PIT-11 za 2023 rok – co to jest, jak go wypełnić, jak rozliczyć?

Płatnicy podatku dochodowego mają czas do końca stycznia na wysłanie PIT-11 do urzędu skarbowego. Odliczanie już się zaczęło i dlatego przygotowaliśmy kompendium wiedzy, której nie powinni pominąć, przygotowując informację.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to deklaracja, która zawiera informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dokument sporządza płatnik, czyli pracodawca. Przekazuje go pracownikowi i wysyła do US.

Dla płatnika: jak wypełnić PIT-11?

PIT-11 składa się z 14 części, w których płatnik podaje:

A – miejsce i cel złożenia deklaracji (urząd skarbowy, złożenie informacji/korekta informacji);

B – dane identyfikacyjne płatnika;

C – dane identyfikacyjne podatnika;

D – koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej;

E – wysokość dochodów podatnika, pobranych zaliczek i pobranych składek na ubezpieczenia społeczne;

F – wysokość przychodów określonych w art. 20 ust.1 Ustawy o PIT (przychody z innych źródeł);

G – przychody zwolnione od podatku, załączniku oraz o pobranych przez płatnika składkach: na ubezpieczenie zdrowotne, oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych;

H – podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika;

I – podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji.

Deklaracja PIT-11 wysyłana jest do urzędu skarbowego tylko w wersji elektronicznej, a pracownik może ją otrzymać w dowolnej formie.

Dla płatnika: jak wypełnić PIT-11 dla osoby poniżej 26 roku życia?

Osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi dla młodych, czyli zwolnienia przedmiotowego od PIT (art. 21 ust. 1 pkt 148 PIT). 

Płatnik zatrudniający taką osobę nadal ma obowiązek wykazać jej przychody w PIT-11. Robi to:

  • w części E, w wierszu 2 – o ile podatnik zrezygnował w trakcie roku z ulgi dla młodych lub przekroczył limit przychodu zwolnionego od podatku (85 528 zł w roku podatkowym); w wierszu 3 płatnik wykazuje przychody uzyskane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia wraz z kosztami uzyskania przychodów oraz sumą zaliczek pobranych na podatek;
  • w części G, w wierszach 109-113 – dla podatników, którzy korzystają z ulgi dla młodych i nie przekroczyli ustawowego limitu przychodu.

Możliwa jest sytuacja, w której przychody umieszczane są w części G (te objęte zwolnieniem) oraz w części E (od których zaliczka została pobrana po przekroczeniu limitu).

Dla płatnika: do kiedy wysłać PIT-11?

Deklaracja PIT-11 wysyłana jest do urzędu skarbowego do 31 stycznia po roku podatkowym, a pracownik powinien ją otrzymać do końca lutego.

Dla płatnika: kiedy wysłać PIT-11 dla zwolnionego pracownika?

Zwolniony pracownik, a także osoby, które w trakcie roku przeszły na emeryturę lub rentę, mogą wnioskować o wcześniejsze wydanie PIT-11. 

Po otrzymaniu wniosku pracodawca ma 14 dni (od dnia złożenia dokumentu) na sporządzenie i przekazanie PIT-11 pracownikowi oraz do US.

Jeżeli podatnik nie złożył takiego wniosku, to płatnik sporządza deklarację do końca lutego następnego roku.

Dla płatnika: jak odliczyć koszty dojazdu do pracy w PIT-11?

Aby obniżyć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracownik powinien złożyć do pracodawcy oświadczenie o zamieszkaniu poza miejscowością, w której zlokalizowane jest jego miejsce pracy. Płatnik wykazuje wówczas w informacji PIT-11 kwotę kosztów obejmujących dany rok podatkowy.

Dla płatnika: korekta PIT-11 za poprzednie lata

PIT-11 powinien zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym, jednak do dokumentu może się wkraść błąd. Np. płatnik mógł informować o zaliczkach, których w rzeczywistości nie pobrał lub nie przesłał ich do urzędu skarbowego. 

Aby dokonać korekty, płatnik musi ponownie przesłać PIT-11, a w części A wybrać opcję 2 „Korekta informacji”. Uwaga! Korekcie podlegają pozycje wskazujące na kwoty należne za dany rok, a nie faktycznie zapłacone do US.

Za składanie nieprawdziwych informacji grozi grzywna w wysokości 240 stawek dziennych. Płatnik ma 5 lat na korektę informacji i deklaracji podatkowych licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja.

Dla płatnika: umowa zlecenie w PIT-11

Kwoty z umów zlecania płatnik wykazuje w PIT-11 w wierszu 6,7 i 8 – dla przychodów nieopodatkowanych ryczałtem, w tym dla osób poniżej 26 roku życia, które nie korzystają z ulgi dla młodych (chciały, aby pobierany był podatek lub przekroczyły ustawowy limit przychodu).

Dla płatnika: kto nie musi składać PIT-11?

Informacja PIT-11 nie obejmuje umów ryczałtowych. Płatnik nie musi zatem składać PIT-11 jeżeli zatrudniał osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a należność określona w umowie nie przekroczyła 200 zł brutto (wówczas zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 12% przychodu).

Dla płatnika: składka na związki zawodowe w PIT-11

Jeżeli składki na związki zawodowe potrąca pracodawca, to odpowiednią informację umieszcza w PIT-11. Warto pamiętać, że kwota wykazana w deklaracji nie przekracza 840 zł, czyli kwoty podlegającą odliczeniu w roku podatkowym.

Dla płatnika: błędy w PIT-11, których nie trzeba korygować

W PIT-11 nie należy korygować błędnie podanej wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Nie ma również potrzeby korygowania nieaktualnego adresu zamieszkania podatnika, błędnej kwoty kosztów uzyskania przychodów (jeżeli wynikały z informacji podanych przez pracownika) czy przekazania PIT-11 do niewłaściwego urzędu.

Dla pracownika: PIT-11 a PIT-37

Warto dokładnie sprawdzić kwoty wykazane przez płatnika w PIT-11. Może okazać się, że pracodawca np. omyłkowo wpisał pracownikowi większy przychód. Po wykryciu błędu pracownik nie koryguje PIT-11 (może o to wnioskować do pracodawcy), musi natomiast podać prawidłowe informacje o przychodzie w PIT-37. Po złożeniu zeznania rocznego do US, podatnik odpowiada za daninę, która nie została wpłacona lub za niezadeklarowany podatek.

Dla pracownika: jak rozliczyć PIT-11?

Pracownik otrzymuje PIT-11 do końca lutego. To podstawowy dokument potrzebny do rozliczenia się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37 i PIT-36.

Podatnik znajdzie w PIT-11 kwoty rocznego dochodu oraz pobranych zaliczek. Dane – przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki – przenosi do tak samo nazwanych rubryk w PIT-36/PIT-37. Na złożenie tych zeznań ma czas do 30 kwietnia danego roku.

Dla pracownika: czy urząd skarbowy sam rozliczy PIT-11?

Dzięki usłudze Twój e-PIT podatnik nie musi samodzielnie przygotować zeznania rocznego. W tym zadaniu wyręczy go urząd skarbowy. Informacje, które znajdą się w e-deklaracji pochodzą z m.in. PIT-11. Zadaniem podatnika jest weryfikacja danych, które znajdą się w PIT-36/PIT-37 i zatwierdzenie elektronicznej deklaracji. 

Jeżeli pracownik nie zatwierdzi e-deklaracji lub nie wyśle zeznania w formie papierowej, to urząd skarbowy uzna, że automatycznie zgodził się na rozliczenie.

Dla pracownika: jak sprawdzić, ile zwrotu podatku z PIT-11?

Kwotę nadpłaty/niedopłaty podatku dochodowego można sprawdzić w usłudze Twój e-PIT w zakładce „Zwroty podatków”. 

Jednak, jak wcześniej sprawdzić ile wyniesie zwrot podatku z PIT-11? W tej informacji nie ma rubryki z kwotą nadpłaty, czyli wartość zaliczek na podatek przekroczyła zobowiązania podatkowe. Wysokość zwrotu poznamy dopiero po wypełnieniu deklaracji PIT-36 lub PIT-37, czyli m.in. rozliczeniu ulg i odliczeń podatkowych.

Do obliczenia wysokości zwrotu podatku można użyć kalkulatora online, w którym podawane są przychody podatnika i koszty uzyskania przychodu oraz składki ubezpieczenia społecznego, składki zdrowotne, odliczenia od podatku i dochodu oraz zapłacone zaliczki. 

Należy pamiętać, że zasadniczo im szybciej złożone zeznanie roczne, tym szybciej zwrot podatku z PIT-11 trafi na konto podatnika. Zwrot przyspiesza również rozliczenie online. Jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 5 000 zł, to wypłata jest automatyczna. Zgodnie z przepisami, urząd skarbowy ma 90 dni na zwrot podatku.

Przeczytaj więcej w kategorii PIT.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!