Jak umożliwić zdalne podpisywanie umów pracownikom i klientom?

0
zdalne podpisywanie umów

Już nie trzeba spotykać się w siedzibie firmy, czy czekać na podpis pracownika, który akurat przebywa w delegacji. Podpis elektroniczny umożliwia zdalne podpisywanie umów, co znacznie usprawnia ich obieg.

Kiedy możliwe jest zdalne podpisywanie dokumentów? Jakiego podpisu elektronicznego najlepiej użyć? Czy inna osoba może użyć twojego podpisu elektronicznego? Odpowiedzi na te pytania poznasz po przeczytaniu naszego artykułu.

Podpis elektroniczny usprawnia obieg dokumentów

Zmiany związane z cyfryzacją coraz większej liczby elementów naszego życia przyczyniają się również do zmiany podejścia do dokumentów. Coraz częściej napotykamy się np. na zdalne podpisywanie umów. I choć można to robić, wymieniając wiadomości e-mail, drukując, własnoręcznie podpisując i przesyłając zeskanowane dokumenty, to dużo łatwiej wymieniać pliki podpisane podpisem elektronicznym.

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to ciąg znaków wygenerowanych przez komputer, który specjalny program dodaje do dokumentu. Potwierdza on dane i weryfikuje tożsamość osoby podpisującej. 

Stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów nawet w przypadkach, które wymagają formy pisemnej. Wszystko dlatego, że jest on równorzędny z podpisem własnoręcznym. 

CZYTAJ TAKŻE: Zagrożenia związane z podpisem elektronicznym. Jak się zabezpieczyć?

Są nieliczne wyjątki od tej reguły. Za pomocą podpisu elektronicznego nie podpiszesz aktu notarialnego.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, dołączone do lub powiązane z innymi elektronicznymi danymi. Wykorzystuje się je jako podpis. Umożliwia on ustalenie tożsamości podpisującego. Pozwala również wykryć zmiany wprowadzone do dokumentu już po jego podpisaniu.

Kwestie takie jak zdalne podpisywanie umów reguluje rozporządzenie eIDAS. Wprowadzono je po to, by zapewnić bezpieczne interakcje elektroniczne w całej Unii Europejskiej.

Jak używać podpisu elektronicznego?

Używanie podpisu elektronicznego jest bardzo proste. Po stworzeniu dokumentu wystarczy wgrać go do programu obsługującego podpis elektroniczny i zaakceptować. System stworzy podpis elektroniczny. Od tej chwili dla zachowania ważności podpisu, w dokumencie nie będzie można nic zmienić.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wykorzystać podpis elektroniczny w firmie by system działał jak najbardziej efektywnie?

Kiedy można podpisać umowę zdalnie?

W prawie cywilnym obowiązuje tzw. zasada swobody umów. Polega ona na tym, że strony umowy mogą, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, kształtować treść i formę umowy dowolnie. 

Ograniczenia dotyczą aktu notarialnego czy dokumentów notarialnie poświadczonych. Ich nie możemy podpisać zdalnie, nawet posiadając podpis kwalifikowany.

Są też umowy, które muszą mieć zachowaną formę pisemną. Oznacza to, że nie możemy zawrzeć ich ustnie. Jeżeli strony podpiszą dokument cyfrowy zdalnie, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będzie on tak samo ważny, jak umowa w formie papierowej.

Czy pracownik może korzystać z twojego podpisu elektronicznego?

Zgodnie z zapisami prawa podpis elektroniczny jest podpisem osobistym. Oznacza to, że wydaje się go na dane konkretnej osoby. Nie ma więc możliwości, by pracownik posługiwał się cudzym podpisem elektronicznym.

CZYTAJ TAKŻE: Wdrożenie podpisu elektronicznego w świetle rozporządzenia eIDAS

Jak umożliwić podpisywanie dokumentów zdalnie przez pracownika?

Żeby pracownik mógł podpisywać dokumenty firmowe zdalnie (np. umowy, zamówienia), tak jak w każdym innym przypadku, musi być do tego umocowany prawnie. Mówiąc wprost, musi mieć prawo podpisywania określonych dokumentów w imieniu firmy. 

Po drugie, musi mieć możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego. Oznacza to, że musi sam posiadać taki podpis, gdyż podpis elektroniczny przypisany jest do konkretnej osoby fizycznej. W przypadku gdy nim nie dysponuje, zakup może zostać sfinansowany przez firmę. Obecne rozwiązania na rynku umożliwiają także zakup pojedynczych podpisów do jednorazowego zastosowania za pomocą aplikacji w chmurze.

Czy klient może podpisać umowę zdalnie?

Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku pracownika. W zależności od rodzaju dokumentu, jaki ma zostać podpisany, a także zależnie od poziomu zaufania do klienta, bądź kontrahenta, można zastosować różne rodzaje podpisu elektronicznego.

Może to być podpis zwykły przy czynnościach prostszych np. powtarzających się zamówieniach, czy zleceniach. Natomiast przy ważniejszych umowach bądź w przypadku ograniczonego zaufania do drugiej strony warto stosować bezpieczniejsze podpisy kwalifikowane.

Klient musi posiadać swój podpis, bądź sprzedawca może ułatwić transakcję i udostępnić podpis elektroniczny za pomocą aplikacji w chmurze. Koszt takiego podpisu może być przeniesiony na sprzedawcę, co może być dodatkowym argumentem na taką formę sfinalizowania transakcji.

Wdrożenie podpisu elektronicznego w świetle rozporządzenia eIDAS

0
Wdrożenie podpisu elektronicznego

Wdrożenie podpisu elektronicznego nie byłoby możliwe bez odpowiednich przepisów. W Unii Europejskiej kwestie związane z usługami reguluje rozporządzenie eIDAS. Sprawdź, jak opisuje ono podpis elektroniczny.

Jakie wymagania musisz spełnić, żeby wdrożyć podpis elektroniczny w swojej firmie? Co mówią na ten temat przepisy rozporządzenia eIDAS? Jak używać podpisu elektronicznego? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania. 

Co to jest rozporządzenie eIDAS?

Rozporządzenie eIDAS wprowadzono by zapewnić bezpieczne interakcje elektroniczne w całej UE. Dotyczy wielu aspektów związanych z gospodarką cyfrową. Jednym z istotnych dla przedsiębiorców zagadnień, które porusza, są zapisy dotyczące podpisu elektronicznego. 

eIDAS (ang. electronic IDentification, Authentication and trust Services) to nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

CZYTAJ TAKŻE: Stosowanie podpisu elektronicznego coraz popularniejsze, nie tylko wśród firm – poznaj najnowsze trendy

Rozporządzenie eIDAS określa ramy prawne transakcji elektronicznych. Mają one gwarantować bezpieczeństwo tych transakcji w całej Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia odnoszą się m.in. do systemów identyfikacji elektronicznej, a także usług zaufania. 

Pierwsza część rozporządzenia dotyczy warunków, jakie muszą zostać spełnione, by państwa UE uznawały wzajemnie środki identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych. Pozwala to np. na elektroniczne podpisywanie umów między podmiotami w różnych krajach.

Rozporządzenie eIDAS i podpis elektroniczny

W rozporządzeniu eIDAS „podpis elektroniczny oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis” (artykuł 3, punkt 10). Podpisujący musi być też osobą fizyczną (art. 3, pkt 9). 

Innymi słowy, dokument dopuszcza jako podpis elektroniczny różnego rodzaju dane, o ile zostały one świadomie użyte do podpisania jakiejś treści w postaci elektronicznej i można wykazać ich związek z podpisywaną treścią.  

CZYTAJ TAKŻE: Zagrożenia związane z podpisem elektronicznym. Jak się zabezpieczyć?

Rozporządzenie eIDAS wyróżnia zwykły podpis elektroniczny, podpis zaawansowany i kwalifikowany podpis elektroniczny. Zwykły podpis elektroniczny to np. imię i nazwisko wpisane w wiadomości e-mail. 

Zaawansowany podpis elektroniczny ma na celu wzmocnienie pewności co do tożsamości podpisującego i wykorzystuje dodatkowe techniki uwierzytelniania, jak kod SMS lub hasło, które należy podać składając podpis. Na rynku pojawiły się także usługi weryfikacji tożsamości online. Przykładem podpisu zaawansowanego jest profil zaufany, z którego można korzystać tylko w kontaktach z administracją państwową.  

Najszersze zastosowania ma podpis elektroniczny kwalifikowany, którego możemy używać w niemal każdej sytuacji. Jest to podpis elektroniczny o najbardziej zaawansowanych zabezpieczeniach.

Czym jest podpis kwalifikowany w świetle rozporządzenia eIDAS?

W przepisach eIDAS znajdziemy też dokładną definicję podpisu kwalifikowanego. Taki podpis: 

 • musi być unikalnie przyporządkowany podpisującemu; 
 • musi umożliwiać ustalenie tożsamości podpisującego;
 • składany jest przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; 
 • jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wykorzystać podpis elektroniczny w firmie by system działał jak najbardziej efektywnie?

Ponadto kwalifikowany podpis elektroniczny składa się przy pomocy kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. To urządzenie opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Certyfikat wydawany jest na określony czas przez kwalifikowanych dostawców zaufania.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym. Możemy nim podpisywać większość dokumentów, nawet tych o najwyższej wadze. Wyjątkiem są jedynie umowy, które wymagają szczególnej formy, jak akt notarialny.

Jak używać podpisu elektronicznego?

Używanie podpisu elektronicznego jest bardzo proste. Po stworzeniu dokumentu wystarczy wgrać go do programu obsługującego podpis elektroniczny i zaakceptować. System stworzy podpis elektroniczny. Od tej chwili dla zachowania ważności podpisu, w dokumencie nie będzie można nic zmienić.

Jak wykorzystać podpis elektroniczny w firmie by system działał jak najbardziej efektywnie?

0
podpis elektroniczny w firmie

Podpis elektroniczny to wygoda i oszczędność czasu. Jak zaplanować jego wdrożenie, by przyniósł jak najwięcej korzyści? Przede wszystkim zidentyfikuj konkretny problem, który chcesz za jego pomocą rozwiązać.

Dlaczego warto wykorzystywać podpis elektroniczny w firmie? Jak jego wykorzystanie usprawnia pracę przedsiębiorstwa? W jaki używać podpisu elektronicznego? Odpowiedzi na te pytania poznasz w naszym artykule. 

Dlaczego warto wykorzystywać podpis elektroniczny w firmie?

Ile czasu zajmuje obsługa papierowej dokumentacji. Przez ile rąk dokument musi przejść, by został zaakceptowany? Jak długo krąży po firmie, zanim uda się zrealizować jego postanowienia? Jak często zdarzają się sytuacje, w których dokument utyka gdzieś na dłużej? 

Wszystkie te problemy może rozwiązać, a przynajmniej pomóc w ich rozwiązaniu, podpis elektroniczny.

CZYTAJ TAKŻE: Zalety podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Dlaczego warto z niego korzystać?

W przypadku firmy usługowej może być tak, że klient podpisuje dokumenty w siedzibie firmy. Wystarczy jednak, że nastąpi problem związany z możliwością dotarcia do firmy – niezależnie czy dotknie on sprzedawcę, czy klienta – i podpisanie umowy może być znacząco opóźnione. 

Gdy wykorzystujesz podpis elektroniczny, obecność obu stron w tym samym miejscu i czasie nie jest konieczna. Mało tego, każda z osób może podpisać umowę o dowolnej porze. 

Przyspieszenie procesów wewnętrznych i kontaktu z klientami

Podpisywanie nawet pojedynczej umowy bywa skomplikowane, gdy trzeba zgrać ze sobą plany kilku osób. A co gdy umowy są podpisywane masowo? Wtedy podpis elektroniczny może okazać się niezbędny. 

CZYTAJ TAKŻE: Stosowanie podpisu elektronicznego coraz popularniejsze, nie tylko wśród firm – poznaj najnowsze trendy

Weźmy np. firmę zajmującą się obsługą najmu lokali, albo biznes polegający na obsłudze formularzy zgłoszeniowych. Niezależnie od tego, ile dokumentów trzeba przeprocesować, liczy się, by było to zrobione bez błędów i w jak najkrótszym czasie. Wykorzystanie podpisu elektronicznego nawet przez jedną stronę umowy znaczącą zmniejszy potrzebną do tego ilość czasu.

Kontrola nad postępem procesu dzięki chmurze

W przypadku dużej ilości dokumentów ważne jest też monitorowanie ich obiegu. Przy dokumentach papierowych konieczne jest robienie skanów, które pozwolą wprowadzić je do systemu komputerowego, który w tym pomaga.

Podpis elektroniczny pozwala korzystać z dokumentów tylko w wersji elektronicznej, w tym także w chmurze. Pozwala to korzystać z nich w każdym miejscu i o każdej porze. 

Ułatwia też znacząco monitoring przepływu dokumentów. W każdej chwili jesteśmy w stanie stwierdzić, na jakim etapie akceptacji jest dokument. 

Jak podpis elektroniczny usprawnia pracę firmy?

Papierowe dokumenty mogą się zgubić, a umowy mogą być rozproszone w różnych działach. Problem pojawia się w sytuacji, gdy takie dokumenty potrzebne są „tu i teraz”. 

CZYTAJ TAKŻE: Zagrożenia związane z podpisem elektronicznym. Jak się zabezpieczyć?

Gdy trzeba je odnaleźć, a presja czasu narasta, może to okazać się problematyczne. Szczególnie gdy chodzi o starszy dokument, który został już przetransportowany do zewnętrznego archiwum. A co jeśli papierowy dokument gdzieś się po drodze zagubił?

Samo używanie podpisu elektronicznego nie powoduje większego porządku w dokumentacji. Nie to jest jego głównym zadaniem. Przyśpiesza jednak procesowanie dokumentów i może ułatwić ich późniejsze odnajdywanie.

Aby usprawnić proces podpisywania dokumentów i zarządzania nimi można skorzystać z dedykowanych platform online. Rozwiązania takie integrują oprogramowanie podpisu elektronicznego z oprogramowaniem do obsługi biurowej.

Zagrożenia związane z podpisem elektronicznym. Jak się zabezpieczyć? 

0
zagrożenia związane z podpisem elektronicznym

Otaczają nas coraz bardziej nowatorskie i zaawansowane systemy. Mają ułatwiać nam życie, ale często wraz z nimi pojawiają się obawy o bezpieczeństwo. Jakie są zagrożenia związane z podpisem elektronicznym?

Czy podpis elektroniczny jest bezpieczny? Jak ograniczyć ryzyko użycia podrobionej tożsamości? Poznaj zagrożenia związane z podpisem elektronicznym i sprawdź, jak się przed nimi zabezpieczyć. Przedstawiamy najważniejsze działania, które powinieneś podjąć.

Jakie są zagrożenia związane z podpisem elektronicznym?

Podpis elektroniczny ma wiele zalet. Przede wszystkim gwarantuje oszczędność czasu, a co za tym idzie – pieniędzy. A co z bezpieczeństwem?

Podpisy elektroniczne są różne i każdy gwarantuje inny poziom bezpieczeństwa. Najbezpieczniejszy jest podpis kwalifikowany, który możemy wykorzystywać do podpisywania wszystkich dokumentów, poza jedynie aktem notarialnym. O jego bezpieczeństwie świadczy chociażby to, że używają go również urzędy.

CZYTAJ TAKŻE: Zalety podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Dlaczego warto z niego korzystać?

I choć zabezpieczenia podpisów elektronicznych są coraz lepsze, to cyberprzestępcy cały czas próbują je złamać. 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z podpisem elektronicznym jest możliwość jego podrobienia. Oczywiście, podpis składany bezpośrednio na dokumencie długopisem też można podrobić. 

Jednak w przypadku podpisu elektronicznego, głównym zabezpieczeniem jest klucz kryptograficzny, którego używa się do szyfrowania dokumentów. To od poziomu jego zaawansowania zależy, jak ciężkie będzie jego podrobienie.

Inne zagrożenie związane z podpisem elektronicznym to możliwość przechwycenia komunikacji przez stronę trzecią. 

Używanie podpisu elektronicznego wymaga wysokiej odpowiedzialności za stan oprogramowania w urządzeniu, z którego korzystamy do podpisu. Na nic zda się najlepiej zabezpieczony klucz kryptograficzny, jeśli komputer będzie podatny na wirusy, a użytkownik sprzętu nieświadomie zainstaluje szkodliwe oprogramowanie. 

Jak przezwyciężyć zagrożenia związane z podpisem elektronicznym?

Zagrożenia związane z podpisem elektronicznym na całe szczęście nie są liczne. Mając świadomość tych problemów, możemy się przed nimi skutecznie bronić. Korzystając z usług zaufania, zawsze bierz je pod uwagę. 

CZYTAJ TAKŻE: Stosowanie podpisu elektronicznego coraz popularniejsze, nie tylko wśród firm – poznaj najnowsze trendy

Wybierz wiarygodne i zaufane systemy: korzystaj z usług i platform, które mają dobrą reputację i odpowiednie certyfikaty

Przede wszystkim zapoznaj się z wymaganiami technicznymi, potrzebnymi do korzystania z podpisu elektronicznego. Jeśli nie będziesz ich spełniać, zabezpieczenia nie będą działać tak skutecznie, jak powinny.

Wybierając dostawcę usług takich jak podpis elektroniczny, zwracaj uwagę na jego wiarygodność. Zweryfikowanych dostawców usług zaufania znajdziesz na stronie eIDAS.

Regularne aktualizuj też systemy, przede wszystkim system operacyjny urządzenia, z którego korzystasz do składania podpisu. Pamiętaj też, by mieć zainstalowanego zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe. 

Weryfikacja tożsamości

Gdy otrzymasz dokument podpisany elektronicznie, zawsze sprawdzaj jego wiarygodność. W przypadku dokumentów urzędowych możesz skorzystać z bezpłatnej usługi weryfikacja podpisu (puesc.gov.pl). Sprawdza ona aktualny status podpisu na podstawie danych zawartych w dokumencie oraz udostępnianych przez wystawcę certyfikatu.

Stosowanie podpisu elektronicznego coraz popularniejsze, nie tylko wśród firm – poznaj najnowsze trendy

0
stosowanie podpisu elektronicznego

Stosowanie podpisu elektronicznego zdobywa coraz większą popularność. Używamy go do zatwierdzania sprawozdań finansowych, dokumentów przetargowych, umów, ofert handlowych lub e-faktur. Poznaj najnowsze trendy związane z podpisem elektronicznym.

Dlaczego stosowanie podpisu elektronicznego jest wygodne? Kto może go stosować? Jakie korzyści przynosi firmie? Jakie są najnowsze trendy związane z podpisem elektronicznym? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Kto może stosować podpis elektroniczny?

Stosować podpis elektroniczny może każdy. Podpis elektroniczny dedykowany jest dla osób fizycznych i jest poświadczeniem woli złożonym przez konkretną osobę. W zależności od rodzaju zastosowanego podpisu może być on bardziej lub mniej skuteczny w aspekcie prawnym.

Najprostszym jest podpis zwykły np. w treści emaila, popularny jest też „profil zaufany”, gdzie tożsamość potwierdza się poprzez bankowość elektroniczną, ale służy do załatwiania spraw urzędowych.

Dla rozwiązań w obrocie gospodarczym, gdzie istotna jest potwierdzona tożsamość osoby podpisującej się, stosuje się coraz powszechniej  kwalifikowany podpis elektroniczny. Aby uzyskać podpis kwalifikowany, tożsamość osoby musi potwierdzić dostawca certyfikatu kwalifikowanego.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka jest ważność podpisu elektronicznego?

Coraz popularniejsze stosowanie podpisu elektronicznego – dlaczego tak chętnie z niego korzystamy?

500 proc. wzrost zainteresowania stosowaniem podpisu elektronicznego w ciągu 5 lat. Takie wyniki notuje największy dostawca usług zaufania w Polsce. Szczególnie duży wzrost nastąpił za sprawą pandemii, która znacząco przyspieszyła cyfryzację biznesu. 

I rząd zrobił sporo dla wprowadzenia e-usług. W efekcie zmiany związane z cyfryzacją przyspieszyły. Na przykład, już w 2024 roku wszyscy przedsiębiorcy będą musieli stosować e-faktury. 

Z tego powodu niezbędna będzie integracja oprogramowania rachunkowo-księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Konieczne będzie także korzystanie z rozwiązań umożliwiających efektywną pracę z cyfrowymi dokumentami.

CZYTAJ TAKŻE: Jak dokonać weryfikacji podpisu elektronicznego?

Jakie trendy przeważają na rynku e-podpisów?

Przede wszystkim skokowy wzrost zainteresowania e-podpisami. Poza tym popularność zyskują podpisy elektroniczne w chmurze. Umożliwiają one jeszcze łatwiejszy dostęp do dokumentacji.

Warto też wspomnieć o stopniowej eliminacji papierowych dokumentów, co zawdzięczamy między innymi podpisowi elektronicznemu. Dane rynkowe pokazują, że stosowanie podpisu elektronicznego szybko przyczynia się do zmniejszania ilości dokumentów w formie papierowej. 

Przykład? Instytucje finansowe coraz częściej przekazują dokumenty posprzedażowe wyłącznie w formie elektronicznej. Jedna z firm leasingowych w Polsce całość dokumentacji posprzedażowej przygotowuje tylko w tej formie, podobnie jak opinie dla klienta z działu Customer Service. 

Stosowanie podpisu elektronicznego – dlaczego warto?

Stosowanie podpisu elektronicznego to ogromna oszczędność czasu. Wszystko dlatego, że dzięki niemu dokumenty można podpisywać w każdym miejscu i czasie. Nie potrzebujesz do tego nawet komputera, wystarczy smartfon.

CZYTAJ TAKŻE: Zalety podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Dlaczego warto z niego korzystać?

Ważny jest również trend eko. Przykład? Jedna z firm leasingowych chwali się, że dzięki stosowaniu podpisu elektronicznego tylko przez pół roki zaoszczędziła 70 tysięcy ryz papieru. Do wyprodukowania takiej liczby kartek trzeba zużyć 14 hektarów lasu oraz 90 milionów litrów wody.

Stosowanie podpisu elektronicznego ma się szczególnie dobrze w małych i średnich firmach. Jak wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego, narzędzie to planuje wdrożyć 64 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP. W 2021 r. 22 proc. z nich już korzystało z podpisu elektronicznego. Prawie trzy razy więcej planuje wdrożyć to rozwiązanie najpóźniej do 2024 r.

Zalety podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Dlaczego warto z niego korzystać?

0
zalety podpisu elektronicznego

Zalety podpisu elektronicznego skłoniły już tysiące firm i osób do skorzystania z niego. Nie tylko przyspiesza pracę i usprawnia obieg dokumentów, ale i zwiększa bezpieczeństwo danych. W dodatku, taki podpis można złożyć o każdej porze i w każdym miejscu. 

Dlaczego warto wykupić kwalifikowany podpis elektroniczny? Jakie są zalety podpisu elektronicznego? Do czego można go używać? W jaki sposób się to robi? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Czym jest podpis elektroniczny kwalifikowany?

Podpis elektroniczny jest coraz powszechniejszy. Stosuje się go zarówno w firmach, jak i urzędach. Mogą z niego korzystać również osoby prywatne.

Aby użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego, nie wystarczy podpisać się pod dokumentem elektronicznym imieniem i nazwiskiem. Taki dokument musi być opatrzony danymi, wygenerowanymi przez system komputerowy. Potwierdzają one integralność dokumentu, a także wskazują kto i kiedy go podpisał.

Używanie podpisu elektronicznego

Używanie podpisu elektronicznego znacząco przyspiesza obieg dokumentów. Jak to działa w praktyce? Możesz nawet nie mieć świadomości, ile czasu tracisz przy papierowych dokumentach. Drukowanie, podpisywanie, skanowanie, pakowanie, wycieczki na pocztę lub zamawianie kuriera – to pochłania czas. 

CZYTAJ TAKŻE: Kwalifikowany podpis elektroniczny – jak go zdobyć?

Wady dokumentacji papierowej uwidaczniają zalety podpisu elektronicznego. W przypadku dokumentów podpisywanych elektronicznie czas, jaki musimy im poświęcić, drastycznie się skraca. Otwórz dokument, kliknij „podpisz”, wyślij – i gotowe! Po kilku sekundach plik znajduje się już u drugiej osoby. 

Jeśli taki dokument ma zostać podpisany przez kilka osób, z których każda mieszka w innej lokalizacji, proces jego podpisywania skraca się z nawet kilku tygodni, do zaledwie kilku minut.

Rodzaje podpisów elektroniczny

Trzy podstawowe rodzaje podpisu elektronicznego to zwykły, zaawansowany i kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zwykły podpis elektroniczny, jak sugeruje nazwa, jest najprostszym rodzajem podpisu elektronicznego. Aby go zastosować, wystarczy imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, która ma złożyć podpis. Zwykły podpis elektroniczny jest oparty na zasadzie zaufania, gdzie strony zaangażowane w proces akceptują taką formę zgodnie z rozporządzeniem eIDAS (rozporządzenie (UE) nr 910/2014).

Podpisy elektroniczne, w tym również zwykłe podpisy elektroniczne, są uznawane za ważne prawnie i mogą stanowić dowody w postępowaniu sądowym, pod warunkiem że spełniają odpowiednie warunki określone w przepisach prawa.

Zaawansowany podpis elektroniczny ma na celu wzmocnienie pewności co do tożsamości podpisującego. W przypadku zaawansowanego podpisu elektronicznego stosuje się dodatkowe techniki uwierzytelniania, jak kod SMS lub hasło, które należy podać, składając podpis. 

Podpis kwalifikowany, zgodnie z unijnymi przepisami jest podpisem, który składa się za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego i jest równoważny z odręcznym podpisem. 

CZYTAJ TAKŻE: Jaka jest ważność podpisu elektronicznego?

Certyfikat ten potwierdza, że tożsamość osoby podpisującej dokument została zweryfikowana na podstawie dokumentu tożsamości przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Jeden certyfikat przypisany jest do jednego, konkretnego urządzenia i generowany jednokrotnie. 

Poza wysokim bezpieczeństwem, do zalet podpisu elektronicznego należy również to, że ma on taką samą wagę co podpis własnoręczny. Oznacza to, że dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym jest traktowany tak samo, jak dokument wydrukowany i podpisany na papierze. Dzięki temu możemy za jego pomocą załatwiać wszystkie formalności.

Pamiętaj! Jest jedna sytuacja, która zawsze wymaga podpisu własnoręcznego. Jest to podpisanie aktu notarialnego. Nie podpiszesz go za pomocą podpisu elektronicznego, nawet kwalifikowanego.

Do czego można używać podpisu kwalifikowanego?

Podpisem kwalifikowanym można podpisywać dokumenty wykorzystywane w obiegu firmowym i urzędowym. Mogą z niego korzystać również osoby prywatne, do zawierania np. umów najmu i o pracę.

Niektóre zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego to:

 • podpisywanie przetargów,
 • podpisywanie umów,
 • składanie wniosków do ZUS-u i urzędów, wszelkie kontakty z administracją publiczną,
 • składanie deklaracji,
 • podpisywanie sprawozdań finansowych,
 • podpisywanie e-faktur i korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur. 

Tak szerokie zastosowanie podpis kwalifikowany zawdzięcza temu, że potwierdzany jest zewnętrznym certyfikatem. Daje on pewność, że podpisem posługuje się osoba, która ma do tego prawo. To umożliwia korzystanie z niego w tak wielu sytuacjach.

CZYTAJ TAKŻE: Jak dokonać weryfikacji podpisu elektronicznego?

Jakie są zalety podpisu kwalifikowanego?

Zalety podpisu elektronicznego to przede wszystkim oszczędność czasu. Można nim potwierdzić tożsamość w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Jako że podpis kwalifikowany traktowany jest na równi z własnoręcznym, można za jego pomocą załatwić właściwie wszystkie formalności.

Co więcej, podpis kwalifikowany uznawany jest, na mocy europejskiego rozporządzenia eIDAS, na terenie całej wspólnoty. Oznacza to, że zagraniczny kontrahent czy urząd musi uznać twój dokument podpisany w ten sposób.

Czy podpis kwalifikowany to to samo co certyfikat kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany nie jest tym samym co certyfikat kwalifikowany. Certyfikat kwalifikowany jest w pewnym sensie częścią podpisu elektronicznego. 

W skład zestawu składającego się na podpis kwalifikowany wchodzą najczęściej: karta kryptograficzna, na której jest zapisany certyfikat kwalifikowany, czytnik kart, który podłącza się do komputera i oprogramowanie, które obsługuje cały system.

Podpis elektroniczny – zintegrowany system, który przyśpieszy pracę Twojego zespołu

0
podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Dzięki niemu akceptacja dokumentów możliwa jest w każdym miejscu i o każdej porze. Wyeliminowanie takich ograniczeń towarzyszących dokumentom w formie papierowej, wpływa pozytywnie na efektywność i ułatwia procesy biznesowe.

Podpis elektroniczny szybko się upowszechnia. Może być bazą zintegrowanego systemu, który przyspiesza pracę w firmie. W naszym artykule przeczytasz o tym, jak zastosowanie podpisu elektronicznego ułatwia organizację pracy.

Kiedy można stosować podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny może być używany wszędzie tam, gdzie potrzebne jest potwierdzenie tożsamości. Stosuje się go w tych samych sytuacjach, w których podpisywalibyśmy dokument własnoręcznie. Może to być np. umowa z kontrahentem, umowa z pracownikiem/pracodawcą, a także protokół odbioru, zamówienie, czy dokumenty składane do urzędów publicznych. A to tylko kilka przykładów zastosowań. 

CZYTAJ TAKŻE: Jak wygląda podpisywanie dokumentów prawnych podpisem kwalifikowanym?

Można więc przyjąć, że tam, gdzie potrzebny jest podpis własnoręczny, można zastosować podpis elektroniczny. Stosując podpis elektroniczny, dbasz o bezpieczeństwo i szybkość. Nie musisz już wysyłać skanów dokumentów z własnoręcznym podpisem. Dzięki temu podpis elektroniczny znacznie oszczędzi Ci czas.

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to odpowiednik własnoręcznego podpisu wykonywanego na dokumencie. Jeśli w dowolnym elektronicznym dokumencie tekstowym np. w e-mailu, czy w pliku Word, używając klawiatury, wpiszemy swoje imię i nazwisko, to można to uznać za podpis. Jednak podpis złożony w takiej formie nie ma żadnej mocy prawnej. 

Żeby podpis w takim dokumencie uznać za podpis elektroniczny, należy spełnić określone prawem wymogi, w tym np. zastosować specjalne, dedykowane do tego rozwiązania informatyczne. Pod względem technicznym, podpis elektroniczny to ciąg danych wygenerowany przez system komputerowy. Ciąg ten dołącza się do stworzonego dokumentu elektronicznego. 

Taki podpis jest integralną częścią dokumentu elektronicznego i potwierdza oficjalnie, że konkretne oświadczenie zostało złożone, przez konkretną osobę. Jeśli, po tym dokument zostanie w jakikolwiek sposób zmieniony, to podpis będzie zweryfikowany negatywnie, co za tym idzie, będziemy wiedzieli, że w dokumencie zostały wprowadzone zmiany już po złożeniu podpisu i podpis będzie już nieważny.

CZYTAJ TAKŻE: Podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany i podpis biometryczny – podstawowe różnice

Podpis elektroniczny w firmie

Podpis elektroniczny znacznie przyspiesza pracę organizacji. Jednym z jego atutów jest to, że ten sam dokument może być równocześnie podpisywany przez kilka osób. Dzięki podpisowi elektronicznemu mogą go podpisywać w tym samym czasie, nawet jeśli znajdują się w różnych lokalizacjach. 

Oprogramowanie do obsługi podpisów elektronicznych pozwala określić, kto ma podpisać dokument, a także, w jakiej kolejności podpisy mają być składane. Sam podpis elektroniczny w dokumencie składa się bardzo szybko.

Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, że dokument ma być podpisany przez kilka osób, z których każda reprezentuje inny dział lub inną firmę. W przypadku tradycyjnego dokumentu papierowego musi on „wędrować” po różnych lokalizacjach. Jest to szczególnie czasochłonne w sytuacji, gdy trzeba go dostarczać i wymieniać nie tylko między działami w firmie, ale także i przesyłać do innych lokalizacji firmy, oddziałów na terenie kraju lub nawet za granicę, w przypadku firm rozwijających i prowadzących biznes międzynarodowy. 

Poza tym, gdy dokumentów papierowych jest dużo, konieczne będzie wdrożenie systemu do kontroli obiegu dokumentów. W przeciwnym razie może być problem w „namierzeniu”, kto aktualnie dany dokument akceptuje. O ile w przypadku pojedynczego dokumentu takie „opóźnienia” mogą być akceptowalne, o tyle, jeśli mamy do czynienia z dokumentami tworzonymi w większej ilości, czy cyklicznie, to trudno wyobrazić sobie, że każdy z nich będzie samodzielnie i własnoręcznie podpisywany przez odpowiednią osobę. Jest to oczywiście możliwe, natomiast podpis elektroniczny w połączeniu z obiegiem dokumentów znacznie ten proces przyspiesza i dodatkowo zabezpiecza. 

CZYTAJ TAKŻE: Jak bezpieczny podpis elektroniczny chroni Twoje dane?

Jak działa podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny oraz ogólnie usługi zaufania uregulowane zostały na poziomie Unii Europejskiej przez rozporządzenie eIDAS, a w Polsce poprzez ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

Sam podpis elektroniczny, w tym szczególnie podpis kwalifikowany, działa na tej zasadzie, że podpisany nim dokument „wyposażony” zostaje w specjalne oznaczenia bazujące na rozwiązaniach kryptograficznych. Potwierdzają one tożsamość osoby podpisującej i wskazują, że treść dokumentu nie została zmieniona. Ingerencja w treść podpisanego dokumentu powoduje nieważność certyfikatu, a w ten sposób złożonego podpisu. 

Z prawnego punktu widzenia, kwalifikowany podpis elektroniczny jest tak samo ważny, jak podpis złożony własnoręcznie. Oznacza to, że jego skutki prawne są takie same jak w przypadku podpisu własnoręcznego.

Jak wygląda podpisywanie dokumentów prawnych podpisem kwalifikowanym?

0
podpisywanie dokumentów

Podpisywanie dokumentów, poza określonymi wyjątkami, może się odbywać w dowolnej formie, między innymi pisemnie lub elektronicznie. Wszystko zależy od tego, na co zgodziły się strony umowy i na co pozwalają przepisy kodeksu cywilnego.

Na czym polega podpisywanie dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego? Jak podpisać umowę podpisem kwalifikowanym? Jak wysłać pismo podpisane elektronicznie? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania. 

Jak działa podpis elektroniczny?

Wśród podpisów elektronicznych, tylko podpis kwalifikowany ma moc podpisu własnoręcznego. Wyposażony jest w specjalny certyfikat, który potwierdza naszą tożsamość. Certyfikat ma datę ważności, więc musi być regularnie odnawiany. Sprawia to, że tożsamość osoby, na którą jest wystawiony, jest weryfikowana na bieżąco.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wykorzystać podpis elektroniczny w firmie by system działał jak najbardziej efektywnie?

To, w jaki sposób należy podpisywać dokumenty elektroniczne, by były ważne, mówią przepisy rozporządzenia eIDAS. To przepisy obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach, takich jak akty notarialne, możliwe jest tylko własnoręczne podpisywanie dokumentów. To oznacza, że nawet użycie podpisu kwalifikowanego nie będzie honorowane. Jednak z pozostałych przypadkach dokument podpisany podpisem kwalifikowanym, będzie traktowany tak samo jak dokument podpisany własnoręcznie.

Podpis kwalifikowany to zwykle zestaw narzędzi: certyfikat podpisu elektronicznego, aplikacja do składania podpisu, a także karta z czytnikiem albo podobnie działające urządzenie.

Jak wygląda podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym?

Można skorzystać bezpośrednio z programu powiązanego z twoim podpisem elektronicznym uzyskanym od dostawcy podpisu. Wówczas trzeba wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji podpisać dokument.

CZYTAJ TAKŻE: Wdrożenie podpisu elektronicznego w świetle rozporządzenia eIDAS

Jak podpisać dokument PDF?

Dokument PDF można także podpisać podpisem kwalifikowanym z poziomu programu Adobe Reader, do tej operacji potrzebne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z aktualnym certyfikatem oraz jego skonfigurowanie w programie Adobe Reader.

Samo podpisanie jest czynnością prostą i dokonuje się w następujący sposób:

 • wybierz i otwórz plik PDF, który chcesz podpisać;
 • z górnego menu należy wybrać Narzędzia >Certyfikaty> Podpisz cyfrowo;
 • w dokumencie zaznaczyć miejsce złożenia podpisu i podpisać plik;
 • podpisany plik należy zapisać.

W zależności od zastosowanego podpisu może być wymagane dodatkowe potwierdzenie podpisania dokumentu.

Jak wysłać pismo podpisane podpisem kwalifikowanym?

Pismo podpisane podpisem kwalifikowanym możemy wysłać np. mailem. Jeśli podpisujący nic w nim nie zmieni, druga strona będzie mogła go odczytać, uznając podpis za wiarygodny.

CZYTAJ TAKŻE: Jak umożliwić zdalne podpisywanie umów pracownikom i klientom?

Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym nie jest skomplikowane. Wystarczy w odpowiedniej aplikacji zaznaczyć opcję „podpisz”, a resztę robi za nas system certyfikujący. Dokument można podpisać podpisem kwalifikowanym w chmurze, bez potrzeby posiadania dodatkowego sprzętu albo na swoim komputerze przy pomocy karty z czytnikiem.

Podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany i podpis biometryczny – podstawowe różnice

0
podpis biometryczny

Podpis elektroniczny staje się coraz popularniejszy. Warto zapoznać się z jego różnymi rodzajami. Czym różnią się zwykły podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany i podpis biometryczny?

Czym jest podpis elektroniczny? Czym jest podpis biometryczny? Poznaj rodzaje e-podpisów. Sprawdź, czy korzystanie ze wszystkich z nich jest bezpieczne. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule.

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny jest wykorzystywany m.in. do zawierania umów, potwierdzania różnych transakcji, czy załatwiania spraw urzędowych. Zaawansowana technologia powoduje, że korzystanie z niego jest coraz bezpieczniejsze. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest traktowany pod względem prawnym tak samo jak podpis własnoręczny. Oznacza to, że możemy podpisywać nim nawet dokumenty najwyższej wagi. Wyjątkiem jest np. akt notarialny, który zawsze trzeba podpisać własnoręcznie i osobiście przed notariuszem.

CZYTAJ TAKŻE: Jak umożliwić zdalne podpisywanie umów pracownikom i klientom?

Pod względem technicznym, podpis elektroniczny to ciąg danych wygenerowany przez system komputerowy. Dołącza się go do dokumentu elektronicznego. Staje się integralną częścią dokumentu i potwierdza złożenie konkretnego oświadczenia. Jeśli po podpisaniu dokument zostanie w jakikolwiek sposób zmieniony, to podpis będzie zweryfikowany negatywnie. Dzięki temu nikt nie może dokonać oszustwa, manipulując przy treści dokumentów.

Co to jest podpis biometryczny?

Podpis biometryczny pozwala złożyć podpis w taki sam sposób jak na dokumencie papierowym. Z tą różnicą, że podpisujący posługuje się ekranem tabletu, smartfona lub specjalizowanym urządzeniem z przystosowanym do tego celu padem oraz specjalnym rysikiem. 

Taki podpis jest zapisywany w sposób elektroniczny i łączony z dokumentem, który sygnuje. Podpis złożony na tablecie czy padzie musi umożliwiać identyfikację osoby, która go złożyła. 

Takiego rozwiązania używa np. Poczta Polska i firmy kurierskie. Odbierając list polecony albo niektóre przesyłki zostaniesz poproszony, by potwierdzić jej odbiór i złożyć podpis na specjalnym urządzeniu. 

Rodzaje podpisów elektronicznych

Możliwość korzystania z podpisu elektronicznego dały przepisy Parlamentu Europejskiego o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Według nich wyróżnia się trzy rodzaje podpisu elektronicznego: 

 • zwykły podpis elektroniczny, 
 • zaawansowany podpis elektroniczny,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zwykły podpis elektroniczny to np. imię i nazwisko zawarte w e-mailu.  

CZYTAJ TAKŻE: Wdrożenie podpisu elektronicznego w świetle rozporządzenia eIDAS

Zaawansowany podpis elektroniczny

Innym rodzajem e-podpisu jest zaawansowany podpis elektroniczny. Musi on spełniać określone wymogi. Po pierwsze musi być w unikalny sposób przyporządkowany podpisującemu i umożliwiać ustalenie jego tożsamości. 

Po drugie, jak czytamy w rozporządzeniu eIDAS „podpis ten musi być złożony przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod swoją wyłączną kontrolą. Podpis musi być powiązany z podpisanymi danymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna”.

Spełnienie tych wymogów sprawia, że odbiorca dokumentu wie, kto go podpisał, że tylko ta osoba mogła złożyć taki podpis, a także, że nie zmieniono treści tego dokumentu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Trzecim rodzajem podpisu elektronicznego jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgodnie z unijnymi przepisami jest to podpis, który składa się za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na certyfikacie kwalifikowanym. 

Certyfikat potwierdza, że tożsamość osoby podpisującej dokument została zweryfikowana. Jeden certyfikat przypisany jest do jednego, konkretnego urządzenia i generowany jednokrotnie. To sprawia, że nie da się podrobić podpisu elektronicznego.

Podpis kwalifikowany jest traktowany na równi z podpisem własnoręcznym. Oznacza to, że możemy za jego pomocą podpisywać nawet najważniejsze dokumenty. 

Czy każdy e-podpis jest bezpieczny?

Każdy kwalifikowany podpis elektroniczny spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa. W przeciwnym razie nie zostałby dopuszczony do wykorzystania. Bezpieczeństwo podpisów zaawansowanych i zwykłych jest gwarantowane przez dostawców usług zaufania, którzy je oferują. 

CZYTAJ TAKŻE: Jak wygląda podpisywanie dokumentów prawnych podpisem kwalifikowanym?

Jak bezpieczny podpis elektroniczny chroni Twoje dane?

0
bezpieczny podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny ma zastępować podpis własnoręczny. Poznaj go lepiej. Czym jest bezpieczny podpis elektroniczny? Czy podpis elektroniczny chroni przed cyberatakami? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat cyberbezpieczeństwa. 

Rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwiać szybciej i wygodniej. Czy współczesne rozwiązania są jednak bezpieczne? Czy bezpieczny podpis elektroniczny chroni przed cyberatakami? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Czy podpis elektroniczny jest bezpieczny?

Podpis elektroniczny powstał dla ograniczenia tzw. biurokracji. Pozwala na załatwienie wielu spraw w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Jego systematycznemu upowszechnianiu oraz coraz częstszemu zastosowaniu w codziennym życiu, zaczęło towarzyszyć pytanie: czy podpis elektroniczny jest bezpieczny?

CZYTAJ TAKŻE: Jak umożliwić zdalne podpisywanie umów pracownikom i klientom?

Odpowiedź brzmi: tak. Podpis elektroniczny to rozwiązanie  bezpieczne co potwierdza fakt, że korzystają z niego np. banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne urzędy.

Choć w sieci można znaleźć informacje o aktywności cyberprzestępców, którzy chcą przejąć dostęp do podpisu elektronicznego, jednak są to przypadki dość rzadkie. 

Usługi zaufania w tym kwalifikowany podpis elektroniczny oferują w Europie podmioty certyfikowane, spełniające określone wymogi prawne. W Polsce usługi takie realizowane są przez firmy certyfikowane przez Narodowe Centrum Certyfikacji. 

Jak podpis elektroniczny zwiększa bezpieczeństwo danych?

Każdy podmiot, który oferuje usługi zaufania, jest weryfikowany, audytowany i wpisywany do specjalnego rejestru na mocy rozporządzenia eIDAS. Dzięki temu podpis elektroniczny zwiększa bezpieczeństwo dokumentów. 

Najbezpieczniejszy jest podpis kwalifikowany. Dzięki temu, że wykorzystuje on certyfikat kwalifikowany, dane osoby podpisującej są potwierdzane z największą pewnością, a ryzyko użycia tych danych przez osoby trzecie jest minimalne.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wygląda podpisywanie dokumentów prawnych podpisem kwalifikowanym?

Jak działa podpis elektroniczny?

Gdy podpisujesz dokument, system oblicza tzw. skrót podpisywanego dokumentu. Potem przy pomocy specjalnego oprogramowania, dane są szyfrowane prywatnym kluczem podpisu. 

Wszystko to dzieje się na poziomie oprogramowania. Ty wybierasz w programie opcję podpisu, a widocznym skutkiem tego jest graficzna reprezentacja podpisu, która pojawia się w dokumencie elektronicznym. 

Bezpieczny podpis elektroniczny

Najwyższy poziom bezpieczeństwa ma kwalifikowany podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny składa się za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu. Opiera się on na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 

Certyfikat potwierdza, że tożsamość osoby podpisującej dokument została zweryfikowana. Jeden certyfikat przypisany jest do jednego, konkretnego urządzenia i generowany jednokrotnie. To sprawia, że nie da się podrobić podpisu elektronicznego.

CZYTAJ TAKŻE: Podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany i podpis biometryczny – podstawowe różnice

Podpis kwalifikowany jest traktowany na równi z podpisem własnoręcznym. Dzięki temu za jego pomocą można wygodnie i zdalnie podpisywać nawet najważniejsze dokumenty, które w innej sytuacji wymagałyby osobistej wizyty u klienta bądź w urzędzie. To także ograniczenie logistyki związanej z przekazywaniem papierowych dokumentów pomiędzy stronami i zagrożeń, jakie mogą się w tym procesie pojawić, np. podmiana strony, czy zagubienie dokumentu.