PIT-8AR – co to jest, kiedy płacimy?

Tylko do końca stycznia mają czas płatnicy na złożenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przedstawiamy niezbędny przewodnik. Tłumaczymy, czym jest deklaracja PIT-8AR, kto powinien ją złożyć i czego nie może w niej zabraknąć.

PIT-8AR – co to jest?

PIT-8AR to roczna deklaracja podatkowa, składana przez płatników, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklarację składają płatnicy, którzy płacą zryczałtowany podatek dochodowy od m.in.:

  • należności osób zagranicznych,
  • świadczeń otrzymanych od banków, SKOK-ów lub instytucji finansowych, w związku z promocjami,
  • odsetek i dyskontów od papierów wartościowych,
  • dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
  • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową,
  • odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej),
  • wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
  • kwot jednorazowo wypłacanych przez ZUS, w związku ze śmiercią współmałżonka,
  • świadczeń emerytalnych i rentowych byłych pracowników,
  • świadczeń pieniężnych otrzymanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy.

W deklaracji PIT-8AR wykazywany jest podatek w miesiącach, w których wypłacono dochody z danego źródła.

Jeśli płatnik nie dokonywał wypłat generujących obowiązek pobrania zaliczek, nie jest zobowiązany do składania tej deklaracji.

Płatnik składa PIT-8AR do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (jeżeli jest osobą fizyczną), w urzędzie właściwym dla siedziby osoby prawnej lub dla miejsca prowadzenia działalności (jeżeli nie ma siedziby). Jeżeli płatnikiem jest przedsiębiorstwo w spadku, to deklaracja składana jest w urzędzie skarbowym właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że płatnik wysyła deklarację PIT-8AR tylko do urzędu skarbowego, a nie do osób, od których danina została pobrana.

PIT-8AR – do kiedy?

Termin składania deklaracji PIT-8AR to 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję deklaracji PIT-8AR (trzynastą). Ma ona zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku i musi być złożona do 31 stycznia 2024 roku. 

Co zrobić jeżeli płatnik zakończył działalność gospodarczą przed tą datą? Powinien złożyć PIT-8AR do dnia zaprzestania tej działalności.

PIT-8AR – jak wypełnić?

Deklarację PIT 8AR składa się w urzędzie skarbowym tylko w formie elektronicznej. Płatnicy mogą to zrobić za pośrednictwem państwowego portalu e-Deklaracje lub korzystając z wybranej aplikacji do księgowości.

Płatnik znajdzie na formularzu PIT-8AR osiem części, w których podaje:

A – informacje na temat urzędu skarbowego właściwego dla płatnika i celu złożenia formularza;

B – informacje na temat płatnika (m.in. czy jest osobą fizyczną/prawną, imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa);

C – wysokości kwot pobranych zryczałtowanego podatku dochodowego w zależności od źródła pochodzenia przychodu (dane podawane w ujęciu miesięcznym);

D – pomniejszenie podatku zgodnie z art. 26eb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych;

E – kwotę podatku do wpłaty do urzędu skarbowego (z podziałem na miesiące);

F – odsetki od zaległości podatkowych pomniejszające środki przenoszone z konta mieszkaniowego lub lokaty mieszkaniowej na wskazany przez oszczędzającego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26.05.2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe;

G – informacje o przesunięciu terminu przekazania podatku;

H – podpis płatnika lub osoby wyznaczone do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika.

Interaktywny formularz w systemie e-Deklaracje podpisywany jest elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzacyjnymi. W innych aplikacjach dokument można uwierzytelnić np. kwotą przychodu płatnika.

PIT-8AR – jak obliczyć?

Wysokość kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego, oblicza się poprzez odjęcie od kwot za poszczególne miesiące w części C (wiersz 38) odpowiednich kwot z części D deklaracji.

PIT-8AR – na jakie konto wpłacić?

Należność wynikającą z PIT-8AR można opłacić za pośrednictwem indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Taki mikrorachunek przypisany jest do każdego płatnika i służy do wpłat z tytułu m.in. podatku dochodowego PIT (od osób fizycznych) i CIT (od osób prawnych) oraz podatku od towaru i usług (VAT). Numer mikrorachunku generuje się na serwisie e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl).

Odsetki od pożyczki w PIT-8AR – jak je wykazać i zaokrąglić?

Pobrane kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego płatnik podaje w części C deklaracji PIT-8AR. Odsetki od pożyczek wpisywane są w wierszu 14. 

Zgodnie z ordynacją podatkową (art. 63) kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Dywidenda w PIT-8AR

Deklarację PIT-8AR składają płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych m.in. od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Wysokość pobranych kwot podatku z tytułu dywidend należy wpisać w wierszu 17 w części C deklaracji PIT-8AR, w miesiącu, w którym został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.

Przeczytaj więcej w kategorii PIT.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!