Umorzenie zaległości podatkowej – jak napisać wniosek? Kiedy można się o nie starać?

Zaległości podatkowe mogą być spowodowane różnymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Jak się okazuje, przedsiębiorca może zawnioskować nie tylko o rozłożenie zaległości na raty, ale także o umorzenie zaległości podatkowej. W jaki sposób?

Przedsiębiorca musi płacić podatki w terminie. Może się jednak zdarzyć, że na skutek nieprzewidzianych sytuacji dojdzie do zaległości podatkowych. W razie kłopotów z uregulowaniem ich od razu można złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty, a także o umorzenie.

Czym jest zaległość podatkowa?

Zaległość podatkowa to kwota podatku lub innych należności publicznych, która nie została zapłacona w terminie przez podatnika lub płatnika.

Podatnicy mają obowiązek terminowo składać deklaracje podatkowe oraz regulować swoje zobowiązania podatkowe w określonych terminach. W przypadku braku zapłaty w terminie lub niedokładnego uiszczenia należności, podatnikowi przysługuje zaległość podatkowa.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wygląda kontrola z urzędu skarbowego?

Wysokość zaległości podatkowej zależy od rodzaju podatku oraz od okresu, za który podatek został należny. Wraz z upływem czasu, zaległość podatkowa może ulec zwiększeniu z powodu naliczania odsetek lub kar za nieterminową płatność.

Zaległości podatkowe są poważnym problemem, ponieważ mogą prowadzić do egzekucji komorniczej, zajęcia majątku lub kont bankowych, a także do innych sankcji finansowych, takich jak grzywny czy kary administracyjne.

Umorzenie zaległości podatkowej

Ordynacja podatkowa zakłada możliwość umorzenia zaległości podatkowych. Prawo przewiduje, że w określonych sytuacjach organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową. Przede wszystkim musi to być uzasadnione ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym.

Co istotne, umorzenie zaległości możliwe jest wyłącznie na wniosek podatnika. Umorzenie dotyczyć może tylko zaległości podatkowej, czyli zobowiązania, którego termin zapłaty już minął. Nie można umorzyć podatku, którego termin płatności jeszcze nie minął.

Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Jak umorzyć zaległości podatkowe?

Umorzenie zaległości podatkowej zaczyna się od wniosku podatnika. Sam podatnik musi o to poprosić urząd skarbowy. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak sytuację, w której to urzędnicy sami mogą rozpocząć procedurę umorzenia zaległości.

Może tak być, gdy istnieje przypuszczenie, że w ramach postępowania egzekucyjnego nie będzie można uzyskać kwoty, która przewyższy wydatki egzekucyjne albo gdy zaległość podatkowa nie jest wyższa niż pięciokrotność wartości kosztów upomnienia, albo gdy podatnik zmarł i nie zostawił żadnego majątku, a nie ma spadkobierców.

Jeśli choć jedna z tych przesłanek zajdzie, nie oznacza to automatycznie umorzenia zaległości. W tym przypadku procedura jest uproszczona. Decyzja o umorzeniu zaległości pozostawiana jest w aktach sprawy.

CZYTAJ TAKŻE: Pomyłka na fakturze. Jak ją poprawić?

Kiedy można umorzyć zaległość?

No dobrze, a co w sytuacji, gdy to sam podatnik chciałby poprosić o umorzenie zaległości podatkowej? Jak już wspomnieliśmy, urzędnicy mogą umorzyć zaległość podatkową, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym.

Chodzi np. o sytuacje losowe, które spowodowały, że podatnik nie jest w stanie zapłacić podatku w terminie. Interes publiczny zakłada sytuację, w której zapłata zaległości powodowałaby konieczność sięgnięcia przez podatnika po pomoc państwa. Warto pamiętać, że nie chodzi tu o sytuację, w której podatnik boryka się z przejściowymi problemami finansowymi. Mowa jest raczej o poważnych, losowych zdarzeniach.

Zaległość podatkowa może zostać umorzona w kilku przypadkach. Wszystkie one są określone w przepisach prawa podatkowego i wymagają szczegółowej analizy indywidualnej sytuacji podatnika.

CZYTAJ TAKŻE: Czynny żal – wzór i zasada działania

Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których zaległość podatkowa może zostać umorzona:

 1. Gdy podatnik jest niewypłacalny – w przypadku, gdy wierzyciele podatkowi nie mają szans na odzyskanie swoich należności od podatnika, organ podatkowy może podjąć decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej.
 2. Gdy zaległość podatkowa jest znikoma – w sytuacji, gdy kwota zaległości jest niewielka, a koszty egzekucyjne przewyższają kwotę zaległości, organ podatkowy może zdecydować o umorzeniu zaległości podatkowej.
 3. Gdy podatnik zmarł – w przypadku, gdy podatnik umiera i nie zostawia majątku, z którego można by pokryć zaległości podatkowe, organ podatkowy może zdecydować o umorzeniu zaległości podatkowej.
 4. Gdy podatnik jest uprawniony do zwolnienia lub odroczenia płatności podatku – jeśli podatnik spełnia określone przepisami kryteria.

Jak napisać wniosek o umorzenie zaległości podatkowej?

Oto kilka wskazówek, jak napisać wniosek o umorzenie zaległości podatkowej:

 1. Wnioskodawca powinien wskazać swoje dane osobowe oraz numer identyfikacyjny podatnika (NIP).
 2. Należy wskazać, jakie zobowiązanie podatkowe ma zostać umorzone, w tym kwotę zaległości podatkowej oraz okres, na który ten podatek się odnosi.
 3. Należy wyjaśnić przyczyny, dla których podatnik nie mógł uiścić zobowiązania podatkowego. Należy opisać sytuację finansową, z której wynikają trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych.
 4. Wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające sytuację finansową. Mogą to być m.in. zaświadczenia otrzymane od pracodawcy, wyciągi z kont bankowych, dokumenty związane z sytuacją rodziną (np. dokumenty potwierdzające rozwód, utratę pracy przez współmałżonka, etc.).
 5. Wnioskodawca powinien przedstawić swoje propozycje sposobu regulowania zobowiązania podatkowego po umorzeniu zaległości. Warto wskazać, jakie formy spłaty podatku są dla nas najlepsze (np. płatność w ratach, odroczenie terminu płatności itp.).
 6. Wnioskodawca powinien zakończyć wniosek prośbą o rozpatrzenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej i podpisać wniosek.

Ważne jest, aby wniosek o umorzenie zaległości podatkowej był dokładny, zwięzły i precyzyjny. Należy przedstawić wszystkie istotne informacje, które mogą wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej.

CZYTAJ TAKŻE: Biznesplan do urzędu pracy a dofinansowanie

Czy zaległość podatkowa jest umarzana zawsze?

Do umorzenia zaległości podatkowej nie wystarczy samo złożenie wniosku. Dopiero po nim jest wydawana decyzja, która jest uznaniowa. Urzędnicy mają pełną swobodę w tym zakresie. Nawet jeśli umorzenie byłoby korzystne z perspektywy interesu podatnika albo publicznego, wcale nie muszą się na nie zgodzić.

Jeśli zaległość podatkowa dotyczy podatku dla samorządu terytorialnego, które pobiera naczelnik urzędu skarbowego, to o możliwości umorzenia zaległości decyzję podejmuje naczelnik urzędu skarbowego. Decyzja o umorzeniu zaległości nie jest zaskarżalna.

To wszystko powoduje, że złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych rodzi konkretne ryzyko. Jeśli urząd nie umorzy zaległości, to trzeba będzie zapłacić całą zaległość z odsetkami.

CZYTAJ TAKŻE: Jak otworzyć działalność gospodarczą przez Internet?

Jak przebiega umorzenie zaległości podatkowej?

Proces umorzenia zaległości podatkowej może wyglądać różnie w zależności od konkretnych okoliczności. Niemniej, ogólnie rzecz biorąc, proces ten może przebiegać zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej – osoba, która chce ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu podatkowego. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową wnioskodawcy.
 2. Rozpatrzenie wniosku – organ podatkowy dokonuje analizy wniosku oraz dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę i podejmuje decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje umorzenie zaległości podatkowej lub jej części. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku osoba składająca wniosek może złożyć odwołanie od decyzji do właściwego organu podatkowego.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wypełnić wniosek CEIDG?

Warto podkreślić, że każdy przypadek umorzenia zaległości podatkowej jest rozpatrywany indywidualnie, na podstawie konkretnych okoliczności danego przypadku.

Przeczytaj więcej o rozliczaniu podatku.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Czym jest pomoc de minimis? Jak ubiegać się o pomoc publiczną?

Pomoc de minimis ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej w sposób, który nie zakłóca wolnej konkurencji oraz nie wpływa...

Kiedy stosuje się podatki progresywne? Podatek progresywny a liniowy

Podatki to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej czy legalnej pracy zawodowej. Jednym ze stosowanych w tym zakresie rozwiązań jest tzw. progresja. Kiedy stosuje się...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!