Ulga dla młodych w PIT 2024 – kogo dotyczy i na czym polega zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia?

Ulga dla młodych (czyli zerowy PIT dla młodych) to ulga podatkowa, która zwalnia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) część osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ulga dla młodych została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oto podstawowe informacje na jej temat:

  • dotyczy wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia;
  • przychody uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego również są zwolnione z podatku;
  • roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł, czyli miesięczne zarobki mogą wynosić ok. 7127 zł brutto;
  • jeżeli podatnik uzyskuje wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, to jest zwolniony z obowiązku rozliczania rocznej deklaracji PIT za dany rok.

Ulga dla młodych działa z mocy ustawy, podatnik nie musi wykonywać żadnych czynności, aby z niej skorzystać. To znaczy, że nie ma obowiązku np. składania oświadczenia do pracodawcy.

Limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi, bez względu na sposób rozliczenia rocznego.

Ulga dla młodych 2024 – czy trzeba być studentem, żeby z niej skorzystać?

Nie trzeba być studentem, żeby jako młoda osoba skorzystać z zerowego podatku PIT. Prawo do zerowego PIT za 2023 mają wszystkie osoby do 26 roku życia, uzyskujące przychody z katalogu przychodów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Nie ma znaczenia, czy jest uczniem, studentem, absolwentem czy nie uczęszcza do żadnej szkoły. Ważne jest tylko spełnienie kryteriów wiekowych i dochodowych.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Czy korzystając z ulgi dla młodych, trzeba złożyć roczne rozliczenie PIT?

Z zasady podatnik, który uzyskał przychody w całości objęte ulgą, nie ma obowiązku składać zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37

Taki obowiązek pojawi się jeżeli podatnik oprócz przychodów objętych ulgą:

  • uzyskał dochody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach (według skali podatkowej);
  • ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku;
  • musi doliczyć do dochodu/podatku kwoty uprzednich odliczeń, do których utracił prawo;
  • korzysta z ulgi na dzieci czy ulgi dla rodzin 4+.

W takiej sytuacji w PIT-36 lub PIT-37 należy wykazać również przychody objęte ulgą.

Zerowy PIT dla młodych a umowa o pracę

Osoby zatrudnione na umowę o pracę do ukończenia 26 roku życia, uzyskują przychody objęte ulgą dla młodych. Należy jednocześnie pamiętać, że obowiązuje limit przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie.

Zwolnienie dotyczy przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa PIT, określona w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Ulga dla młodych do 26 roku życia a umowa zlecenie

Przychody z umowy zlecenia znalazły się w katalogu przychodów objętych ulgą dla młodych. Skorzystają z niej zleceniobiorcy, którzy nie przekroczyli 26 roku życia, a ich przychody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

PIT 0 dla młodych a umowa o dzieło

Zerowy PIT dla młodych polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym. Jednak nie obejmuje ona umów o dzieło. 

Inne umowy wykluczone z ulgi dla młodych to zlecenia w wysokości poniżej 200 zł, zlecenia ze zbyciem praw autorskich oraz zlecenie z osobą niebędącą rezydentem Polski.

Czy młodych przedsiębiorców obowiązuje ulga dla osób do 26 roku życia?

Młodzi ludzie do 26 roku życia, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nie mogą skorzystać z zerowego PIT. 

Uwaga! Jeżeli młody człowiek ma działalność, a jednocześnie pracuje na etacie, to ma prawo do zerowego PIT. Z podatku zwolniona jest tylko kwota, którą uzyskał z tytułu umowy o pracę (do limitu 85 528 zł rocznie).

Ulga dla młodych a koszty uzyskania przychodu

Osoby korzystające z ulgi dla młodych mogą odliczyć koszty uzyskania przychodu, ale tylko od tej części przychodu, która podlega opodatkowaniu. Inaczej mówiąc, korzystając z ulgi, nie można odliczyć kosztów od przychodu zwolnionego z podatku. Suma łącznych kosztów przychodów ustalanych według normy 50% oraz przychodów objętych ulgą nie może przekroczyć 85 528 zł.

Kiedy kończy się ulga dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych kończy się w miesiącu, w którym podatnik kończy 26 lat, ale dotyczy tylko przychodów osiągniętych najpóźniej w dniu urodzin podatnika. 

Najłatwiej przedstawić to na przykładzie. Pani Anna urodziła się 7 marca 2000 r. i dla niej ulga obowiązuje do 7 marca 2026 r. Wszelkie przychody, które uzyskała po tym dniu, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zostaną opodatkowane, nawet jeśli dotyczą pracy lub zlecenia wykonanego przed tym dniem. 

Warto pamiętać, że ulga na młodych nie przechodzi na następne lata ani na małżonka.

Ulga dla młodych a kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, od której nie nalicza się podatku. W 2024 roku wynosi ona 30 tys. zł.

Jeśli podatnik korzystający z ulgi dla młodych przekroczy limit przychodów 85 528 zł, to nadal ma prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku. 

Limit ulgi dla młodych – przekroczenie progu podatkowego

Kwotę zmniejszającą podatek można zastosować do nadwyżki ponad limit. Oznacza to, że podatek zapłaci dopiero po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty przychodów 115 528 zł (85 528 zł + 30 tys. zł).

Podatek naliczany jest według stawki 12% dla przychodów do 120 000 zł i 32% dla przychodów powyżej tej kwoty.

PIT zero a dochody zagraniczne

Warto pamiętać, że zerowy PIT dla młodych ma zastosowanie zarówno do przychodów osiąganych na terytorium Polski, jak i poza nim, niezależnie od miejsca położenia źródła tych przychodów.

Jednocześnie ulga dla młodych nie obejmuje przychodów zwolnionych od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Co to znaczy? Jeśli podatnik uzyskał dochody z zagranicy, które są zwolnione od podatku w Polsce na podstawie takiej umowy, to nie będą one wliczane do limitu ulgi dla młodych. Natomiast jeśli podatnik uzyskał dochody z zagranicy, które nie są zwolnione od podatku w Polsce, to będą one podlegać uldze (o ile spełnione są pozostałe warunki).

Podatnik, który korzysta z ulgi dla młodych i uzyskuje dochody z zagranicy, musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. W tym formularzu wykazuje swoje dochody krajowe i zagraniczne oraz sposób unikania podwójnego opodatkowania.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem w ramach ulgi dla młodych

Podatnik korzystający z ulgi dla młodych, może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, o ile spełnia warunki przewidziane w ustawie o PIT. 

Kiedy wspólne rozliczenie osób korzystających z ulgi dla młodych będzie szczególnie korzystna? To dobre rozwiązanie dla małżeństw, w których jedna osoba ma dochody powodujące wejście w wyższy próg podatkowy wynoszący 32%. Pozwala zoptymalizować daninę – po zastosowaniu wspólnego rozliczenia dochody dzielone są na pół i w ten sposób podatnik może skorzystać z 12% stawki.

Zwolnienie z PIT a ulga na dziecko

Ulga na dziecko i zerowy PIT dla młodych nie wykluczają się. To znaczy, że osoba, która skorzystała z ulgi dla młodych, może również odliczyć od podatku kwotę ulgi na dziecko, jeżeli spełnia ustawowe warunki.

Podatnik ma prawo do ulgi nawet jeżeli nie zapłacił podatku dochodowego (czyli nie miał innych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych). Zwrot z tytułu ulgi na dziecko sięgnie do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie podatnik zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą.

Ulga dla młodych za 2023 rok a renta rodzinna

Renta rodzinna to świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS w przypadku śmierci jednego z żywicieli rodziny (np. małżonka, rodzica). Korzystanie z ulgi dla młodych nie wyklucza możliwości otrzymywania renty rodzinnej. Należy pamiętać, że ulga dla młodych nie dotyczy przychodów z renty rodzinnej.

Zasiłek chorobowy a ulga dla młodych

Zasiłek chorobowy to świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS ubezpieczonemu niezdolnemu do pracy z powodu choroby. Przychody z zasiłku chorobowego nie są objęte zerowym PIT dla młodych. To oznacza, że nie uwzględnia się ich w limicie ulgi wynoszącym 85 528 zł.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Więcej informacji na temat rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych znajdziesz w kategorii PIT.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!