniesienie skargi kasacyjnej).

Uwaga! Skargę kasacyjną należy wnieść przez pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego).

Może się zdarzyć, że już po uprawomocnieniu decyzji ZUS zostaną ujawnione nowe okoliczności lub pojawią się nowe dowody. W takiej sytuacji prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją ostateczną Zakładu ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej, lub z urzędu.

Decyzje ostateczne Zakładu, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego sądu, mogą być z urzędu przez Zakład uchylone, zmienione lub unieważnione, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zasady postępowania odwoławczego od decyzji ZUS reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 83 oraz Kodeks postępowania cywilnego w art. 477 (10).

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!