Czym zajmuje się Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)? Jakie są korzyści z członkostwa?

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) to największa i najbardziej znana krajowa organizacja skupiająca specjalistów w zakresie rachunkowości oraz początkujących adeptów tej profesji. Co warto wiedzieć o SKwP?

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) – podstawowe informacje

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) to najstarsza i największą tego typu organizacja w Polsce. Skupia ona przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Historia działalności SKwP sięga jeszcze początku ubiegłego stulecia, a konkretnie – 1907 roku. Już wtedy celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce było ustawiczne dążenie do tego, by członkowie SKwP wyróżniali się w swojej branży możliwie jak najwyższymi kompetencjami, a oprócz tego postępowali w sposób zgodny z etycznymi standardami (więcej informacji temat celów, jakie ma realizować ten podmiot, znajdziesz w dalszej części tekstu). Rozporządzeniem Ministra Finansów w 1975 roku zostało uznane za organizację najwyższej użyteczności.

Warto wiedzieć — Status SKwP

Działalność Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest regulowana przez statut. Zgodnie z jego zapisami SKwP to:

 • dobrowolne,
 • samorządne,
 • trwałe,

zrzeszenie, które ma osobowość prawną. Nie prowadzi ono działalności stricte zarobkowej (co jednak nie oznacza, że nie może ono np. pobierać opłat z tytułu uczestnictwa w organizowanych zajęciach).

Zasięg działalności tego podmiotu obejmuje cały kraj. Działalność prowadzona przez SKwP opiera się na pracy społecznej członków należących do tej organizacji, aczkolwiek może też zatrudniać pracowników, jeśli jest to konieczna z punktu widzenia prowadzenia spraw.

Celem działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest wypuszczenie na rynek specjalistów w swojej dziedzinie, którzy mogą wnieść do firm lepsze, bardziej dostosowane do nowoczesnego biznesu standardy w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Dlatego właśnie stara się promować najnowsze światowe oraz europejskie rozwiązania w tych obszarach.

W ramach swojej codziennej działalności Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność oświatową. Przez to rozumie się różnego rodzaju inicjatywy:

 • edukacyjne,
 • szkoleniowe,
 • wydawnicze.

Poprzez takie działania Stowarzyszenie Księgowych w Polsce umożliwia podnoszenie kwalifikacji w celu profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku księgowego oraz gałęzi pokrewnych (może być to na przykład profesja dyrektora finansowego). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest również organem, który staje w obronie interesów swoich członków.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Cele działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Jakie cele do osiągnięcia ma Stowarzyszenie Księgowych w Polsce? Odpowiedź na pytanie można znaleźć w statucie tego podmiotu.

 • prowadzenie działalności edukacyjnej/oświatowej – SKwP prowadzi aktywność edukacyjną skierowaną zarówno do początkujących księgowych, jak i specjalistów. Kształcenie obejmuje wszystko od przekazywania wiedzy na temat podstaw rachunkowości (sposób księgowania pojedynczych dokumentów), po bardziej zaawansowane zagadnienia (przygotowywanie sprawozdań finansowych) oraz edukowania na temat najnowszych zmian prawnych;
 • krzewienie poczucia etyki zawodowej osób zajmujących się księgowością – SKwP promuje profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków zawodowych. Rozumie się przez to zgodność nie tylko z przepisami prawnymi, ale także etyką;
 • ochrona interesów przedstawicieli branży – SKwP reprezentuje księgowych np. w kontekście proponowanych zmian prawnych w zakresie przepisów o rachunkowości,
 • promowanie nowoczesnych metod działania – rozumie się przez to zarówno rachunkowość finansową (ewidencja operacji gospodarczych), jak i zarządczą. Działalność promocyjna odbywa się na przykład poprzez organizację i przeprowadzanie równych eventów. Są to np. zebrania branżowe, publikowanie artykułów, panele dyskusyjne, konferencje itp. Oprócz tego możliwa jest również współpraca z uczelniami wyższymi, kołami naukowymi oraz PIBR, czyli Polską Izbą Biegłych Rewidentów;
 • współpraca z instytucjami państwowymi oraz organami administracji samorządowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kooperuje z instytucjami państwowymi oraz samorządowymi w celu usprawnienia procesów księgowych.

Struktura organizacji SKwP

Stowarzyszenie Księgowych składa się przede wszystkim z jego członków. Mogą nimi być obywatele polscy, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub zawód pokrewny związany z rachunkowością, lub tacy, którzy ten zawód wykonywali w przeszłości. Dzielą się oni na członków:

 1. zwyczajnych,
 2. zwyczajnych – dyplomowanych księgowych,
 3. honorowych,
 4. wspierających.

Ponadto, Stowarzyszenie ma swoje władze, na które składają się organy naczelne, czyli:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów, będący naczelną władzą stowarzyszenia;
 2. Zarząd Główny, składający się z jedenastu członków wybranych
  przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych;
 3. Główna Komisja Rewizyjna, wybierana przez Krajowy Zjazd Delegatów;
 4. Główny Sąd Koleżeński,

oraz organy okręgowe, czyli:

 1. walne zebranie członków lub okręgowy zjazd delegatów,
 2. zarząd oddziału okręgowego,
 3. okręgowa komisja rewizyjna,
 4. okręgowy sąd koleżeński.

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce

Przynależność do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przynosi liczne korzyści. Należą do nich:

 • rabaty na produkty wydawnictwa Rachunkowość;
 • rabaty na szkolenia i kursy oraz pierwszeństwo na liście uczestników;
 • udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych;
 • uczestnictwo w innych, bezpłatnych projektach Stowarzyszenia, takich jak seminaria, konferencje, zebrania, webinary, podcasty, prelekcje, odczyty i spotkania;
 • dostęp do panelu członka i newslettera z aktualnościami z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych;
 • bezpośredni kontakt i wymiana doświadczeń z ekspertami z obszaru rachunkowości, kadr i podatków;
 • korzystanie z praw członkowskich np. możliwość kandydowania w wyborach do władz;
 • dostęp do bibliotek i czytelni;
 • reprezentowanie środowiska polskich księgowych;
 • wsparcie dla członków Stowarzyszenia w trudnych i kryzysowych sytuacjach;
 • integracja z osobami w każdym wieku;
 • bezpłatne konsultacje ekspertów.

Ponadto poszczególne oddziały miejscowe SKwP oferują dodatkowe korzyści w zależności od swoich możliwości.

Co daje certyfikat ze Stowarzyszenia księgowych?

Wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych certyfikat gwarantuje, że osoba, która go uzyskała, posiada wymaganą do pracy w zawodzie wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie. To jasny sygnał dla pracodawców, że takiemu księgowemu można powierzyć prowadzenie ksiąg. Więcej o tym, jak przebiega certyfikacja, można przeczytać na stronie SKwP.

SKwP, czyli „rzecznik” księgowych na polskim rynku… i nie tylko

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce odgrywa kluczową rolę jako reprezentant interesów zawodowych przedstawicieli polskiej branży księgowej. Jest to możliwe dzięki:

 • długoletniej obecności na polskim rynku,
 • doświadczeniu,
 • renomie,
 • ugruntowanej pozycji na polskim rynku.

Działalność SKwP to coś więcej niż jedynie doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Ponieważ celem rachunkowości jest przedstawienie rzetelnych informacji na temat sytuacji finansowej firm, ma to znaczenie z punktu widzenia inwestorów, kontrahentów itp. To właśnie dzięki działalności profesjonalnych księgowych mogą oni zdobyć niezbędne informacje.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Więcej takich artykułów znajdziesz w kategorii Księgowość.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!