Zysk – czym jest i jak go policzyć?

W najprostszej definicji zysk to nadwyżka wpływów nad wydatkami, korzyść lub pożytek. Jednak jego definicja ulega znacznej zmianie wraz ze statusem, jaki osiągamy, będąc przedsiębiorcą. Dochodzi wówczas do niej wiele szczegółów, o których należy pamiętać przy prowadzeniu biznesu. 

Co to znaczy zysk i jak go obliczyć?

Zysk to dodatni wynik finansowy działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Oznacza on, że nasze przychody są wyższe niż koszty prowadzenia działalności

Inaczej, jest to tzw. nadwyżka wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami; wynagrodzenie dla firm poprzez zaangażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców. Zysk jest podstawą do inwestowania i rozwoju firmy, w celu większej ekspansji rynkowej. 

Żeby wyliczyć zysk, należy odjąć od przychodów wszystkie koszty, jakie ponosi firma w ciągu danego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku). Kosztami mogą być m.in. koszty materiałów, amortyzacja maszyn, koszty pracy czy transportu, a także podatki. W wyniku tego wyliczenia otrzymujemy wartość zysku netto, czyli tego, co mamy już w kieszeni.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak obliczyć zysk netto i brutto?

Zysk netto i brutto jest często ze sobą mylony. Są to różne wskaźniki, które określają opłacalność prowadzonej działalności. Zysk netto to zysk, który firma osiąga po odliczeniu wszystkich kosztów, podatków i innych opłat, które musi ponieść, aby wygenerować przychody. 

Natomiast zysk brutto to przychody minus koszty bezpośrednie, czyli takie, których poniesienie można przypisać do określonego nośnika kosztów, np. produktu, grupy produktów, wyświadczonej usługi, wyodrębnionej fazy działalności lub jej rodzaju na podstawie dokumentu źródłowego. Zysk brutto jest wyrażony w procentach, a nie w wartościach nominalnych. 

Oba powyższe wskaźniki mają swoje mocne i słabe strony. Zysk netto jest lepszym wskaźnikiem rentowności firmy, ponieważ uwzględnia cały zakres kosztów, które firma musi ponieść, osiągając przychody. Zysk brutto jest dobrym wskaźnikiem, jeśli chce się zrozumieć, ile zarobiono za produkt lub usługę i jak duże są bezpośrednie koszty.

Czym jest zysk księgowy?

Zysk księgowy wyliczamy na podstawie różnicy między przychodami ze sprzedaży dóbr i usług a poniesionymi przez przedsiębiorstwo kosztami księgowymi. Koszty księgowe obejmują wydatki, jakie zostały poniesione przez firmę, które zostały faktycznie udokumentowane, czyli znalazły swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych prowadzonego przedsiębiorstwa.

Co to zysk ze sprzedaży?

Zysk ze sprzedaży inaczej można nazwać „marżą”. Jest to przychód ze sprzedaży, od którego różnicuje się koszty wytworzenia sprzedawanego produktu, koszty materiałów i towarów potrzebnych do jego wytworzenia oraz koszty transportu, a także podatki poniesione w celu zbycia sprzedawanego produktu lub usługi. To ostateczna kwota, którą zarobimy „na czysto” po odliczeniu wszystkich kosztów wraz z poniesionymi podatkami.

Czy zysk to dochód?

Dochód jest to czysty zysk po uwzględnieniu wszystkich ponoszonych kosztów. Ważne jest to, że dochód jest związany z przychodem. Jeśli przychód nie wystąpił, nie ma też dochodu. Dochodu nie ma, jeśli przychody są niższe od kosztów.

Czy przychód to zysk?

Tak samo, jak zysk netto i brutto, tak też przychód i zysk są często ze sobą mylone. Przychody to łączna kwota wpływów, jakie firma osiągnęła w danym okresie. Mogą być generowane z różnych źródeł, takich jak sprzedaż produktów, usług i sprzedaż aktywów itp. 

Zysk to całkowita kwota pieniędzy, którą firma zarobiła po odjęciu wszystkich kosztów i opłat. W przeciwieństwie do przychodów zysk jest liczony tylko po odjęciu wszystkich kosztów i opłat, co oznacza, że wszystkie wpływy nie są uwzględniane w zysku. Zysk można liczyć jako zysk netto lub zysk brutto.

Kluczową różnicą pomiędzy przychodami a zyskiem jest to, że przychody są zwykle wyższe niż zysk, ponieważ wszystkie koszty i opłaty są odjęte od przychodów, aby obliczyć zysk. Oznacza to, że przychody stanowią bazę do obliczenia zysku.

Należy pamiętać, że przychodów i zysków nie używamy tylko do określania ilości pieniędzy, które przedsiębiorstwo zarabia. Możemy ich również używać do porównywania wyników finansowych między firmami i określenia, które przedsiębiorstwo jest bardziej rentowne.

Jak ustalić zysk firmy?

Jeśli już jesteśmy przedsiębiorcami, to najlepiej powierzyć księgowość profesjonaliście, który zajmie się nią kompleksowo i będzie nam pomagać w celu ustalenia najkorzystniejszych rozliczeń. Odciążenie obowiązkami w tej części pomoże nam prowadzić efektywniej naszą firmę, która musi być dobrze zarządzana. 

Pozwoli nam to się skupić na samej specyfice rynku, na którym działamy, a co za tym idzie osiągnąć większy zysk przy podejmowaniu odpowiednich decyzji biznesowych. Wtedy też w sprawozdaniu rocznym zapewne zobaczymy, że odciążenie w tym zakresie przez księgowego profesjonalistę przyniosło nam zysk, który osiągnęliśmy przez dobrze prowadzone finanse firmy i zarządzanie nią.

Kiedy firma osiąga zysk?

Aby ustalić zysk, cena rynkowa musi być wyższa niż przeciętny koszt produkcji dla danego wolumenu. Wówczas marża zysku jest dodatnia i firma wtedy osiąga zysk. Natomiast jeśli cena rynkowa jest niższa niż przeciętny koszt produkcji, marża zysku jest ujemna i firma wtedy osiąga straty.

Kiedy zysk jest maksymalny?

Z zyskiem maksymalnym mamy do czynienia wtedy, gdy wielkość produkcji, dla której różnica między utargiem całkowitym a kosztem całkowitym jest największa. Czyli zysk maksymalny jest osiągany poprzez sprzedaż danej rzeczy lub usługi w dużej ilości i za wysoką cenę – przy odpowiednich standardach jakościowych –  z której należy odjąć jak najmniejszy koszt całkowity wytworzenia tej rzeczy lub usługi i wszystkich pochodnych związanych, chociażby z jej przetransportowaniem, czy opodatkowaniem. 

Kiedy jest zysk normalny?

Zysk normalny firma osiąga w sytuacji, kiedy jej zysk księgowy pozwala na pokrycie (ewentualnie jest równy): 

  • wszystkich kosztów księgowych,
  • kosztu alternatywnego kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność, 
  • kosztu alternatywnego czasu pracy osób zaangażowanych. 

Przy czym koszt alternatywny stanowi wartość najlepszej z możliwych korzyści, utraconej w wyniku dokonanego wyboru w trakcie prowadzenia biznesu.

Czym są zysk i dochód?

Dochodem nazywana jest wartość przychodu pomniejszona o koszty prowadzonej działalności, które już zostały kilkukrotnie wymienione w niniejszym artykule. Natomiast zysk to dodatni wynik finansowy prowadzonego przedsiębiorstwa. Pozwala nam np. na:

  • rozwój poprzez możliwość zwiększenia produkcji,
  • możliwość większego zatrudnienia pracowników,
  • większą ekspansję gospodarczą naszego przedsiębiorstwa w innych regionach.

Co składa się na zysk?

Na zysk netto, czyli taki, który zostanie już w naszej kieszeni, składa się wynik finansowy firmy po uwzględnieniu wszystkich przychodów, kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i podatku dochodowego.

Co to są koszty i przychody?

Koszty oznaczają tzw. straty, jakie przedsiębiorstwo musi ponieść w celu prowadzonej działalności. Do przychodów zaliczamy tzw. przyrosty, jakie przedsiębiorstwo osiąga za dany okres. Są to podstawowe elementy w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa, którymi należy się kierować przy określeniu rentowności prowadzonego biznesu, czyli tzw. zysku.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Więcej takich artykułów znajdziesz w kategorii Księgowość.

Piotr Ciepiński
Piotr Ciepiński
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, a obecnie prawnik w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i doktorant na Wydziale Prawa USWPS w Katedrze Prawa Karnego. Autor publikacji naukowych i branżowych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół procesu legislacyjnego, postępowań dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego i szeroko rozumianych postępowań spornych, a także prawa spółek handlowych.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!