Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy? Z czym się wiąże?

Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 250 osób, ma status dużego przedsiębiorstwa i dodatkowe obowiązki. Jednak to niejedyne kryterium. Sprawdzamy, co właściciele firm powinni wiedzieć o statusie dużego przedsiębiorcy, aby nie zapłacić grzywny lub korzystać ze swoich praw.

Definicja dużego przedsiębiorcy

Dużym przedsiębiorcą jest podmiot, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • zatrudnia 250 lub więcej pracowników (kryterium zatrudnienia);
 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale: 

– suma bilansowa przekracza równowartość w złotych polskich 43 milionów euro;

– łączny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów euro (kryterium finansowe;

– którego 25% lub więcej kapitału, lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników, lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden, lub kilka podmiotów publicznych (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

Ustawa Prawo przedsiębiorców nie mówi wprost, jakie kryteria spełnia duży przedsiębiorca, jednak definiuje status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy. Tym samym firmy, które nie spełniają tych warunków, uznawane są za dużych przedsiębiorców. Należy również wziąć pod uwagę pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorie przedsiębiorstwa zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Artykuł 2).

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Co oznacza status dużego przedsiębiorcy? Z czym się wiąże?

Duży przedsiębiorca ma dodatkowe obowiązki wobec kontrahentów i szansę na pomoc jeżeli potrzebna jest restrukturyzacja lub ratowanie firmy: 

 • musi składać oświadczenia o swoim statusie podczas zawierania transakcji handlowych, aby chronić interesy mniejszych podmiotów (art. 4c  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
 • duży przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku poinformowania o swoim statusie, naraża się na karę grzywny (art. 13za.) – „kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4c, nie składa oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, albo składa oświadczenie niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny”;
 • jeżeli wierzycielem dużego przedsiębiorcy jest MŚP, to termin zapłaty określony w umowie nie może być dłuższy, niż 60 dni (od momentu doręczenia dłużnikowi faktury/ rachunku, potwierdzających dostawę towaru/wykonanie usługi);
 • duży przedsiębiorca ma obowiązek składać sprawozdanie o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych (do 30 kwietnia);
 • duży przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc publiczną na restrukturyzację lub ratowanie w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?

Aby ustalić status dużego przedsiębiorcy, należy sprawdzić, czy spełnione są określone kryteria: zatrudnia 250 lub więcej pracowników, lub jego roczny obrót netto przekracza równowartość w złotych polskich 50 milionów euro, lub suma bilansowa przekracza 43 miliony euro. Przedsiębiorstwo może być uznane za duże również jeżeli 25% lub więcej kapitału, lub praw do głosowania jest kontrolowane bezpośrednio, lub pośrednio przez podmioty publiczne.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy?

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy wymagane jest w momencie zawierania transakcji handlowej. To jednorazowe zobowiązanie, które ma na celu informowanie kontrahentów o statusie przedsiębiorstwa, co może mieć wpływ na warunki płatności i inne aspekty transakcji. Spójrzmy na szczegóły. 

Przedsiębiorca składa drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu, uzyskaniu lub utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status (art. 4c. Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Oświadczenie o:  

1) posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy składa się najpóźniej w momencie zawarcia pierwszej transakcji handlowej między stronami;

2) uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy składa się najpóźniej w momencie zawarcia pierwszej transakcji handlowej między stronami po uzyskaniu tego statusu;

3) utracie statusu dużego przedsiębiorcy składa się najpóźniej w momencie zawarcia pierwszej transakcji handlowej między stronami po utracie tego statusu  

– jednokrotnie, w formie, w jakiej jest zawierana ta transakcja handlowa.

ZOBACZ TAKŻE:

 1. Kim jest przedsiębiorca w 2024 roku? Poznaj małych, średnich i dużych przedsiębiorców
 2. Kto to jest mały przedsiębiorca? Dlaczego warto to ustalić? Definicja małego, mikro i średniego przedsiębiorcy wg. prawa przedsiębiorców
 3. Ulga na złe długi – warunki skorzystania z ulgi na podatek od niezapłaconych faktur dla PIT, CIT i VAT
 4. Pomysł na biznes w domu. Jak dorabiać bez wychodzenia?

Status dużego przedsiębiorcy – jak sprawdzić?

Status dużego przedsiębiorcy można sprawdzić: 

 1. W momencie zawierania transakcji handlowej – druga strona będąca dużym przedsiębiorcą ma obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu tego statusu.
 2. W każdej umowie powinna znaleźć się klauzula informująca o statusie dużego przedsiębiorcy.
 3. Przeprowadzając samodzielne rozeznanie – biorąc pod uwagę wskaźniki, takie jak liczba zatrudnionych pracowników oraz roczny obrót lub sumę aktywów wynikającą z bilansu. 

Część firm informuje o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorstwa w każdym oficjalnym piśmie lub w korespondencji elektronicznej (np. w stopce).

Status dużego przedsiębiorcy a podmioty powiązane

Ustalając status dużego przedsiębiorstwa, bierze się pod uwagę również dane firm powiązanych i partnerskich (artykuł 6 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). Oznacza to uzupełnienie danych przedsiębiorstwa – w tym dotyczących liczby personelu – o dane dotyczące każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danej firmy. 

Przypomnijmy, że przedsiębiorstwa powiązane to podmioty, między którymi istnieją relacje kapitałowe lub osobowe, m.in. większość praw głosu, prawo do wyznaczania większości członków organów zarządzających czy możliwość wywierania dominującego wpływu.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!