Rezygnacja z VAT

Nie każdy przedsiębiorca musi płacić podatek VAT. Sprawdź, czy rezygnacja z VAT w ciągu roku jest możliwa, kogo dotyczy, co ze środkami trwałymi i korektą podatku naliczonego.

Rezygnacja z VAT – kiedy można zrezygnować z płacenia podatku VAT?

Przepisy VAT umożliwiają przedsiębiorcy rezygnację z płacenia podatku od towaru i usług. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko niektórych płatników. 

Ze zwolnienia z VAT mogą skorzystać podmioty, które dokonują sprzedaży o wartości nieprzekraczającej w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (zwolnienie podmiotowe, art. 113 ust. 1 ustawy VAT). Obowiązują też ściśle określone warunki rezygnacji i powrotu do płacenia VAT.

Rezygnacja z VAT – po jakim czasie?

Jeśli podatnik przekroczył limit obrotu (200 000 zł) lub dobrowolnie zrezygnował ze zwolnienia, może do niego wrócić najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub samodzielnie zrezygnował (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT).

Rezygnacja z VAT w trakcie roku

Osoby, które rozpoczęły działalność w ciągu roku, wspomniany limit 200 000 zł liczą proporcjonalnie do ilości miesięcy, w jakich firma działała w danym roku.

Rezygnacja z VAT w trakcie miesiąca

W trakcie miesiąca nie można zrezygnować ze zwolnienia od VAT. To możliwe dopiero od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatnik złożył deklarację VAT-R lub po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji tego zgłoszenia.

Rezygnacja z VAT po odwieszeniu działalności

Przedsiębiorca, który wznowił działalność, może korzystać z pełnej kwoty zwolnienia, czyli 200 000 zł w danym roku podatkowym. Limit nie jest obliczany proporcjonalnie.

Rezygnacja z VAT – jak wypełnić VAT-R

Od przedsiębiorcy, który chce wrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT wymagane jest wypełnienie formularza VAT-R. W deklaracji zmieniany jest status podatnika z podatnika VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego.

Jak wypełnić VAT-R? Należy podać prawidłowe dane w kolejnych polach formularza:

 • Identyfikator podatkowy (Nr 1) – NIP podatnik należy podać w polu nr 1 po lewej stronie.
 • Część A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego – należy wskazać, czy wniosek składany jest w celu rejestracji, czy aktualizacji danych oraz wpisać dane urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie.
 • Część B. Dane podatnika – miejsce na wpisanie danych identyfikacyjnych podatnika.
 • Część C. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towaru i usług – podatnik wybiera okoliczności określające obowiązek podatkowy, w przypadku aktualizacji VAT-R należy uzupełnić informacje dotyczące zmiany urzędu skarbowego.
 • Część C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy – podatnik zaznacza właściwe pozycje związane z obowiązkiem podatkowym.
 • Część C.2. Informacje dotyczące składania deklaracji – należy wybrać odpowiednie pozycje związane z rodzajem składanej deklaracji.
 • Część C.3. Informacje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – miejsce na dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych (jeśli dotyczy).
 • Część D. Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT – jeżeli podatnik potrzebuje takiego potwierdzenia.
 • Część E – podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Zgłoszenie można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub skorzystać z formy elektronicznej. Deklarację VAT-R najłatwiej wypełnić korzystając z interaktywnych kreatorów dostarczanych w ramach aplikacji księgowych lub za pośrednictwem serwisu podatki.gov.

VAT-R online złożysz tutaj.

Zmianę statusu podatnika z czynnego na zwolnionego należy zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpił wybór zwolnienia.

Uwaga! Rezygnacja ze zwolnienia z VAT możliwa jest najwcześniej od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatnik złożył deklarację VAT-R lub po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji tego zgłoszenia.

Rezygnacja z VAT a korekta podatku naliczonego

Podatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, muszą pamiętać, że nie przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co to oznacza? Konieczność korekty odliczonego podatku za towary/usługi zakupione w czasie, w którym podmiot był czynnym podatnikiem i odliczył VAT.

Rezygnacja z VAT a środki trwałe

Korekty VAT związane z majątkiem – np. środkami trwałymi o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł – należy dokonać w określonych terminach, np. w ciągu 5 lat od rezygnacji z rozliczania VAT. Szczegóły zależą od tego, czy korekta dotyczy środka trwałego, wyposażenia czy towaru handlowego:

 • środek trwały o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł – korekta odliczonego VAT powinna być dokonana w ciągu 5 lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, należy ją wykazać w deklaracjach VAT składanych na początku kolejnych lat (miesięczne – styczeń; kwartalne – za I kwartał), począwszy od roku, który nastąpił po roku, w którym podatnik zrezygnował z rozliczenia VAT, korekta dotyczy towarów zaliczonych do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także praw wieczystego użytkowania gruntów.
 • środek trwały o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł – korekta będzie dokonywana w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana prawa do obniżenia podatku, korekta dotyczy wyposażenia i środków trwałych, które zostały zakupione podczas okresu, gdy podatnik był czynnym podatnikiem VAT. Uwaga! Korekty nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym towary lub usługi wydano do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.
 • towary handlowe – korekta dokonywana jest w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, korekta dotyczy towarów handlowych lub surowców i materiałów objętych rezygnacją z VAT.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Przeczytaj więcej w kategorii VAT.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!