Do kiedy trzeba zapłacić VAT? Ważne terminy podatkowe: kiedy złożyć deklarację VAT-7

Spóźniłeś się ze złożeniem deklaracji VAT-7 (JPK_V7M lub JPK_V7K)? To grozi poważnymi konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego. Sprawdź, jak dotrzymać terminu i uniknąć dotkliwej kary.

Deklaracja VAT 7

VAT-7 jest deklaracją podatkową, którą przedsiębiorcy sporządzają i składają w ciągu roku w urzędzie skarbowym. To obowiązkowy dokument. Informuje służby skarbowe o wysokości podatku VAT należnego i naliczonego przez przedsiębiorcę.

Deklaracja VAT-7 pomaga określić różnicę między podatkiem VAT należnym (wynikającym z dokonywanych sprzedaży) a podatkiem VAT naliczonym (ustalonym na podstawie kosztów). Ostatecznie deklaracja VAT wskazuje kwotę podatku VAT, którą przedsiębiorca musi zapłacić Urzędowi Skarbowemu lub która przysługuje do zwrotu.

Od 1 października 2020 roku podatnicy składają zamiast VAT-7 jednolite pliki kontrolne JPK_V7M lub JPK_V7K (dla rozliczających się kwartalnie). JPK_V7 składa się z części deklaracyjnej (odpowiednik deklaracji VAT) oraz części ewidencyjnej (odpowiednik JPK_VAT).

Do kiedy VAT 7? Kiedy zapłacić podatek VAT?

Deklarację JPK_V7M trzeba złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesięcznym) lub kwartalnym (JPK_V7K). Jeśli 25. wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, należy złożyć ją w najbliższy dzień roboczy.

Trzeba też pamiętać, że w tym samym terminie należy uiścić podatek VAT, który wynika ze złożonej deklaracji.

Plik JPK_V7M

Jak już wspomnieliśmy, podatnicy rozliczający się miesięcznie przekazują do urzędu skarbowego plik JPK_V7M, który składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej.

W części ewidencyjnej podawane są dane dotyczące zakupu i sprzedaży (rodzaju sprzedaży, kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, kontrahentów oraz dowodów sprzedaży lub zakupu). W ewidencji ujmowane są faktury i dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego.

W części deklaracyjnej JPK_V7M wyliczana jest ostateczna wartość podatku do zapłaty lub do zwrotu. Podstawą są dane z części ewidencyjnej.

Plik JPK_V7M należy składać do momentu przejścia na rozliczenie kwartalne lub zamknięcia/zawieszenia działalności.

Rozliczenie kwartalne

Prawo do rozliczenia kwartalnego – złożenie pliku JPK_V7K – przysługuje małym podatnikom. Są to podmioty, których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro.

Trzeba jednak pamiętać, że wybór rozliczenia kwartalnego nie zwalnia przedsiębiorców od comiesięcznego składania JPK VAT.  Z tego względu podatnicy muszą składać plik JPK V7K:

  • w części ewidencyjnej – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik, np. za październik do 25 listopada;
  • w części deklaracyjnej – do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest plik, np. za październik i listopad podatnik wypełnia tylko część ewidencyjną (do 25 października i 25 listopada), a część ewidencyjną za grudzień do 25 stycznia wraz z częścią deklaracyjną za cały IV kwartał roku.

Jak złożyć deklarację VAT-7?

Deklarację VAT-7 (JPK_V7M i JPK_V7K) można złożyć, korzystając z formularza interaktywnego. Formularz działa w dwóch wariantach – podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie. Formularz znajdziemy na portalu podatki.gov.pl (e-mikrofirma.mf.gov.pl). Inna metoda to skorzystanie z Klient JPK WEB lub uproszczonego formularza.

Podatnicy mogą również skorzystać z dowolnej aplikacji księgowej, która umożliwia przesłanie JPK_V7M i JPK_V7K.

JPK_VAT podpisuje się profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przy pomocy danych autoryzacyjnych (NIP, PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu za poprzedni rok).

Pliki może też przesłać pełnomocnik jeżeli podatnik udzielił mu pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

Korekta deklaracji

Złożony plik JPK_V7 można poprawić samodzielnie. Dotyczy to obu części, ewidencyjnej i deklaracyjnej. Robiąc korektę, należy wypełnić tylko korygowaną część.

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca powinien złożyć korektę w ciągu 14 dni od dnia wykrycia błędu lub zmiany, która miała wpływ na ewidencję. Tyle samo czasu jest na korektę po otrzymaniu wezwania z urzędu skarbowego.

Z korektą warto się pospieszyć. Podatnik uniknie sankcji podatkowych lub odpowiedzialności karno-skarbowej jeżeli korekta zostanie złożona przed rozpoczęciem kontroli podatkowej. Za każdy błąd wykryty przez skarbówkę grozi 500 zł mandatu. Należy też wpłacić podatek wynikający z korekty plus odsetki za zwłokę.

Przed mandatem karnym może uchronić też czynny żal, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, np. niezłożenia deklaracji w terminie lub podania nieprawdziwych danych. Uwaga! Czynny żal zadziała jeżeli przedsiębiorca przyzna się, zanim służby skarbowe same udokumentują jego przestępstwo/wykroczenie.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!