Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych w Sejmie

Łatwiejsze zawarcie umowy leasingu i korzystniejsze zasady prowadzenia działalności nierejestrowej. Ponadto mały ZUS plus bez ograniczeń czasowych i bardziej dostępny ryczałt. To tylko niektóre zmiany proponowane przez sejmową komisję do spraw deregulacji. Wszystkie zawiera projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych w Sejmie.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych w Sejmie ma ułatwić życie przedsiębiorcom

Nadmierna biurokracja utrudnia przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. To również obciążenie dla państwowych i samorządowych urzędników, które pochłania czas i pieniądze podatników.

Tymczasem w Polsce przybywa nowych przepisów. W pierwszym półroczu 2023 roku wydano 19,6 tys. stron aktów prawnych – 805 ustaw – czyli o 35 proc. więcej niż rok wcześniej (informacja za serwisem rp.pl). Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton ocenia, że przy takim tempie produkcji przepisów, do końca grudnia padnie rekord objętości prawa wydanego w jednym roku.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych przygotowała Komisja nadzwyczajna do spraw deregulacji powołana przez Sejm RP. „Każda redukcja biurokratycznych obowiązków skutkuje tym, że maleją koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wzrasta jej efektywność, życie obywateli staje się prostsze, a funkcjonowanie Państwa tańsze” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenił, że choć rządowa propozycja zawiera liczne, niewielkie zmiany w wielu ustawach, to może mieć „istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej”. 

Ten projekt trafił na początku lipca do Sejmu i został skierowany do opinii do organizacji samorządowych.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych – najważniejsze propozycje

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych ma stworzyć bardziej efektywny system prawny. Ma być bardziej przyjazny dla obywateli i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawiamy najważniejsze z proponowanych zmian.

Umowy leasingu – forma dokumentowa 

Projekt ustawy zakłada zmianę treści art. 709.2 Kodeksu cywilnego dotyczącego umów leasingu. Zamiast wymogu formy pisemnej, nowy przepis wprowadza wymóg formy dokumentowej. 

To istotna zmiana, która usprawni proces zawierania umów leasingu i umożliwi stosowanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Finansowanie inwestycji stanie się łatwiejsze dla wielu firm.

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana) – nowy limit

Komisja proponuje zmianę kwoty przychodu, poniżej której nie traktuje się działalności prowadzonej przez osobę fizyczną jako działalności gospodarczej. Obecnie limit wynosi 2700 zł miesięcznie (75% minimalnego wynagrodzenia). Projekt komisji zakłada zmianę tej kwoty na dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia rocznie, czyli 24 300 zł. 

Zgodnie z projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, limit ten będzie ustalany nie miesięcznie, jak obecnie, ale rocznie. Zmiana przepisów dotyczących działalności nierejestrowanej m.in. ułatwi działalność gospodarczą podmiotom, które działają sezonowo oraz osobom, które chcą legalnie prowadzić dodatkową działalność zarobkową.

To nie wszystko. Projekt zakłada skrócenie okresu pomiędzy zakończeniem działalności gospodarczej a podjęciem działalności nierejestrowanej z 60 miesięcy do 24 miesięcy. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy działalność została zakończona, zawieszona, jak i przedsiębiorców korzystających z tzw. ulgi na start.

Ryczałt – zwiększenie progu przychodu

Przychód przedsiębiorcy, który chce teraz płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie może przekroczyć 2 milionów złotych rocznie. Projekt ustawy zakłada zwiększenie progu przychodu dla wyboru tej formy opodatkowania do 3 milionów złotych. 

Taka zmiana pozwoli większej liczbie przedsiębiorców korzystać z ryczałtu. Ten ze względu na zasady opłacania składki zdrowotnej jest korzystniejszą formą opodatkowania niż skala podatkowa czy podatek liniowy.

Mały ZUS plus bez ograniczenia czasowego

Przedsiębiorcy mogą teraz korzystać z tej formy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Projekt ustawy znosi ograniczenia czasowe, aby umożliwić przedsiębiorcom kontynuowanie działalności gospodarczej na Małym ZUS-ie Plus, nawet po upływie 36 miesięcy. Dzięki temu prowadzenie drobnej działalności gospodarczej stanie się bardziej opłacalne.

Brak pieczątki na dokumencie

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych zakłada, że organy administracji nie będą mogły wymagać od przedsiębiorców posługiwania się pieczątką – jej brak nie będzie brakiem formalnym pisma lub wniosku ani nie będzie powodem do stwierdzenia, że są one niekompletne. Wyjątek, to sytuacja, w której przepisy odrębne nakazują stosowanie pieczęci. 

Zgodnie z projektem, urzędy nie będą mogły wymagać od przedsiębiorców dołączania wydruku komputerowego z aktualnymi i pełnymi informacjami o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że przepisy szczególne nakażą to w konkretnej sprawie.

Liczba miejsc parkingowych

Komisja do spraw deregulacji proponuje przywrócenie gminom autonomii w decydowaniu o minimalnej liczbie miejsc parkingowych w ramach inwestycji mieszkaniowych. Samorządy będą miały większą swobodę w planowaniu przestrzeni parkingowej. 

Nowelizacja ma też uelastycznić projektowanie powierzchni handlowych i usługowych. Dotychczasowy minimalny pułap powierzchni usługowej i handlowej wynoszący 5% może być trudny do osiągnięcia podczas realizacji mniejszych inwestycji. Po zmianie próg zostanie podniesiony do 40%. 

Kolejna zmiana umożliwi zawarcie porozumienia między wójtem, burmistrzem czy prezydentem a inwestorem. Zostanie ono następnie przedstawione radzie gminy lub radzie miasta wraz z projektem uchwały o ustaleniu lokalizacji. 

Obniżenie VAT na odzież i obuwie dla dzieci

Ta proponowana zmiana dotyczy obniżenia stawki podatku VAT na odzież i obuwie dla dzieci z 23% do 5%. Dzięki niej rodzice i opiekunowie wydadzą mniej na zakup odzieży dla najmłodszych.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!