Roczne rozliczenie PIT za 2023 w 2024 roku – sprawdź jak zrobić rozliczenie podatku dochodowego online

Rozliczenie podatku za 2023 rok – zebraliśmy najważniejsze informacje, o których trzeba pamiętać przed 30 kwietnia 2024 roku.

Jak rozliczyć roczny PIT za 2023 rok?

Ustawowy termin składania zeznań rocznych za rok podatkowy 2023 to 30 kwietnia 2024 roku. To termin obowiązujący dla PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Jak rozliczyć PIT? Podatnik powinien przede wszystkim wybrać właściwy druk:

 • jeśli uzyskał dochody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie należy wybrać PIT-37;
 • PIT-36L dla prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym;
 • jeśli posiada dochody z działalności gospodarczej, dochody zagraniczne lub dochody małoletnich dzieci, trzeba wybrać PIT-36;
 • PIT-28 z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Kolejny krok, to przygotowanie niezbędnych dokumentów, czyli np. PIT-11 (dla PIT-37) lub potwierdzających przychody z zagranicy (dla PIT-36). Trzeba również określić, z których ulg i odliczeń można skorzystać.

Czy wiesz, że…?

swoje dochody możesz kontrolować dzięki Małej Księgowości? Niezależnie od wybranej formy opodatkowania, zawsze będziesz na bieżąco ze swoimi finansami.

Jak odliczyć od podatku ulgi?

Aby odliczyć ulgi od podatku, podatnik powinien przeanalizować, które ulgi są dla niego dostępne. Kolejny krok to zebranie wymaganych dokumentów. Spójrzmy na przykłady.

Dla przedsiębiorców dostępne są m.in.:

 • odliczenie kosztów uzyskania przychodu, osoba prowadząca firmę może odliczać koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak zakup materiałów, opłaty za usługi, koszty eksploatacji biura;
 • odliczenie kosztów podróży, przedsiębiorca może odliczyć koszty związane z podróżami służbowymi, w tym koszty paliwa, zakwaterowania, oraz biletów transportowych;
 • składki zdrowotne, dla ryczałtowców 50%, a dla osób na podatku liniowym cała wartość zapłacona, nie więcej niż 10 200 zł;
 • ulga na marketing produktu, maksymalnie 1 mln zł;
 • ulga na złe długi, jeśli przedsiębiorca ma niespłacone faktury, które są trudne do odzyskania, może skorzystać z ulgi na złe długi, odliczając część kwoty z dochodu;
 • ulga inwestycyjna, inwestorzy mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej, która pozwala odliczyć część kosztów poniesionych na zakup środków trwałych dla firmy;
 • ulga na badania i rozwój, firmy prowadzące badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi podatkowej na poniesione koszty związane z tym obszarem działalności (100%-150% kosztów poniesionych);
 • ulga na stworzenie nowego produktu, 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, maksymalnie 10% dochodu z działalności gospodarczej;
 • ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę, 1 000, 2 000, 2 500 zł rocznie przez dwa lata;
 • odliczenie darowizn na cele charytatywne.

Odliczeń zgodnych z przysługującymi ulgami należy dokonać, załączając do właściwego dla nas formularza PIT załącznik PIT/O o ulgach i odliczeniach. Jeśli rozliczasz ulgę budowlaną, załącz załącznik PIT/D.

Należy pamiętać, że niektóre ulgi podlegają określonym limitom. Na przykład, odliczenia za internet możliwe są w wysokości poniesionych wydatków do limitu 760 zł.

Podatnik powinien zachować wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak faktury za zakup towarów lub usług, czy bilety okresowe.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Odliczenie darowizny od podatku jest korzyścią podatkową dostępną dla osób, które w danym roku podatkowym przekazały środki na:

 • cele kultu religijnego;
 • działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła;
 • cele krwiodawstwa;
 • darowizny przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (w 2023 r.);
 • działalność pożytku publicznego.

Kwota podlegająca odliczeniu nie może być wyższa niż 6% dochodu (przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania). Ten limit nie obowiązuje w przypadku darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Darowizna odliczana jest w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych) lub PIT-28 (podatnicy na ryczałcie).

Odliczoną darowiznę również należy wykazać w załączniku PIT/O.

Jak rozliczyć w PIT dochody zagraniczne?

Dochody zagraniczne w Polsce powinny rozliczyć osoby, które mają polską rezydencję podatkową – przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku i mają tam ośrodek interesów osobistych lub życiowych, czyli pracę, rodzinę lub firmę. Takie dochody zagraniczne należy wykazać w PIT-36.

Nierezydenci powinni rozliczyć w urzędzie skarbowym tylko dochody osiągnięte w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jeżeli w grę wchodzi opodatkowanie dochodów za granicą oraz w państwie rezydencji (Polsce), to stosowana jest metoda unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

ZOBACZ TAKŻE:

 1. Skala podatkowa – progi, najważniejsze zasady opodatkowania 
 2. Czy warto wybrać podatek liniowy jako formę opodatkowania dla działalności gospodarczej? 
 3. Pierwsza zaliczka na podatek dochodowy. Jak rozliczyć?
 4. PIT-11 za 2023 rok – co to jest, jak go wypełnić, jak rozliczyć?
 5. Poznaj Małą Księgowość Rzeczpospolitej

Rozliczanie PIT wspólnie z współmałżonkiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem możliwe jest jeżeli podatnik:

 • był w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, za który się rozlicza, lub zawarł taki związek w danym roku podatkowym i pozostawał w nim do 31 grudnia;
 • miał wspólnotę majątkową;
 • małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub zmarł po upływie tego roku jednak przed złożeniem zeznania.

Podatnicy, którzy chcą się rozliczać wspólnie ze współmałżonkiem, powinni złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów.

Zmiany w rozliczaniu PIT w 2024 roku

W PIT za 2023 rok należy uwzględnić zmiany dotyczące m.in.:

 • amortyzacji od budynków/lokali – nie można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odpisów od nieruchomości służących prowadzonej działalności gospodarczej;
 • najem na PIT-28 – nie ma już możliwości, aby najem rozliczany był na zasadach ogólnych i dlatego nie jest wykazywany w PIT-36;
 • limitu małego podatnika (wzrósł do 9 mln 654 tys. zł).

Składanie formularzy PIT przez Internet

Najwygodniej rozliczyć roczny PIT za 2023 rok poprzez internet, np. korzystając z usługi Twój e-PIT na stronie e-Urzędu Skarbowego lub używając dedykowanej aplikacji do rozliczeń online.

Używając serwisu podatki.gov.pl, wystarczy uzupełnić rozliczenie PIT-28 (ryczałt), PIT-36 (działalność gospodarcza na skali podatkowej) lub PIT 36L (podatek liniowy), zatwierdzić i wysłać uzupełnione zeznanie (te zeznania nie zostaną automatycznie zaakceptowane jak w przypadku PIT-37).

Do kiedy zrobić roczne rozliczenie PIT?

Podatnicy mają czas złożenie PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 do 30 kwietnia 2024 r.

Co w przypadku niedotrzymania terminu złożenia deklaracji podatkowej PIT?

Dobra wiadomość: jeśli nie złożysz deklaracji PIT-37 lub PIT- 38, Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie. (Wyjątkiem są zeznania, w których wykazane są wyłącznie przychody zwolnione np. ulga dla młodych, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót, czy też ulga dla rodzin 4+. Te będziesz musiał zaakceptować samodzielnie.)

Co w przypadku pozostałych podatników? Jeśli rozliczasz się za pomocą deklaracji PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L i z Twojego PIT-u rocznego nie wynika zaległość, popełniasz wykroczenie skarbowe i narażasz się na grzywnę zgodnie z art. 56 ust. 4 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Jeżeli z niezłożonej deklaracji podatkowej wynika zaległość podatkowa, jest to przestępstwo skarbowe opisane w art. 56. ust. 1. Osoba, która je popełnia, naraża się na karę grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo na obie te kary łącznie.

Jak przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) podatnik przekazuje, wpisując w deklaracji podatkowej numer KRS wybranej organizacji oraz wybraną kwotę (nie więcej niż 1,5% podatku wskazanego w zeznaniu).

Aby to zrobić, należy podczas rozliczania PIT kliknąć 'Dodaj’ w sekcji '1,5% podatku dla OPP’ i wpisać numer KRS organizacji.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem deklaracji podatkowej, tracą prawo do przekazania 1,5%.

Jak zapłacić niedopłatę podatku dochodowego?

Niedopłatę podatku należy uregulować, przelewając ją na indywidualny mikrorachunek podatkowy do 30 kwietnia. Numer swojego mikrorachunku można znaleźć w generatorze na stronie podatki.gov.pl lub uzyskać go w urzędzie skarbowym.

Jak odebrać nadpłacony podatek?

Zwrot podatku możliwy jest:

 • pocztą (jeżeli urząd skarbowy nie ma konta bankowego podatnika),
 • na konto bankowe (jeśli wybierzesz taką opcję w e-Urzędzie Skarbowym),
 • w kasie urzędu (po uprzednim uprzedzeniu US).

Zwrot podatku – kiedy otrzymasz zwrot PIT 2024?

Termin zwrotu nadpłaty zależy od sposobu złożenia deklaracji PIT. Najszybszy sposób to rozliczenia online (zwrot do 45 dni), a po rozliczeniu się na papierowym formularzu w ciągu 3 miesięcy. Podatnicy z kartą dużej rodziny otrzymają zwrot najpóźniej w ciągu 30 dni.

Jak sprawdzić status swojego rozliczenia?

Status swojego rozliczenia można sprawdzić logując się na swoje konto na Twój e-PIT. W zakładce 'Złożone dokumenty’ znajdziesz wszystkie złożone przez siebie deklaracje, wraz z nich statusami.

Możesz również zadzwonić do urzędu skarbowego, w którym złożyłeś deklarację PIT.

W zakładce 'Złożone dokumenty’ znajdziesz również informację o statusie zwrotu podatku.

Kontroluj swoje dochody z Małą Księgowością

W programie księgowym Mała Księgowość Rzeczpospolitej możesz wystawiać faktury i dokumenty JPK, prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, lub ewidencję przychodów i VAT. Znajdziesz w nim wszystkie funkcje niezbędne do płynnego prowadzenia księgowości firmy, niezależnie od tego, czy rozliczasz się według skali, liniowo, ryczałtem, czy też kartą podatkową. Wszystkiego o Małej Księgowości dowiesz się na mk.rp.pl.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!