Biznesplan do urzędu pracy – potrzebny do wniosku o dofinansowanie

Biznesplan do urzędu pracy jest konieczny, kiedy składasz wniosek o dofinansowanie. Podpowiadamy, w jaki sposób najlepiej go napisać. Co powinno się w nim znaleźć? Z jakich elementów się składa?

Biznesplan do urzędu pracy to dokument, na podstawie którego może nam zostać przyznane dofinansowanie. Ze względu na to, trzeba zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze elementy. Sprawdź, jak go napisać.

Jak zrobić biznesplan do wniosku o dofinansowanie dla urzędu pracy?

Biznesplan do urzędu pracy pozwala przedsiębiorcy przy otwieraniu działalności gospodarczej skorzystać z dotacji z urzędu pracy. Mamy możliwość skorzystania z takich środków podczas ogłoszonego przez urząd pracy naboru, wcześniej jednak musimy złożyć wniosek oraz biznesplan do wniosku o dofinansowanie, na podstawie których urząd podejmie decyzje czy takie środki nam przyznać.

CZYTAJ TAKŻE: Działalność nierejestrowana. Zarabianie bez działalności

Biznesplan składany do wniosku o dofinansowanie ma dwie części: część opisową i finansową. W części opisowej charakteryzuje się pomysł na biznes, własne doświadczenie zawodowe, a także wykształcenie. Opisuje się tutaj też konkurencję i klientów, których chcesz obsługiwać.

Element opisowy biznesplanu do wniosku o dofinansowanie ma pomóc osobie, która będzie wydawała decyzję o dofinansowaniu w podjęciu decyzji czy pieniądze powinny być wypłacone wnioskującemu.

Część opisowa biznesplanu do urzędu pracy

Opis działalności to główna część biznesplanu. Zawieramy tu informacje o tym, czym chcesz się zajmować w biznesie, jakie produkty chcesz sprzedawać albo usługi świadczyć. W tej części przechodzimy od ogółu do szczegółu. Ważne by opis był konkretny i jasny.

CZYTAJ TAKŻE: Jak ocenić pomysł na biznes?

W części opisowej biznesplanu koniecznie trzeba dopisać element dotyczący pracowników. W tej części opisujesz czy masz zamiar zatrudnić pracowników, czy nie. Jeśli nie, to musisz wiedzieć, w jaki sposób biznes będzie funkcjonował, jeśli np. z powodów losowych nie dasz rady realizować wszystkich zadań. Gdy chcesz zatrudniać pracowników, dobrze jest wskazać jaki rodzaj umowy będziesz z nimi zawierał i ile chcesz im płacić.

Przyda się charakterystyka wszystkich działań, które już się zrealizowało przed startem. Dobrze jest też uwzględnić narzędzia i maszyny, które już masz, a będą wykorzystywane w działalności gospodarczej. Konieczne będzie wyliczenie wartości tych urządzeń. Trzeba pamiętać, żeby nie wymieniać tu sprzętu, który chcesz kupić w ramach dofinansowania.

Część opisowa obejmuje też klientów. Jak najdokładniej trzeba określić grupę docelową. Opisać czy będziesz obsługiwać klientów indywidualnych, czy biznesowych.

Opis rynku

Kolejny punkt to opis rynku. Określasz, czy będziesz działał lokalne, regionalnie, czy w skali kraju.

CZYTAJ TAKŻE: Kalkulator kosztów pracodawcy

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP musi zawierać opis dystrybucji i sprzedaży Twoich produktów lub usług. Musisz opisać, jak dotrzeć do klientów, jakimi kanałami, jak będzie wyglądało zamówienie i cały proces sprzedaży.

Biznesplan to również wskazanie mocnych stron i szans, które można wykorzystać. Zagrożenia dla biznesu to wszystkie czynniki, które mogą przeszkadzać w rozwoju biznesu.

Marketing w biznesplanie

Biznesplan nie obejdzie się również bez opisu marketingu, czyli wszystkich działań, które będą powzięte, aby zdobyć klientów. Trzeba je dopasować do specyfiki biznesu, a także grupy docelowej.

Część finansowa to zazwyczaj prosty do uzupełnienia rachunek zysków i strat. Może mieć postać miesięczną lub roczną.

Część finansowa biznesplanu działalności gospodarczej

Część finansowa biznesplanu pomaga w określeniu czy wyliczenia i założenia dotyczące biznesu są realne i czy ten jest dobrze skalkulowany. Przydadzą się też wyliczenia dotyczące lokalu i jego ewentualnego remontu. W biznesplanie trzeba też wziąć pod uwagę sezonowość biznesu. Są takie przedsięwzięcia, które będą narażone na sezonowość.

CZYTAJ TAKŻE:

W części finansowej rozpisujemy dokładnie wyliczenia. Wskazujemy, ile pieniędzy będzie potrzebne i jakie uzasadnienie mają konkretne wydatki.

Ważne będzie też wskazanie formy opodatkowania. To będzie miało spory wpływ na ocenę wniosku. Wszystkie wyliczenia muszą opierać się na realnych stawkach.

Dotacja z urzędu pracy może pomóc rozpocząć biznes. Jednak bez dobrze przygotowanego biznesplanu, otrzymanie pieniędzy może być zdecydowanie trudniejsze.

CZYTAJ TAKŻE: Pomysł na biznes bez wkładu własnego

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności do powiatowego urzędu pracy?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy, zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty i informacje:

 1. Formularz wniosku: wnioskodawca musi wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej urzędu pracy lub w jego siedzibie.
 2. Biznesplan: wnioskodawca musi przedstawić szczegółowy biznesplan, który opisuje planowaną działalność, jej cele, analizę rynku, plan marketingowy i finansowy.
 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia: wnioskodawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie, włącznie z dokumentami potwierdzającymi bezrobocie lub status osoby poszukującej pracy.
 4. Dokumenty dotyczące planowanej działalności: wnioskodawca musi przedstawić dokumenty dotyczące planowanej działalności, włącznie z dokumentami potwierdzającymi rejestrację firmy, zaświadczeniem o niekaralności oraz dokumentami dotyczącymi planowanych inwestycji i kosztów.
 5. Informacje dotyczące dotychczasowego doświadczenia: wnioskodawca powinien przedstawić informacje na temat swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz przesłanki, które skłaniają go do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 6. Inne dokumenty: w zależności od programu wsparcia, urząd pracy może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak referencje od klientów, listy referencyjne od pracodawców, zaświadczenia o kwalifikacjach itp.

CZYTAJ TAKŻE: Sprzedaż na Allegro. Jak sprzedawać na Allegro?

Wszystkie wymagane dokumenty i informacje powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami urzędu pracy i przedstawione w formie zrozumiałej i przejrzystej.

Jak napisać biznes plan w celu otrzymania dotacji?

W ramach podsumowania, poniżej przedstawiamy elementy, które powinny znaleźć się w każdym dobrze skonstruowanym biznes planie, który będzie potrzebny do wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy.

W części opisowej biznesplanu powinny znajdować się informacje dotyczące planowanej działalności, jej celów, strategii, rynku, konkurencji oraz planów operacyjnych. Oto niektóre z elementów, które powinny znaleźć się w części opisowej biznesplanu:

 1. Opis firmy i jej celów: informacje na temat historii i misji firmy oraz celów, jakie chce ona osiągnąć w przyszłości.
 2. Opis produktów lub usług: szczegółowy opis produktów lub usług, które firma będzie oferować, wraz z wyróżnieniem ich cech i korzyści dla klientów.
 3. Analiza rynku: przegląd rynku, w którym firma będzie działać, z wyróżnieniem trendów, konkurencji, segmentów rynku i potencjalnych klientów.
 4. Strategia marketingowa: plan promocji i sprzedaży produktów lub usług, włącznie z analizą cen i dystrybucji.
 5. Plan operacyjny: szczegółowy opis planowanych operacji firmy, włącznie z planami produkcyjnymi, logistycznymi i kadrowymi.
 6. Zarządzanie: opis struktury organizacyjnej firmy, włącznie z opisem funkcji i odpowiedzialności pracowników oraz planami szkoleniowymi.
 7. Analiza finansowa: prognozy finansowe na przyszłość, włącznie z przychodami, kosztami, zyskami i strumieniami gotówki.
 8. Ryzyka i szanse: analiza potencjalnych ryzyk i szans dla firmy oraz plany zarządzania nimi.
 9. Plan rozwoju: szczegółowy plan rozwoju firmy na przyszłość, włącznie z planami inwestycyjnymi i zwiększaniem udziałów w rynku.

Wszystkie te elementy powinny być logicznie połączone i tworzyć spójny opis planowanej działalności firmy.

CZYTAJ TAKŻE: Firma transportowa – jak ją założyć? Jak opodatkować?

W części finansowej biznesplanu powinny znaleźć się informacje dotyczące szacunkowych kosztów i przychodów związanych z planowaną działalnością, wraz z analizą opłacalności i rentowności. Oto niektóre z elementów, które zwykle znajdują się w części finansowej biznesplanu:

 1. Szacunkowe koszty i przychody: szacunkowe koszty rozwoju produktu lub usługi, wraz z kosztami produkcji, marketingu i dystrybucji, a także szacunkowe przychody ze sprzedaży.
 2. Analiza opłacalności: analiza opłacalności biznesu, która obejmuje szacunkowe przychody i koszty, marżę brutto i netto, punkt równowagi, a także szacunkowe przepływy pieniężne.
 3. Planowanie budżetu: planowanie budżetu biznesowego, obejmujące szacunkowe koszty i przychody na określony okres, a także szacunkowe wydatki na rozwój biznesu.
 4. Analiza ryzyka: analiza ryzyka związanego z planowaną działalnością, włącznie z identyfikacją i oceną ryzyka oraz planami zarządzania ryzykiem.
 5. Plan finansowy: plan finansowy na przyszłość, obejmujący szacunkowe przychody i koszty, prognozy przepływów pieniężnych, analizę wskaźników finansowych i inwestycyjnych.
 6. Wskaźniki finansowe: analiza wskaźników finansowych, takich jak rentowność sprzedaży, rentowność netto, rentowność kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik płynności.

Wszystkie te elementy powinny być logicznie połączone i tworzyć spójny opis finansowy planowanej działalności firmy.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Kwalifikowany podpis elektroniczny na polskim rynku

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Na to pytanie odpowiedzi szuka coraz więcej osób, jako że usługi zaufania stają się coraz bardziej powszechne. Nic dziwnego, korzystanie...

Jak przebiega kontrola ZUS L4? Kiedy można się spodziewać kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca może podejrzewać, że jego pracownik, który poszedł na „chorobowe”, w rzeczywistości ma się dobrze, a nawet wykonuje dodatkową pracę zarobkową. Zawiadomi ZUS, a...

Podpis elektroniczny PDF. Jak podpisać dokument PDF e-podpisem?

Podpis elektroniczny to narzędzie, które zrewolucjonizowało świat administracji i biznesu. Pozwala ono na w pełni zdalny obieg dokumentów, co znacznie usprawnia i ułatwia ten...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!