Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

0
pracownik biurowy kod zawodu

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”. 

Czym się zajmuje pracownik biurowy?

Do obowiązków pracownika biurowego należy m.in. dokumentacja (zarządzanie dokumentami, archiwizacja i przygotowywanie raportów, nadzór nad obiegiem dokumentów), wsparcie kadr i działów (pomoc w sprawach związanych z personelem i dokumentacją), koordynacja pracy biura (zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura, obsługa interesantów), kompetencje miękkie (umiejętność komunikacji i organizacji pracy) 

Pracownik biurowy – kod zawodu

Kod zawodu pracownika biurowego zależy od jego specjalizacji i zakresu obowiązków. Główny kod to 41, który oznacza „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”. W zależności od szczegółowych zadań można użyć bardziej szczegółowego kodu:

411 – Pracownicy obsługi biurowej

  • 4110 – Pracownicy obsługi biurowej
   • 411002 – Pracownik do spraw ewidencji ludności
   • 411003 – Pracownik kancelaryjny
   • 411004 – Technik prac biurowych
   • 411090 – Pozostali pracownicy obsługi biurowej

412 – Sekretarki (ogólne)

  • 4120 – Sekretarki (ogólne)
   • 412001 – Sekretarka

413 – Operatorzy urządzeń biurowych

  • 4131 – Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
   • 413101 – Maszynistka
   • 413102 – Operator aplikacji komputerowych
   • 413103 – Operator edytorów tekstu
   • 413190 – Pozostałe maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
  • 4132 – Operatorzy wprowadzania danych
   • 413201 – Operator wprowadzania danych

 

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

0
sprzedawca kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”.

Sprzedawca na targowisku / bazarze – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy na targowisku/bazarze to 521101.

Sprzedawca na telefon – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy na telefon to 524403.

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller) – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy obwoźnego z samochodu (vanseller) to 521102.

Sprzedawca reklam internetowych – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy reklam internetowych to 333904 (33 – średni personel do spraw biznesu i administracji).

Sprzedawca w branży mięsnej – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy w branży mięsnej to 522302.

Sprzedawca w branży przemysłowej – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy w branży przemysłowej to 522303.

Sprzedawca w branży spożywczej – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy w branży spożywczej to 522304.

Sprzedawca w stacji paliw – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy w stacji paliw to 524502.

Uliczny sprzedawca produktów nieżywnościowych lub żywności o długim terminie przydatności do spożycia – kod zawodu

Kod zawodu ulicznego sprzedawcy produktów nieżywnościowych lub żywności o długim terminie przydatności do spożycia 952001 (95 – Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach)

Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia – kod zawodu

Kod zawodu sprzedawcy żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia to 521201 (52 – Sprzedawcy i pokrewni).

Sprzedawca – kod zawodu

Bardziej szczegółowe kody zawodu dla sprzedawców to:

521 – Sprzedawcy uliczni i bazarowi

  • 5211 – Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
   • 521101 – Sprzedawca na targowisku/bazarze
   • 521102 – Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
  • 5212 – Uliczni sprzedawcy żywności
   • 521201 – Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia

522 – Pracownicy sprzedaży w sklepach

  • 5221 – Właściciele sklepów
   • 522101 – Antykwariusz
   • 522102 – Kioskarz
   • 522103 – Właściciel małego sklepu
   • 522190 – Pozostali właściciele sklepów
  • 5222 – Kierownicy sprzedaży w marketach
   • 522201 – Kierownik sali sprzedaży
   • 522202 – Kierownik stoiska w markecie
   • 522203 – Kierownik kas
   • 522290 – Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach
  • 5223 – Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
   • 522301 – Sprzedawca
   • 522302 – Sprzedawca w branży mięsnej
   • 522303 – Sprzedawca w branży przemysłowej
   • 522304 – Sprzedawca w branży spożywczej
   • 522305 – Technik handlowiec
   • 522306 – Technik księgarstwa
   • 522390 – Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

523 – Kasjerzy i sprzedawcy biletów

  • 5230 – Kasjerzy i sprzedawcy biletów
   • 523001 – Kasjer biletowy
   • 523002 – Kasjer handlowy
   • 523003 – Kasjer w zakładzie pracy
   • 523090 – Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

524 – Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni

  • 5241 – Modelki i modele
   • 524101 – Modelka / model
  • 5242 – Demonstratorzy wyrobów
   • 524201 – Demonstrator wyrobów
  • 5243 – Agenci sprzedaży bezpośredniej
   • 524301 – Akwizytor
   • 524302 – Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
   • 524390 – Pozostali agenci sprzedaży bezpośredniej
  • 5244 – Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
   • 524401 – Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
   • 524402 – Organizator obsługi sprzedaży internetowej
   • 524403 – Sprzedawca na telefon
   • 524404 – Telemarketer
   • 524490 – Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
  • 5245 – Sprzedawcy w stacji paliw
   • 524502 – Sprzedawca w stacji paliw
  • 5246 – Wydawcy posiłków
   • 524601 – Wydawca posiłków /bufetowy
  • 5249 – Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
   • 524901 – Bukieciarz
   • 524902 – Doradca klienta
   • 524903 – Ekspedient w punkcie usługowym
   • 524905 – Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
   • 524906 – Pośrednik usług medycznych
   • 524990 – Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

 

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

0
pracownik gospodarczy kod zawodu

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu?

Czym zajmuje się robotnik gospodarczy?

Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości, wykonywanie prac pomocniczych (m.in. załadunek i rozładunek towarów, prace magazynowe), naprawczych (niewymagających kwalifikowanych umiejętności) oraz innych czynności zleconych przez przełożonego (np. prace konserwacyjne, utrzymanie zieleni czy odśnieżanie zimą). 

Robotnicy gospodarczy zatrudniani są m.in. w budynkach biurowych, placówkach handlowych, urzędach, szkołach, zakładach produkcyjnych i hotelach. Ich praca ma charakter usługowy.

Pracownik gospodarczy – kod zawodu

Kod zawodu robotnika gospodarczego to 515303.

Kod zawodu ZUS profesjonalnego kierowcy

0
kierowca kod zawodu

Kod zawodu kierowcy w Polsce zależy od rodzaju pojazdu, którym kieruje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 83, który oznacza „Kierowcy i operatorzy pojazdów”.

Kod zawodu – kierowca samochodu ciężarowego

Kod zawodu kierowcy samochodu ciężarowego to 833203.

Kierowca samochodu dostawczego – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy samochodu dostawczego to 832202.

Kierowca autobusu – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy autobusu to 833101.

Kierowca taxi – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy taxi (taksówkarz) to 832205.

Kod zawodu – kierowca samochodu osobowego

Kod zawodu kierowcy samochodu osobowego to 832203.

Kierowca magazynier – kod zawodu

W Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nie ma kodu zawodu kierowca magazynier, natomiast kod zawodu magazynier to 432103, magazynier logistyk to 432106, a pozostali magazynierzy i pokrewni to 432190.

Kierowca ciągnika siodłowego – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy ciągnika siodłowego to 833202.

Kierowca kat. B – kod zawodu

W KZiS nie ma kodu zawodu kierowcy kategorii B. Prawo jazdy kategorii B daje uprawnienia do kierowania samochodami o masie całkowitej do 3,5 t, w tym z lekką przyczepą, quadami, ciągnikami rolniczymi, więc odpowiadają jej kody dotyczące m.in.:

 • kierowcy samochodu osobowego (832203),
 • ciągnika rolniczego (834101),
 • kierowcy samochodu dostawczego (832202).   

Kod zawodu – kierowca autobusu

Kod zawodu kierowca autobusu to 833101.

Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 tony – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony to 833203 (kierowca samochodu ciężarowego) oraz 833290 (pozostali kierowcy samochodów ciężarowych).  

Kod zawodu – kierowca mechanik

Kod zawodu kierowcy mechanika to 832201.

Kierowca C+E – kod zawodu

W KZiS nie ma kodu zawodu kierowca C+E. Prawu jazdy kategorii C+E odpowiadają m.in. kody:

 • 834101 (kierowca ciągnika rolniczego),
 • 832203 (kierowca samochodu osobowego),
 • 833203 od zawodu kierowcy samochodu osobowego to (kierowca samochodu ciężarowego).   

Kierowca kurier – kod zawodu

W KZiS nie ma kodu kierowca kurier, występuje natomiast kod zawodu:

 • kurier (441202),
 • kurier motocyklowy (832101).

Kierowca międzynarodowy – kod zawodu

W KZiS nie występuje kod kierowca międzynarodowy. Tej pracy mogą natomiast odpowiadać kody:

 • 833101 (kierowca autobusu),
 • 833201 (kierowca autocysterny),
 • 833202 (kierowca ciągnika siodłowego),
 • 832201 (kierowca mechanik),
 • 832206 (kierowca pojazdu uprzywilejowanego),
 • 833203 (kierowca samochodu ciężarowego),
 • 832202 (kierowca samochodu dostawczego),
 • 832203 (kierowca samochodu osobowego). 

Kierowca lawety – kod zawodu

W KZiS nie ma kodu zawodu dla kierowcy lawety. Do prowadzenia lawet wystarcza zazwyczaj prawo jazdy kategorii B (ew. B+E). Z tego względu takiej pracy mogą odpowiadać kody:

 • 832203 (kierowca samochodu osobowego),
 • 833203 (kierowca samochodu ciężarowego),
 • 832201 (kierowca mechanik). 

Kierowca autocysterny – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy autocysterny to 833201.

Kierowca ciągnika rolniczego – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy ciągnika rolniczego to 834101.

Kierowca ciągnika siodłowego – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy ciągnika siodłowego to 833202.

Kierowca drezyny i wózka motorowego – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy drezyny i wózka motorowego to 831101.

Kierowca lokomotywy spalinowej – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy lokomotywy spalinowej to 831102

Kierowca operator wózków widłowych – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy operator wózków jezdniowych (widłowych) to 834401

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy pojazdu uprzywilejowanego to 832206.

Kierowca trolejbusu – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy trolejbusu to 833102.

Kierowca kombajnu – kod zawodu

Kod zawodu kierowcy kombajnu (kombajnista) to 834102.

Programista – kod wykonywanego zawodu w ZUS

0
programista kod zawodu

Programista to osoba, która tworzy, testuje i przygotowuje do wdrożenia aplikacje na komputery lub urządzenia mobilne. Kod zawodu programisty to 251401.

Co należy do obowiązków programisty?

Praca programisty polega na analizie projektu, projektowaniu architektury aplikacji, pisaniu kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania, testowaniu kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz wdrażaniu programu (przygotowaniu do instalacji i uruchomienia).

Rolą technika programisty jest natomiast projektowanie, tworzenie, zarządzanie i testowanie stron internetowych, aplikacji internetowych i mobilnych oraz baz danych. Technik programista administruje systemami CMS oraz biegle obsługuje komputery PC (dobór i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania) i systemy informatyczne.

Główny kod dla programistów to 25 „Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych”, a w szczególności 2514 „Programiści aplikacji”.

Programista – kod zawodu ZUS

Kod zawodu, który powinien podać programista w dokumentach ZUS ZUS/ZUS ZZA to 251401.

Programista aplikacji – kod zawodu ZUS

Kod zawodu programisty aplikacji to 251401.

Trzeba pamiętać, że wyróżniony został programista aplikacji mobilnych, dla którego kod to 251402.

Pozostali programiści aplikacji mają kod 251490

Inne kody zawodu osób zajmujących się programowaniem

Warto zwrócić uwagę, że występują jeszcze kody zawodu powiązane z programowaniem:

 • specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji – 251201;
 • architekt stron internetowych – 251301;
 • administrator stron internetowych – 351401;
 • menedżer zawartości serwisów internetowych – 262205;
 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych – 251303;
 • specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji – 251908;
 • specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych – 251202
 • inżynier automatyki i robotyki – 214903;
 • technolog-programista obrabiarek – 214931;
 • analityk baz danych – 252102.

Technik programista – kod zawodu ZUS

Kod zawodu technik programista to 351406

Jak zmienić kod zawodu w ZUS?

Zmianę kodu zawodu należy zgłosić w formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA. Płatnik ma obowiązek zrobić to w ciągu 7 dni. Dokument należy dostarczyć do ZUS w formie elektronicznej (poprzez program Płatnik lub aplikację e-Płatnik na PUE) lub bezpośrednio w placówce/tradycyjnym listem w formie papierowej.

Informacje o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego podaje się w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA od 2021 roku. Co ważne, takiego obowiązku nie ma dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. Kod zawodu należy wpisać na dokumentach zgłoszeniowych składanych pierwszy raz oraz na dokumentach składanych w trybie korekty/zmiany.

Uwaga! Kod wykonywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2285).

Pracownik budowlany – kod wykonywanego zawodu

0
pracownik budowlany kod zawodu

Kod zawodu robotnika budowlanego to 711104. Jednak kategoria Robotnicy budowlani i pokrewni jest bardzo obszerna i obejmuje aż sto różnego rodzaju zawodów.  

Czym się zajmuje pracownik budowlany?

Robotnicy budowlani wykonują różnorodne prace fizyczne związane z budową lub rozbiórką budynków i innych obiektów budowlanych. Do ich obowiązków należą m.in.: prace zbrojeniowe, prace murarskie, prace ciesielskie, prace zbrojarskie, prace wykończeniowe oraz prace pomocnicze. Robotnicy budowlani mogą również obsługiwać proste maszyny i urządzenia budowlane, np. betoniarki, wiertarki, młotki pneumatyczne.

Pomocniczy robotnik budowlany – kod zawodu

Kod zawodu pomocniczy robotnik budowlany to 931301.

Robotnik budowlany – kod zawodu

Kod zawodu robotnik budowlany to 711104. Ogólny kod zawodu to 71- Robotnicy budowlani i pokrewni. 

Trzeba pamiętać, że kod zwodu 71 jest obszerny i obejmuje następujące kody:

 • 711 – Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni;
 • 712 – Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni;
 • 713 – Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni.

Pełna lista kodów dla robotników budowlanych zawiera różnorodne specjalizacje (z jeszcze bardziej szczegółowym podziałem) np. kategoria 711 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni to 7111 – Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków, 7112 – Murarze i pokrewni, 7113 – Robotnicy obróbki kamienia, 7114 – Betoniarze, betoniarze-zbrojarze i pokrewni, 7115 – Cieśle i stolarze budowlani, 7116 – Robotnicy budowy dróg, 7117 – Monterzy budownictwa wodnego, 7119 – Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani.

Kod zawodu w ZUS pomocy kuchennej

0
pomoc kuchenna kod zawodu

Pomoc kuchenna wykonuje rozmaite prace porządkowe i pomocnicze mające na celu utrzymanie czystości i porządku w kuchni i na jej zapleczu.

Pomoc kuchenna jest ujęta w kodzie zawodu 9 „Pracownicy wykonujący prace proste” – 94 „Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków”

Co należy do obowiązków pomocy kuchennej?

Do obowiązków pomocy kuchennej należy m.in.

 • sprzątanie kuchni,
 • mycie naczyń i sztućców,
 • wynoszenie i segregacja odpadów,
 • przygotowanie produktów spożywczych do obróbki,
 • wydawanie posiłków,
 • pomaganie kucharzom w przygotowywaniu potraw,
 • transport produktów spożywczych,
 • utrzymywanie porządku w magazynie kuchennym,
 • inne prace zlecone przez przełożonego (np. związane z przygotowanie imprez okolicznościowych).

Pomoc kuchenna zatrudniana jest nie tylko w szeroko pojętej gastronomii (restauracjach, barach, stołówkach), takie osoby pracują również w hotelach, domach opieki, szkołach, szpitalach i przedszkolach.  

Do kategorii „Pomoce kuchenne” (941201) zalicza się oprócz pomocy kuchennej zmywacza naczyń (941202).

Pomoc kuchenna – kod zawodu

Kod zawodu pomoc kuchenna to 941201

Jak ustalić kod wykonywanego zawodu dla pracownika fizycznego?

0
pracownik fizyczny kod zawodu

Znajomość kodu wykonywanego zawodu jest niezbędna dla każdej osoby wykonującej pracę fizyczną i jego pracodawcy. Kod ten potrzebny jest m.in. w celach ubezpieczeniowych. Oto jak go ustalić.

Jak ustalić kod zawodu pracownika fizycznego?

Kod zawodu pracownika fizycznego można ustalić, identyfikując odpowiednią kategorię zawodów fizycznych w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. O czym trzeba pamiętać?

Zawody fizyczne to bardzo szeroka kategoria. Obejmuje wiele rodzajów prac manualnych i technicznych.

Aby ustalić kod zawodu pracownika fizycznego, należy:

 1. Sprawdzić oficjalną klasyfikację zawodów (KZiS) – znajdziemy ją na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (wyszukiwarka zawodów i specjalności) lub na Wortalu PSZ. Serwisy wyposażone są w wyszukiwarki, które ułatwiają ustalenie właściwego kodu zawodu. Klasyfikację zawodów i specjalności zawiera Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r., Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2022 r. poz. 853.
 2. Znaleźć kategorię ogólną – zawody związane z pracą fizyczną mogą być sklasyfikowane w różnych kategoriach, m.in.:
  • robotnicy budowlani;
  • robotnicy przemysłowi;
  • operatorzy maszyn;
  • pracownicy produkcji;
  • rolnicy i pracownicy rolni;
  • pracownicy transportu i logistyki.
 3. Po wybraniu odpowiedniej kategorii ogólnej trzeba przejść do bardziej szczegółowej klasyfikacji, aby odszukać konkretny zawód.

Pracownik fizyczny – możliwe kody zawodu

Oto przykładowe kody zawodów dla osób wykonujących pracę fizyczną:

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

  • 7111 – Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
   • 711101 – Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
   • 711102 – Monter konstrukcji budowlanych
   • 711103 – Renowator zabytków architektury
   • 711190 – Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
  • 7112 – Murarze i pokrewni
   • 711201 – Monter kamiennych elementów budowlanych
   • 711202 – Murarz
   • 711203 – Zdun
   • 711204 – Murarz-tynkarz
   • 711205 – Brukarz
   • 711290 – Pozostali murarze i pokrewni

Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

  • 9211 – Robotnicy wykonujący proste prace polowe
   • 921101 – Pomocniczy robotnik polowy
  • 9212 – Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
   • 921201 – Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt
  • 9213 – Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
   • 921301 – Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
  • 9214 – Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
   • 921401 – Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni
   • 921402 – Pomocniczy robotnik szklarniowy
   • 921403 – Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym
   • 921490 – Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
  • 9215 – Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
   • 921501 – Pomocniczy robotnik leśny
   • 921502 – Pomocniczy robotnik w łowiectwie
   • 921590 – Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
  • 9216 – Robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury
   • 921601 – Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

  • 8160 – Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
   • 816003 – Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
   • 816004 – Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
   • 816005 – Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
   • 816006 – Operator urządzeń do produkcji cukru
   • 816007 – Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych
   • 816008 – Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
   • 816009 – Operator urządzeń do produkcji makaronu
   • 816010 – Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
   • 816011 – Operator urządzeń do produkcji pasz
   • 816012 – Operator urządzeń do produkcji pieczywa
   • 816013 – Operator urządzeń do produkcji piwa
   • 816015 – Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych
   • 816017 – Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
   • 816018 – Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

Mechanik samochodowy – jaki jest kod wykonywanego zawodu?

0
mechanik samochodowy kod zawodu

Diagnozowanie i naprawa usterek, obsługa techniczna, montaż i demontaż elementów pojazdu, obsługa urządzeń diagnostycznych – to niektóre zadania mechanika samochodowego. Kod zawodu mechanik pojazdów samochodowych to 723103. 

Kod zawodu 723103 odpowiada mechanikowi pojazdów samochodowych, który zajmuje się konserwacją, obsługą i naprawą podzespołów, zespołów i układów mechanicznych w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu elektromechanika pojazdów samochodowych to 741203.

Inżynier mechanik – środki transportu

Kod zawodu inżyniera mechanika – środki transportu to 214406.

Mechanik autobusów

Kod zawodu mechanika autobusów to 723101.

Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu mechanika pojazdów samochodowych to 723103.

Mechanik samochodów ciężarowych

Kod zawodu mechanika samochodów ciężarowych to 723104.

Mechanik samochodów osobowych

Kod zawodu mechanika samochodów osobowych to 723105

Kod PKD – budownictwo

0
pkd budownictwo

Sekcja PKD dotycząca budownictwa jest bardzo obszerna – to trzy działy związane ze wznoszeniem budynków, tworzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz stawianiem budowli specjalistycznych.

Co obejmuje sekcja PKD budownictwo?

Sekcja PKD Budownictwo obejmuje szeroki zakres usług związanych z budową, remontem i modernizacją obiektów budowlanych, a także z pracami inżynierii lądowej i wodnej.

Sekcja PKD F – budownictwo zawiera:

 • Dział 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 • Dział 42 – Roboty związane z budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • Dział 43 – Roboty budowlane specjalistyczne.

Kody PKD w sekcji budownictwo

W sekcji budownictwo znajdziemy następujące kody PKD (z podziałem na grupy, klasy i podklasy).

Dział 41: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • 41.1 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  • 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 • 41.2 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
  • 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Dział 42: roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • 42.1 roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
  • 42.11 roboty związane z budową dróg i autostrad; 
  • 42.11.Z roboty związane z budową dróg i autostrad; 
  • 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 
  • 42.12.Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 
  • 42.13 roboty związane z budową mostów i tuneli;
  • 42.13.Z roboty związane z budową mostów i tuneli; 
 • 42.2 roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 
  • 42.21 roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; 
  • 42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; 
  • 42.22 roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 
  • 42.22.Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 
 • 42.9 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  • 42.91 roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; 
  • 42.91.Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; 
  • 42.99 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
  • 42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

Dział 43: roboty budowlane specjalistyczne

 • 43.1 rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
  • 43.11 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
  • 43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
  • 43.12 przygotowanie terenu pod budowę;
  • 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę;
  • 43.13 wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
  • 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
 • 43.2 wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
  • 43.21 wykonywanie instalacji elektrycznych;
  • 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych;
  • 43.22 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  • 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  • 43.29 wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  • 43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 • 43.3 wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
  • 43.31 tynkowanie;
  • 43.31.Z tynkowanie;
  • 43.32 zakładanie stolarki budowlanej;
  • 43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej;
  • 43.33 posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
  • 43.33.Z posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
  • 43.34 malowanie i szklenie;
  • 43.34.Z malowanie i szklenie;
  • 43.39 wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
  • 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
 • 43.9 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
  • 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
  • 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
  • 43.99 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Prosty program księgowy dla firmy budowlanej

Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się budownictwem i samodzielnie prowadzisz księgowość, potrzebujesz dobrego programu księgowego. Dzięki niemu z łatwością wystawisz fakturę, ujmiesz wydatek w Księdze Przychodów i Rozchodów i obliczysz wysokość podatku. Zapoznaj się z Małą Księgowością, jeśli chcesz mieć nieustanny dostęp do całej dokumentacji swojej firmy, wprost na Twoim urządzeniu. Za jedyne 149 złotych rocznie Małą Księgowość Rzeczpospolitej kupisz tutaj.