Kto ma obowiązek złożenia informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski IFT-2R?

Deklaracja IFT-2R to formularz, który służy do informowania urzędu skarbowego o należnościach wypłaconych zagranicznym kontrahentom. Obowiązek jej złożenia dotyczy wielu przedsiębiorców, dlatego warto poznać zasady i terminy wypełnienia deklaracji, a także gdzie i komu ją wysłać. Oto najważniejsze informacje o IFT-2R w pigułce. 

Deklaracja IFT-2R jest informacją o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Kto składa deklarację IFT-2R?

Deklarację IFT-2R składają przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i spółki prawa handlowego, którzy w trakcie roku kalendarzowego wypłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych, a więc dokonali tzw. importu usług.

Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym do 31 marca za rok poprzedni, odrębnie dla każdego zagranicznego odbiorcy i przekazać ją również kontrahentowi, którego dotyczy.

Czym różni się IFT-2 od IFT-2R? Informacje o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

FT-2 i IFT-2R to dwa różne druki informacyjne, które dotyczą wypłat wynagrodzeń dla zagranicznych kontrahentów z tytułu świadczeń i usług niematerialnych. 

IFT-2 jest informacją składaną na wniosek kontrahenta w trakcie roku podatkowego, natomiast IFT-2R jest informacją składaną po zakończonym roku podatkowym przez przedsiębiorcę, który dokonał wypłat.

Różnica dotyczy też terminu składania obu druków. IFT-2 należy przekazać kontrahentowi i urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, natomiast czas na złożenie IFT-2R mija 31 marca za rok poprzedni.

IFT-2 i IFT-2R mają podobne informacje, takie jak dane płatnika i odbiorcy, rodzaj i wysokość przychodu, stawkę i kwotę podatku u źródła. Jednak IFT-2R zawiera dodatkowo dane o certyfikacie rezydencji kontrahenta i umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Warto też pamiętać, że brak złożenia IFT-2 nie skutkuje sankcjami, a przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku przekazania IFT-2R może być ukarany grzywną.

Kiedy IFT-1R, a kiedy IFT-2R?

IFT-1R dotyczy przychodów uzyskanych z zagranicy, a IFT-2R dotyczy wydatków poniesionych na współpracy z zagraniczną firmą: 

 • IFT-1R jest informacją składaną przez polskiego przedsiębiorcę, który otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych od zagranicznego kontrahenta. Informację musi trafić do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni;
 • IFT-2R składa polski przedsiębiorca, który wypłacił wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych zagranicznemu kontrahentowi. Informację należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w terminie do 31 marca za rok poprzedni.

IFT-2R – jak wypełnić?

Wypełnienie IFT-2R wymaga wykonania kolejnych kroków:

 1. W części A podajemy miejsce i cel składania informacji, czyli podatnik wskazuje urząd skarbowy, rok podatkowy, numer identyfikacyjny i rodzaj informacji (IFT-2R).
 2. W części B podawane są dane płatnika, czyli wypłacającego należności zagranicznemu kontrahentowi (nazwa, adres, NIP, REGON, PESEL, numer rachunku bankowego i numer telefonu).
 3. Część C przeznaczona jest na dane podatnika (zagranicznego kontrahenta), czyli odbiorcy należności (nazwa, adres, NIP, numer identyfikacyjny w kraju rezydencji, kraj rezydencji, rodzaj podmiotu i rodzaj działalności).
 4. W części D należy wykazać wartość przychodu (dochodu) i podatku u źródła, czyli podać kwotę należności, stawkę podatku, kwotę podatku, podstawę prawną, datę wypłaty, numer faktury, numer certyfikatu rezydencji i numer umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 5. Część E przeznaczona jest na podanie sumy kontrolnej, czyli podsumowanie wartości z części D dla wszystkich podatników, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji płatnika i datę wypełnienia formularza.

IFT-2R – jakie usługi?

Usługi, które podlegają deklaracji IFT-2R, to usługi niematerialne, które nie są związane z dostawą towarów, nieruchomości, środków transportu czy też z udziałem w spółkach.

To czy usługa podlega wykazaniu w deklaracji IFT-2R wynika z kryteriów zapisanych w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w załączniku nr 1 do tej ustawy. 

Przykładem są usługi reklamowe, usługi licencyjne (w tym sprzedaż praw autorskich i wzorów przemysłowych), usługi badawcze (także analityczne), usługi doradcze (audytowe, szkoleniowe, konsultingowe), usługi prawne, usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi artystyczne, turystyczne, usługi medyczne czy edukacyjne.

Warto pamiętać, że nie wszystkie usługi niematerialne podlegają deklaracji IFT-2R. Do takich wyjątków należą usługi transportowe, ubezpieczeniowe i finansowe.

IFT-2R a certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem, który potwierdza, że zagraniczny kontrahent jest podatnikiem w swoim kraju rezydencji i podlega tam opodatkowaniu. Certyfikat rezydencji podatkowej może być podstawą do zastosowania zwolnienia lub obniżenia stawki podatku u źródła, jeśli Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Należy pamiętać, że posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej nie zwalnia z obowiązku złożenia informacji IFT-2R. 

Czy IFT-2R trzeba wysłać do kontrahenta?

Tak, informację roczną należy wysłać do kontrahenta. Mówi o tym art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy nie regulują, w jaki sposób druk należy przekazać kontrahentowi – forma jest dowolna. IFT-2R można wysłać np. pocztą lub e-mailem.

Jak wysłać IFT-2R elektronicznie?

Aby wysłać IFT-2R elektronicznie, należy:

 • pobrać odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje na stronie www.podatki.gov.pl;
 • wypełnić formularz (podając dane płatnika, podatnika, wartość przychodu/dochodu i podatku u źródła, a także inne informacje wymagane przez ustawę);
 • podpisać formularz podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi;
 • wysłać formularz do Lubelskiego Urzędu Skarbowego za pomocą wtyczki do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF, dostępnych na e-Deklaracje. Należy też pamiętać o pobraniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

IFT-2R – do jakiego urzędu skarbowego?

Informację IFT-2R należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego. Miejsce zamieszkania płatnika lub siedziby kontrahenta nie ma znaczenia. Trzeba pamiętać, że informację IFT-2R można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje.

IFT-2R – termin złożenia

Termin złożenia deklaracji mija 31 marca następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy.

Więcej o rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych przeczytasz w kategorii Rozliczanie podatku.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!