Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 – utrata ważności i nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do prawidłowości zastosowania regulacji podatkowych. Uzyskanie informacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozwala zabezpieczyć się przed konsekwencjami błędnej interpretacji przepisów.

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 wysyłana jest na adres wskazany we wniosku lub na konto ePUAP wnioskodawcy. Wniosek o jej wydanie może dotyczyć zarówno stanu faktycznego, jak i przyszłych zdarzeń – podatku PIT, VAT, CIT czy podatku od spadków i darowizn. We wniosku należy szczegółowo opisać sprawę, wskazać pytanie i przedstawić własne stanowisko.

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to informacje udzielane przez Krajową Informację Skarbową na wniosek podatnika. Taka interpretacja wykorzystywana jest, aby sprawdzić, czy przepisy podatkowe stosowane są prawidłowo, na przykład czy można korzystać z ulg podatkowych. Wydana interpretacja obejmuje wyczerpujący opis stanu faktycznego/przyszłego zdarzenia przedstawionego we wniosku wraz z oceną stanowiska wnioskodawcy i jej uzasadnieniem prawnym.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może złożyć zarówno osoba fizyczna lub osoba prawna (spółka z o.o., spółka akcyjna itp.), jak i inny podmiot (spółka cywilna, stowarzyszenie itp.).

Jak wnioskować o indywidualną interpretację podatkową?

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 może zostać wydana w każdym momencie na wniosek złożony listownie, elektronicznie lub w trakcie wizyty w urzędzie. Aby uzyskać informacje, należy złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej samodzielnie (formularz ORD-IN) lub w kilka osób (formularz ORD-WS, ORD/WS/B). Jeśli na druku zabraknie miejsca, można wykorzystać formularz ORD-WS/A. W razie potrzeby należy dołączyć do niego pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1). Konieczne jest też załączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Po dostarczeniu wniosku Krajowa Informacja Skarbowa sprawdza pismo. W przypadku braków formalnych (błędne dane, brak wymaganych załączników itp.) wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 wysyłana jest w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku – termin 3 miesięcy nie obejmuje okresu oczekiwania w razie ewentualnego wezwania do uzupełnienia braków. W piśmie dyrektor KIS wskazuje, czy wnioskodawca postępuje lub zamierza postępować prawidłowo w zakresie przepisów podatkowych. Brak wydania interpretacji w ustawowym terminie to tzw. interpretacja milcząca. Oznacza to, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe.

Po usunięciu danych wnioskodawcy interpretacja podatkowa udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA pozwala sprawdzić wydane wcześniej interpretacje indywidualne i ogólne.

Jeśli wnioskodawca chce zaskarżyć wydaną interpretację, może to zrobić, wnosząc skargę do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy. Skarga składana jest za pośrednictwem KIS – termin na złożenie skargi to 30 dni od daty doręczenia interpretacji.

CZYTAJ TAKŻE:

  1. Indywidualna interpretacja podatkowa. Co to jest i jak działa?
  2. Spóźnienie w płatności podatku. Co mi grozi, gdy nie zapłacę zaliczki w terminie
  3. Umorzenie zaległości podatkowej. Kiedy można się o nie starać? 
  4. Czy można rozłożyć podatki na raty? 
  5. Okulary na firmę – czy zakup okularów może być kosztem przedsiębiorcy? 

Nowe przepisy dotyczące indywidualnej interpretacji podatkowej

Jako oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualna interpretacja podatkowa 2023 pozwala uzyskać wiarygodne informacje w danej sprawie. Dzięki temu możliwe jest rozwianie ewentualnych wątpliwości odnośnie do prawidłowego stosowania regulacji podatkowych – obecnie lub w przyszłości, a tym samym zabezpieczenie się przez podatnika przed konsekwencjami błędnej interpretacji przepisów przez organ podatkowy.

Interpretacje podatkowe wydawane są bezterminowo, jednak ich zmiany, wygaśnięcie lub uchylenie przez sąd nie mogą negatywnie wpływać na sytuację wnioskodawcy. W takich sytuacjach urząd skarbowy czy urząd celno-skarbowy nie wszczyna postępowania karno-skarbowego ani nie nalicza karnych odsetek wstecz.

Nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest po uiszczeniu opłaty skarbowej (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku). Jej wysokość wynosi 40 zł od pojedynczego problemu opisanego w złożonym wniosku. W praktyce wniosek dotyczący: 

  • 2 problemów to opłata pomnożona przez 2 (80 zł), 
  • 3 problemów przez 3 (120 zł) i tak dalej. 

Podobnie jest, gdy wniosek składa kilka osób – wtedy opłata mnożona jest przez ich ilość.

Innym kosztem jest opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczegółowe (PPS-1), która nie obowiązuje, jeśli pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzice, dziadkowie, wnuki lub rodzeństwo. Pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) nie podlega opłacie skarbowej.

Utrata ważności po 5 latach

Resort finansów zamierza zmienić termin ważności interpretacji – planowana zmiana przepisów to 5 lat, przez które będzie ważna każda indywidualna interpretacja podatkowa 2023. Według projektu ograniczenie ich ważności ma obowiązywać od 1 lipca 2024 roku (automatycznie ważność utraciłyby interpretacje wydane przed 1 stycznia 2019 roku).

Dzięki temu nieaktualne indywidualne interpretacje podatkowe zostaną usunięte z obrotu prawnego, nie wprowadzając w błąd podatników korzystających z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Jednocześnie oznacza to, że interpretacje będą usuwane niezależnie od tego, czy wciąż są aktualne, czy nie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie podatników.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!