Spółka cywilna – wady i zalety

Spółka cywilna to najpopularniejsza forma współpracy, prowadzenia biznesu przez co najmniej dwóch przedsiębiorców. Poznaj najważniejsze informacje na temat spółki cywilnej oraz jej zalety i wady.

Formalnie spółka cywilna nie jest w rzeczywistości spółką. Jest to zwykła umowa między przedsiębiorcami (przynajmniej dwoma), którzy mają wspólny cel gospodarczy. Spółkę cywilną mogą zawiązać osoby fizyczne, osoby prawne, jak i osoby fizyczne wspólnie z osobami prawnymi.

Zalety spółki cywilnej:

  • prosta księgowość,
  • bardzo niski koszt założenia, brak konieczności wnoszenia kapitału założycielskiego,
  • brak osobowości prawnej, wszystkie prawa i obowiązki należą do wspólników.

Spółka cywilna – wady

Największą wadą spółki cywilnej jest brak osobowości prawnej. Spółka cywilna nie może realizować w swoim imieniu żadnych czynności prawnych. Oznacza to, że nie może przykładowo nabywać mienia. Mogą robić to wspólnicy. W takich sytuacjach to oni są podmiotami stosunku prawnego.

CZYTAJ TAKŻE: Zakup samochodu na firmę. Jak to rozliczyć?

Kolejnym zagrożeniem jest bardzo szeroka odpowiedzialność wspólników. W ramach działalności w spółce cywilnej wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Co z tego wynika? Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem. Może zdarzyć się taka sytuacja, że wspólnik narobi długów, które potem ty będziesz musiał spłacić. Co więcej, komornik może zająć rachunek bankowy spółki, uniemożliwiając wspólnikom wypłacanie środków pieniężnych, a tym samym prowadzenia działalności.

CZYTAJ TAKŻE: Egzekucja komornicza – co może zająć komornik?

Wspólnicy mają takie samo prawo do majątku wygenerowanego przez spółkę. Nie mają udziału ułamkowego. Nie da się też rozporządzać swoimi udziałami w majątku albo w poszczególnych składnikach. Znaczy to, że nie mogą więc sprzedać ich innej osobie.

Bez względu na wysokość wkładu, udział w zyskach i stratach będzie równy dla wszystkich wspólników. Można sobie jednak ustalić inny sposób uczestniczenia w zyskach i stratach. Prawo nie przewiduje też szczególnych regulacji w sytuacji, gdy dojdzie do konfliktu między wspólnikami.

Spółka cywilna – umowa

Umowa spółki cywilnej jest bardzo prosta w swojej formie. Do jej ważności wystarczy zwykła forma pisemna. Jeśli jednak do spółki jako wkład wnoszona jest nieruchomość, to trzeba taką umowę zawrzeć u notariusza.

Najważniejszym elementem umowy spółki cywilnej jest wskazanie konkretnego celu, który ma być osiągnięty przez wspólników. Gdy zostanie osiągnięty, to spółka wygasa.

W umowie spółki cywilnej wpisuje się datę i miejsce zawarcia umowy, nazwę i siedzibę spółki, informację o wspólnikach, okres, na jaki zawierana jest spółka, cel gospodarczy, w jakim spółka ta jest zawierana. Nie można też zapomnieć o kodach PKD, postanowieniach, które wskazują, kiedy może nastąpić zmiana umowy, ustalenia dotyczące tego, w jaki sposób spółka będzie reprezentowana.

Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej nazwiska (firmy) jej wspólników, z dodatkowym określeniem „spółka cywilna”. Nazwa spółki cywilnej może mieć inną nazwę niż przedsiębiorstwo prowadzone w ramach tej spółki.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Mówiąc inaczej, nie jest samodzielnym bytem. Nie ma więc własnego majątku. Choć spółka ma swój własny NIP i REGON, to za wszystko odpowiadają wspólnicy, którzy prowadzą swoje własne przedsięwzięcia w ramach spółki cywilnej. Spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego. Rozliczają go wspólnicy. Inaczej jest z podatkiem VAT. Podatek VAT rozliczany jest w ramach spółki, a nie przez wspólników.

CZYTAJ TAKŻE: Być VAT-owcem, czy nie? – komu opłaca się zwolnienie VAT?

Księgowość spółki cywilnej

Księgowość w spółce cywilnej może być rozliczana na podstawie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu albo tzw. pełnej księgowości. Ten ostatni wariant będzie obowiązkowy, jeśli przychody spółki cywilnej przekroczą 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki w roku rozliczeniowym.

Wspólnicy rozliczają swój podatek na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego lub w formie ryczałtu.

Jak zarejestrować spółkę cywilną?

Każdy ze wspólników spółki cywilnej składa samodzielnie wniosek rejestracyjny do CEIDG. Potem podpisują oni umowę spółki. Dopiero po tym etapie koniecznie trzeba zgłosić zawiązanie spółki do GUS. Po to, by uzyskać numer REGON. Potem składamy zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego, żeby uzyskać NIP.

CZYTAJ TAKŻE: Podatek według skali, czy podatek liniowy. Co się bardziej opłaca?

Spółka cywilna to dobre rozwiązanie dla branż, które nie wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem biznesowym.

Kto może zarejestrować spółkę cywilną?

Spółka cywilna może być założona przez minimum dwie osoby. Muszą one wnieść do spółki swoje wkłady. Mówiąc wprost, spółka cywilna jest prostym sposobem na to, by przynajmniej dwie osoby zarabiały we wspólnym celu biznesowym.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Dodatek do emerytury – kto może na niego liczyć?

Dodatek do emerytury pozwala zwiększyć kwotę podstawowego świadczenia emerytalnego. Aby go uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek lub osiągnąć określony przepisami wiek. Dodatek do emerytury może...

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 – utrata ważności i nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do prawidłowości zastosowania regulacji podatkowych. Uzyskanie informacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Kim jest pracownik młodociany? Kiedy można go zatrudnić? Zmiany w prawie dotyczącym zatrudnienia młodocianych

Pracownik młodociany podejmuje zlecenia zarobkowe przede wszystkim po to, aby zdobyć określone kwalifikacje zawodowe. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego jest możliwe, jeśli osoba...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!