Ile wynosi składka zdrowotna 2023? Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 roku

W roku 2023 wprowadzono nowe zasady ustalania składki zdrowotnej w Polsce jako część Polskiego Ładu. W tym artykule omówimy, jakie kwoty składki zdrowotnej będą obowiązywać w 2023 roku i jak można je obliczyć, uwzględniając różne formy opodatkowania, takie jak skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ile wynosi składka zdrowotna 2023?

Wysokość składki zdrowotnej ZUS zależy od wybranej formy opodatkowania, a także poziomu dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej czy średniego poziomu wynagrodzeń.

Sposób ustalania składki zdrowotnej w dużej mierze zależy od sposobu opodatkowania działalności gospodarczej. Wysokość podstawy składki zdrowotnej w przypadku:

  • skali podatkowej i podatku liniowego – stanowi dochód przedsiębiorcy;
  • ryczałtu ewidencjonowanego – to osiągany przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 na skali podatkowej

Wysokość opłaty za ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku jest uzależniona od sposobu opodatkowania i poziomu dochodu. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, w tzn. w ramach skali podatkowej (12 proc. podatku dochodowego dla dochodów rocznych w wysokości do 120 000 zł oraz 32 proc. ponad tą nadwyżkę), muszą płacić opłatę w wysokości 9% od dochodu uzyskiwanego z prowadzenia działalności.

Składka na podatku liniowym

Reforma podatkowa w Polskim Ładzie wprowadziła minimalną składkę zdrowotną dla podatników, którzy płacą podatek liniowy. Jej wysokość wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2023 r. jest to 314,10 zł. Jeśli 4,9% dochodu przekracza tę kwotę, składka wzrasta proporcjonalnie, jednak w przypadku podatku liniowego można odliczyć do 10 200 zł rocznie.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na podatek liniowy (4,9%) jako formę opodatkowania, muszą uiścić równocześnie składkę zdrowotną w takiej samej wysokości. Wysokość tej składki jest obliczana na podstawie dochodu osiąganego z prowadzonej działalności. Istnieje możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania lub zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu, z ograniczeniem do 10 200 zł rocznie.

Składka na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli chodzi o opodatkowanie przychodu ewidencjonowanych w ramach podatku zryczałtowanego, wysokość składki zdrowotnej zależy od średniego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku.

Można ją obliczyć na podstawie minimalnego wynagrodzenia (30%) lub przewidywanego średniego wynagrodzenia (60%). Miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od wysokości osiąganych przychodów. Składka zdrowotna dla osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 60%, 100% lub 180% średniego miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2022 roku.

Ważna jest nie tylko wysokość składki zdrowotnej, jaką należy opłacać w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale także sposób, w jaki można to robić. Składkę zdrowotną w trakcie roku przedsiębiorcy mogą bowiem opłacać na dwa sposoby, to znaczy:

  • jako jedną stałą kwotę przez cały rok, bazując na przychodach z poprzedniego roku. Ta opcja jest dostępna tylko dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez całe 12 miesięcy w roku poprzednim.
  • progresywnie, czyli opłacając składkę na bieżąco, zależnie od progów przychodowych. Jeśli osiągniesz przychód do 60 000 zł, płacisz składkę z pierwszego progu. Gdy przekroczysz ten limit, stosujesz stawkę z drugiego progu, i tak dalej. Po zakończeniu roku należy sprawdzić sumę zapłaconych składek miesięcznych i porównać ją z ostateczną wartością osiągniętego przychodu. Na tej podstawie oblicza się roczną składkę zdrowotną. Nadpłaty lub niedopłaty zostaną wyrównane w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej.

Zestawienie wysokości miesięcznej składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

składka zdrowotna 2023 - składka zdrowotna na ryczałcie

Począwszy od roku 2022, przedsiębiorcy, którzy swoją działalność gospodarczą rozliczają na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zyskały prawo do odliczenia 50% opłaconych składek zdrowotnych od swojego przychodu.

Składka zdrowotna w 2023 roku. A co z terminami?

Jakie rozwiązania przyjęto, jeśli chodzi o terminy odprowadzania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Uległy one zmianom wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Należy również zauważyć, że terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne zostały zmienione. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe nadal będą miały termin do 5. dnia następnego miesiąca.

Dla innych płatników składek, tzn. głównie przedsiębiorstw, nowe terminy zależą jednak od tego, czy dany podmiot posiada osobowość prawną. I tak:

  • spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje będą miały termin do 15. dnia następnego miesiąca na opłacenie i rozliczenie składki zdrowotnej ZUS za dany miesiąc;
  • pozostali płatnicy, tzn. spółki osobowe (spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) powinni stosować się do terminu 20. dnia następnego miesiąca.

Ile wynosi składka zdrowotna 2023? Podsumowanie

Przepisy składkowe czy podatkowe często mają to do siebie, że są skomplikowane. Nie inaczej jest w przypadku regulacji z zakresu składki zdrowotnej. Ważne są m.in. takie kwestie jak:

  • wybrany sposób opodatkowania,
  • poziom dochodu,
  • terminy płatności.

Niezależnie od branży działalności przedsiębiorcy powinni być świadomi tych czynników oraz przestrzegać odpowiednich procedur, aby móc w ten sposób uniknąć potencjalnych nieporozumień oraz kar podatkowych. Możemy w takiej sytuacji zalecić regularne śledzenie zmian w przepisach podatkowych oraz lekturę wpisów blogowych dotyczących tej branży.

CZYTAJ TEŻ: Chorobowe przedsiębiorcy – komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Stawka CIT (9%) dla małych podatników od stycznia 2024

Kto może zapłacić preferencyjny podatek CIT 9%? Jakie warunki należy spełnić w 2024 roku? Kto straci prawo do tej preferencji i będzie musiał zapłacić...

Stawki CIT

Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych, kto może z nich korzystać i jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze optymalnej opcji? Jesteś...

Informacja CIT-ST – co to jest i kto musi ją złożyć? Instrukcja wypełniania

Złożenie CIT-ST jest obowiązkowe dla podatników posiadających zakłady (oddziały) w innych gminach niż siedziba firmy. Oto przewodnik z najważniejszymi informacji dla podmiotów, które muszą...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!